Kopalnia Turów zaprasza pracownikówna

ZABAWY KARNAWAŁOWO- JUBILEUSZOWE:

Klub Górniczy Jubilat w Bogatyni

04.02.2017r. 18.02.2017r.

11.02.2017r. 25.02.2017r.

Każda z zabaw odbędzie się w przypadku uczestnictwa min. 20 par.

Zapisy bądź rezygnacja z zabawy do 7 dni przed imprezą.

W przypadku, gdy na zabawę będzie więcej niż 36 par zostanie zorganizowana na sali na parterze.

Złoty Sen Złotniki Lubańskie

25.02.2017r. – zapisy do dnia 10.01.2017r.

Zabawa odbędzie w przypadku uczestnictwa min. 24 par.

W ramach zaproszenia Organizator zapewnia transport.

Tawerna Naoussa w Zgorzelcu

04.02.2017r. 11.02.2017r. –

Zapisy do dnia 10.01.2017r.

Zabawa odbędzie się w przypadku uczestnictwa 50 par.

 

Dom Weselny Czarnecki w Zgorzelcu

18.02.2017r. 25.02.2017r.

Zapisy do dnia 10.01.2017r.

Zabawa odbędzie się w przypadku uczestnictwa min. 35 par.

 

Restauracja Tęczowa w Lubaniu Restauracja Olimpia w Zawidowie

04.02.2017r. – zapisy do dnia 10.01.2017r. 11.02.2017r. – zapisy do dnia 22.01.2017r.

Zabawa odbędzie się w przypadku uczestnictwa min. 30 par. Zabawa odbędzie w przypadku uczestnictwa min. 20 par.

 

Zapisy z jednoczesną wpłatą przyjmowane będą w Dziale DLK od dnia 02.01.2017r. lub na podstawie zgłoszenia telefonicznego ( w tym przypadku w następnym dniu roboczym należy uregulować należność za zaproszenie).

Nr telefonów:

* 5-988 -KG Jubilat Bogatynia * 5-587 –Tawerna Naoussa Zgorzelec

* 5-643Dom Weselny Czarnecki, Tęczowa Lubań, Olimpia Zawidów, Złoty Sen Złotniki

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1.Pracownicy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zabawie, zobowiązani są zwrócić zaproszenie do Działu DLK, wówczas zostanie ono rozdysponowane dla osoby oczekującej w rezerwie.

2.Zwrot wniesionej odpłatności za zwrócone zaproszenie będzie możliwy tylko wtedy, gdy zostanie ono rozdysponowane dla osoby oczekującej w rezerwie lub, gdy rezygnacja nastąpi przed złożeniem zamówienia w Restauracji, lecz nie później niż do 7 dni przed zabawą.

3.Współmałżonkowie pracujący w Oddziale KWB Turów mogą kupić tylko jedno zaproszenie.

4.Zaproszenie na zabawę ważne będzie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, którym należy wylegitymować się przy wejściu.

5.W związku z tym, iż zabawy dedykowane są wyłącznie pracownikom Oddziału KWB Turów, osoby niezwiązane z zakładem pracy, nie będą wpuszczane na imprezy.

6. Od kwoty dofinansowania z wynagrodzenia będzie potrącony podatek dochodowy.

ULGOWA ODPŁATNOŚĆ ZA ZABAWY WYNOSI:

-przy dochodzie na 1 osobę do 2.100 zł – 90 zł

-przy dochodzie na 1 osobę powyżej 2.100 zł – 100 zł

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

Kopalnia Turów zaprasza byłych pracowników na

 

 

 

ZABAWY KARNAWAŁOWO- JUBILEUSZOWE:

 

 

 

 

Klub Górniczy Jubilat w Bogatyni

 

08.02.2017r.

 

15.02.2017r.

 

22.02.2017r.

 

od godz. 18:00 do godz. 24:00

 

Wymagane uczestnictwo min. 40 osób.

 

 

 

Dom Weselny Czarnecki w Zgorzelcu

 

08.02.2017r.

 

15.02.2017r.

 

22.02.2017r.

 

od godz. 18:00 do godz. 24:00

 

Wymagane uczestnictwo min. 70 osób.

 

 

 

W przypadku dużej ilości chętnych zostanie uruchomiony dodatkowy termin zabawy.

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy telefoniczne przyjmowane będą w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych do wyczerpania miejsc

 

tel. (075) 77 35 – 643 od dnia 02.01.2017r.

 

 

 

Sprzedaż zaproszeń dla zapisanych uczestników zabaw odbędzie się:

 

-KG JUBILAT w godzinach 9:00 do 14:00 w dniu 20.01.2017r.

 

-Dom Weselny Czarnecki w godzinach 9:00 do 14:00 w dniu – 20.01.2017r.

 

 

 

Po wskazanych wyżej terminach istnieje możliwość zakupu zaproszeń wyłącznie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

  1. Zakup zaproszenia możliwy będzie jedynie za okazaniem dokumentu tożsamości.

  2. Emeryci, którzy kupili zaproszenie i nie będą mogli uczestniczyć w zabawie proszeni są o zwrot zaproszenia do Działu DLK, wówczas zostanie ono rozdysponowane dla osoby oczekującej w rezerwie.

  3. Zwrot wniesionej odpłatności za zwrócone zaproszenie będzie możliwy tylko wówczas, gdy zostanie ono rozdysponowane dla osoby oczekującej w rezerwie lub, gdy rezygnacja nastąpi przed złożeniem zamówienia w Restauracji, nie później jednak niż do 7 dni przez zabawą.

  4. Przypominamy, iż zabawy dedykowane są wyłącznie byłym pracownikom Oddziału KWB Turów.

 

 

 

ULGOWA ODPŁATNOŚĆ ZA ZAPROSZENIE WYNOSI 10,00 ZŁ/OSOBA.

 

 

 

 

2 grudnia 2016r. w PGE GiEK S.A. oddział KWB Turów, zakończono spór zbiorowy, trwający prawie dwa lata.

Porozumienie określa ilość niezbędnych etatów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału spółki, gwarancje ciągłości funkcjonowania wszystkich dotychczasowych umów i porozumień oraz nie wydzielania żadnej komórki ze schematu organizacyjnego do centrów usług wspólnych.

Porozumienia o podobnej treści zastały podpisane również w innych oddziałach spółki, będących w sporach zbiorowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć