Komisja Międzyzakładowa pragnie poinformować naszych Związkowców iż rozpoczynamy wysyłanie ważnych informacji za pośrednictwem poczty e-mail oraz sms. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z siedziba związku lub przewodniczącymi kół na oddziałach  w celu zapisania danych kontaktowych.

 

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na zabawę w KG Jubilat 21.11. uruchomiono nowy termin zabawy w dniu 20.11. 

 

 

 

 Związek zawodowy Solidarność'80 to organizacja reprezentująca interesy pracowników. Podstawowym naszym zadaniem jest obrona interesów zatrudnionych oraz działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej.

W sytuacji gdy wielu ludzi pada ofiarą zwolnień i redukcji etatów wielu pracowników nie tylko z naszej kopalni ale też spółek zależnych zwraca się do nas zapytaniem o członkostwo w związkach zawodowych, gdyż jesteśmy Komisją Międzyzakładową.

 

Nasza miesięczna składka - to 1% Twojej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

 

Obejmujemy Pracowników:

 

  • KWB Turów

  • Bestgum Sp. z o.o.

  • Ramb Sp. z o.o.

  • Betrans Sp. z o.o.

  • Elbest Sp. z o.o.

 

Prowadzimy również szereg propozycji dla naszych członków związku:

 

OPIEKA PRWANA - wydajemy karty dzięki którym nasi związkowcy będą mieli kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego. Prosimy wszystkich zainteresowanych o stawianie się osobiście w siedzibie związku. Wydanie karty trwa dosłownie minutę, a korzyści z tego mogą być duże. Przypominamy ze na stronie w zakładce PRAWO  jest to obszernie wyjaśnione. Porada jest zawsze bezpłatna.

Więcej informacji kliknij tu --> Dziś odbyło się posiedzenie Prezydium komisji międzyzakładowej.

 

PZU - Opieka Medyczna S , zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami oraz zapisania sie do programu więcej informacji w siedzibie związku.

Więcej informacji kliknij tu --> Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego przygotowana dla naszych Związkowców

 

 

DRB odszkodowania -  Pamiętaj – zamiast przepłacać i tracić czas u konkurencji, zwróć się do nas! Działamy nie tylko profesjonalnie, ale także szybko. Co więcej, każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Nie interesują nas połowiczne rozwiązania zawsze walczymy o uzyskanie odszkodowania najwyższego z możliwych.

czytaj wiecej ---->  Walczymy o odszkodowania !!!

 

 

 

W sytuacji gdy wielu ludzi pada ofiarą masowych zwolnień i redukcji etatów wielu pracowników  zwraca się do nas zapytaniem o członkostwo w związkach zawodowych.


Co to są związki zawodowe?
Związek zawodowy to organizacja reprezentująca interesy pracowników. Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów zatrudnionych oraz działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Całkowicie niezależne od rządu i pracodawców, zarządzane są przez i dla swoich członków.
Związki prowadzą kampanię na dwóch frontach:
1.W zakładach pracy – negocjują z pracodawcami kwestie takie jak płace, urlopy, wypłaty chorobowego, godziny pracy oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, ubezpieczenia dodatkowe, zabezpieczenie finansowe na przyszłe emerytury twz. III Filar.
2.Na arenie społecznej – prowadzą kampanie na rzecz poprawy stopy życiowej wszystkich ludzi pracujących. Kampanie te często prowadzą do zmian w ustawodawstwie czy polityce rządowej. W przeszłości związki zawodowe z powodzeniem angażowały się w kwestie dopłat dla rodzin, emerytur, zasiłków dla bezrobotnych, opieki zdrowotnej i równouprawnienia.
Twoje prawa:
Umowa o pracę określająca warunki zatrudnienia
Krajowa płaca minimalna
Sprecyzowane godziny pracy oraz prawo do urlopów
Ochrona przed bezpodstawnym zwolnieniem
Prawo do przystąpienia do związków zawodowych
Miejsce pracy wolne od prześladowań i dyskryminacji ze względu na narodowość, płeć, wyznawaną religię, przekonania polityczne czy orientację seksualną.
Działania przeciw mobingowi.
Te prawa to ustawowe minimum gwarantowane wszystkim. Związki mogą pomóc w egzekwowaniu tych praw a także wynegocjować lepsze warunki pracy.
Oto główne powody, dla których warto jest przyłączyć się do związku zawodowego:
Aby zapewnić przestrzeganie praw pracowniczych
Aby chronić płace oraz warunki zatrudnienia
Aby otrzymać poradę i wskazówki nt. praw pracowniczych
Aby stworzyć miejsce pracy, w którym panuje tolerancja i działanjąc przeciw mobingowi
Aby mieć wpływ na warunki pracy
Masz prawo przyłączyć się do związku zawodowego niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której zostałeś zatrudniony, liczby godzin jakie pracujesz, stanowiska czy branży. Prawo to przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia. Nie możesz być dyskryminowany czy zwolniony za bycie członkiem związku zawodowego. Twój pracodawca nie może traktować cię gorzej ze względu na przynależność związkową, np. odmawiając możliwości awansu czy podnoszenia kwalifikacji. Nie powinien też próbować przekonać cię do wystąpienia ze związku oferując lepsze warunki zatrudnienia.
Zorganizowanie się w związki zawodowe jest niezmiernie ważne ponieważ zbiorowo pracownicy mają większą siłę niż indywidualnie. Jeśli w danym zakładzie do związków przynależy większość pracowników, związki mogą negocjować lepsze płace i warunki zatrudnienia.
Nasz związek zawodowy może również udzielić indywidualnej pomocy w przypadkach problemów z pracodawcą, takich jak nieprawne zwolnienie, procedury dyscyplinarne, składanie skarg czy dyskryminacja. Eksperci związkowi mogą reprezentować cię na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego, mogą pomóc w złożeniu skargi na pracodawcę oraz reprezentować cię w sądzie pracy.

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć