Aktualności

Informujemy, że w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów" w dniach 11, 12, 13 września br. realizowane będą przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy. Szczegóły poniżej:

Zakres oraz koszt poszczególnych badań:


1.) Badanie układu moczowo-płciowego:
- USG nerek i gruczołu krokowego,
- TPSA (antygen nowotworowy gruczołu krokowego),
- analiza wyników badań.
Koszt kompleksowego badania wynosi 202 zł brutto.
- do badania USG pacjent powinien przystępować z wypełnionym pęcherzem;
- badania TPSA będą wykonywane w laboratorium Przychodni MegaMed Sp. z o.o. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11A w terminie od 26 sierpnia do 29 sierpnia 2019r. oraz od 02 września do 05 września 2019 r, w godz. 8.30 - 9.30 (bez rejestracji);
- pracownik zgłaszający się na badania laboratoryjne zobowiązany jest mieć przy sobie dowód osobisty.


2.) Badanie angiologiczne kończyn dolnych:
- USG dopplerowskie tętnic i żył kończyn dolnych,
- badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego,
- badanie w kierunku cukrzycy.
Koszt kompleksowego badania wynosi 167 zł brutto.
- na badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego oraz w kierunku cukrzycy należy zgłaszać się do gabinetu zabiegowego przed wykonaniem badania USG;
- pacjenci poddający się badaniu w kierunku cukrzycy powinni być na czczo.


3.) Badanie angiologiczne tętnic szyjnych i kręgowych:
- USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych,
- badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego,
- badanie w kierunku cukrzycy.
Koszt kompleksowego badania wynosi 167 zł brutto.
- na badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego oraz w kierunku cukrzycy należy zgłaszać się do gabinetu zabiegowego przed wykonaniem badania USG;
- pacjenci poddający się badaniu w kierunku cukrzycy powinni być na czczo.


4.) Badanie tarczycy:
- USG tarczycy,
- stężenie w surowicy TSH, FT3, FT4, przeciwciał anty-TPO,
- analiza wyników badań.
Koszt kompleksowego badania wynosi 265 zł brutto.
-badania w zakresie stężenia w surowicy TSH, FT3, FT 4 oraz przeciwciał anty- TPO będą wykonywane w laboratorium Przychodni MegaMed Sp. z 0.0. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 A w terminie od 26 sierpnia do 29 sierpnia 2019r. oraz od 02 września do 05 września 2019 r, w godz. 8.30 - 9.30 (bez rejestracji);
- pracownik zgłaszający się na badania laboratoryjne zobowiązany jest mieć przy sobie dowód osobisty.

Warunki realizacji badań:


1.) Badania przeprowadzane będą w dniach 11, 12, 13 września 2019r. w Przychodni  MegaMed Sp. z o.o. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11A.
2.) Ilość miejsc na badania ograniczona.
3.) Każda osoba może skorzystać z jednego wybranego pakietu badań przedstawionych  powyżej.
4.) Zgodnie z § 3 ust. 2.3 załącznika nr 15 do ZUZP za ponad standartowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1 zł. Odpłatność zostanie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do dnia 28.08.2019 r. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalistów.
5.) Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast nie wliczas się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
6.) Pracownikowi, który złoży oświadczenie, a nie zgłosi do dnia 29.08.2019 r. rezygnacji z badań, również zostanie potrącona odpłatność w wysokości 1 zł oraz podatek dochodowy.
7.) Rejestrację pracowników prowadzi Dział DLK w dniach 29.07.2019 r. -23.08.2019 r. w godzinach 7.00 - 15.00 pod nr tel. 5 234.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji badań można uzyskać pod nr telefonu 5 - 234.

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozpoczęciem robót termomodernizacyjnych budynku Łaźni Głównej przez firmę,, REBUS „

Od dnia 15.07.2019 do odwołania  transport i dostarczanie wody pitnej w butelkach dla brygad zmianowych

poszczególnych oddziałów

do wydzielonych  kontenerów i szaf za budynkiem Łaźni przy nasypie kolejowym może odbywać się wyłącznie

od strony placu Koordynacji Przewozów przy budynku Działu DB i kiosku Ruchu.

Każdy pracownik GK PGE może skorzystać z oferty sprzedaży nowych samochodów marki Opel.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą pracowniczą dot. sprzedaży nowych samochodów marki Opel. Producent aut przygotował specjalne zniżki dla osób zatrudnionych w GK PGE w ramach programu „Opel Partner Program”.
Jak skorzystać z oferty?
Po wybraniu interesującego modelu: 
• Zadzwoń na infolinię: 025 633 01 02 (pon.-pt. w godz. 9-16). W przypadku kontaktu telefonicznego niezbędne będzie podanie konsultantowi swoich danych osobowych celem uwierzytelnienia i możliwości skierowania zapytania do dealera. 
• Napisz wiadomość e-mail na adres: kontakt@opelpartnerprogram.pl W przypadku kontaktu e-mailowego prześlemy Państwu niezbędne dokumenty do wypełnienia wraz z listą dostępnych punktów dealerskich.

Poznaj atrakcyjne rabaty.

 

 

Informujemy, że w dniu 08.07.2019 r. Rada Nadzorcza PGE GiEK S.A. powołała z dniem 15.07.2019 r. do składu Zarządu VIII wspólnej kadencji Pana Zbigniewa Kasztelewicza na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Wydobycia.

 

W związku z powyższym, skład Zarządu VIII wspólnej kadencji od 15.07.2019 r. będzie przedstawiał się następująco:

 

 1. Pan Robert Ostrowski – Prezes Zarządu,
 2. Pan Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem,
 3. Pan Marek Ciapała – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania,
 4. Pan Zbigniew Kasztelewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia,
 5. Pan Andrzej Kopertowski – Wiceprezes Zarządu (wybrany przez pracowników Spółki).

 

 

Odpowiedz Dyrektora Oddziału KWB Turów:

Szanowni Państwo.

Z upoważnienia Dyrektora Oddziału, przypominam, że w związku z falą upałów, należy podejmować niezbędne działania organizacyjne w celu zapewnienia bezpiecznych i właściwych warunków pracy.

W szczególności osoby dozoru mają obowiązek zadbać o to, aby skutki upałów nie były uciążliwe dla pracowników,

 

1)      ograniczenie prac na otwartym terenie do niezbędnego minimum w szczycie występowania najwyższych temperatur,

 

2)      zapewnienie napoi regeneracyjnych w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących,

 

3)      natychmiastowe reagowanie na zgłoszenia pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować dostępne środki w celu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

 

Dziękujemy za szybką reakcje - odpowiedź Dyrektora Oddziału na Apel Strony Społecznej 

 

Komunikat BWiO S.A.

WODA NIEZDATNA DO PICIA
W związku z dużymi rozbiorami wody podczas upałów nastąpiło zmętnienie wody w Bogatyni. Obecnie woda nie nadaje się do picia, tylko do celów gospodarczych, w związku z tym:
Woda z kranu nie nadaje się:
– do picia, przygotowania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych
Woda z kranu nadaje się:
– do kąpieli w wannie i pod natryskiem, ale nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej
– do mycia mebli i podłóg, prania w pralce i spłukiwania ustępów
W wyniku zwiększonego przepływu wody doszło do pogorszenia jakości przesyłanej wody. Pogorszenie jest efektem porwania nieskrystalizowanych osadów związków mineralnych ze ścian rurociągów magistralnych.
Aktualnie trwają prace związane z lokalnym płukaniem sieci wodociągowej. Wstępnie przewidujemy likwidację skutków zjawiska do końca dnia jutrzejszego.
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 75-77-32-061 lub 75 -77-32-288/605-877-878 (dyżur całodobowy)

BWIO S.A.

 

Informujemy, że w dniu   07.08.2019r. będą pobierane miary na mundury górnicze w godzinach 7ºº- 1200 .

Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 5-597 lub osobisty w Magazynie Odzieżowym do dnia 05.08.2019r. w celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru.

 

D

DI

DIM

IMR

IMC

IMK

IMD

DIN

INP

IND

INI

DIZ

IZB

IZN

IZR

DO

DOA

DOZ

DN

DB

DL

DLK

DLP

 

 

T

TZ

TZR

TZC

TZG

g-1

g-2

g-3

g-4

TZZ

z-1

z-2

TZO

 

o-1

o-2

 

 

 

 

TC

TCA

a-1

a-2

 

 

 

TCE

e-1

e-2

e-3

e-4

 

TCM

m-1

m-2

m-3

m-4

 

 

TT

TTN

n-1

n-2

n-3

 

TTS

s-1

s-2

s-3

 

 

 

TG

TGT

TGM

TGG

TGL

TGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

FC

FCK

FCI

FM

FS

FK

FKO

FKM

FKP

FKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za uczestnictwo oraz za zdobycie 3 miejsca w zawodach.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z urlopami pracowników Klub Górniczy „Jubilat” będzie nieczynny od  1.07. do 31.07.2019r.

Szanowni Państwo,

Przekazujemy do Państwa wiadomości komunikat Spółki MegaSerwis, że na stołówkach BHP (WN) i Górnik oraz w kiosku spożywczym Turów zostały zainstalowane terminale do dokonywania bezgotówkowych transakcji. Za zrealizowane zakupy w punktach MegaSerwis pracownicy mogą płacić kartą, telefonem itp.

 

 

Budapeszt wymieniany jest jednym tchem obok Pragi, Wiednia czy Paryża, jako jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Stolica Węgier liczy prawie 2 miliony mieszkańców, a corocznie odwiedza ją 2,5 miliona turystów – ta liczba mówi sama za siebie, Budapeszt trzeba odwiedzić chociaż raz!

Plan wyjazdu:

 Czwartek

Wyjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca ( Zgorzelec,Bogatynia )

Piątek

 • Przyjazd w godzinach porannych do Budapesztu
 • Śniadanie w hostelu
 • Zostawienie rzeczy w bagażowni
 • Zwiedzanie Budapesztu z polskojęzycznym przewodnikiem
 • Po zwiedzaniu powrót do hostelu
 • Wieczorem wyjście na rejs po Dunaju i ew. na miasto dla chętnych

Sobota

 • Śniadanie w formie bufetu
 • Odpoczynek
 • Zbiórka w lobby hostelu
 • Przejście na Festiwal Wina (każdy uczestnik otrzymuje przy wejściu lampkę na wino, z którą spacerujemy sobie wśród ok. 200 stoisk z winami i możemy próbować win- lampka wina dodatkowo kosztuje od ok. 5 zł w górę)
 • Rozpoczęcie gry miejskiej- W Budapeszcie gra miejska polega na rozwiązywaniu zagadek i realizacji zadań. Oczywiście dla chętnych.
 • Powrót do hotelu w godzinach wieczornych
 • Wieczorem wyjście na miasto dla chętnych

Niedziela

 • Śniadanie w formie bufetu
 • Czas wolny na ostatnie zakupy i pamiątki
 • Przejazd do marketu na zakupy przed wyjazdem do Polski
 • Podróż powrotna do Polski. W drodze powrotnej obowiązuje cisza nocna w autobusie, tak aby można było się wyspać i w poniedziałek pełni energii (po niesamowitym weekendzie) mogli pójść do pracy. Opcja przetestowana przez nas- działa w 100%.

Świadczenia w cenie:

2 noclegi w hostelu (oficjalnie są to pokoje 4osobowe- 2 łóżka piętrowe, jednak w każdym takim pokoju będą zakwaterowane 2 osoby) ze śniadaniami w samym centrum Budapesztu

Przejazd komfortowym autokarem w obie strony

Polskojęzyczny przewodnik po Budapeszcie

Wstęp na Festiwal Wina

Wieczorny rejs statkiem po Dunaju

Wstęp do Parlamentu w Budapeszcie

Opieka naszego Ambasadora (osoba prowadząca wyjazd)

Ubezpieczenie

 

Termin wizyty specjalisty - 26.06.2019r.(środa), rejestracja od 07.06.2019r. do 24.06.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie ogłoszenia w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

Specjalnie dla pracowników GK PGE została przygotowana oferta rabatowa na zakup nowych samochodów marki KIA. Z rabatów będzie można skorzystać już od 1 lipca 2019 r.

 

Z racji zakończonego przetargu na wybór dostawcy floty dla spółek GK PGE importer samochodów KIA – spółka KIA Motors Polska, umożliwia zakup nowych samochodów z atrakcyjnymi rabatami.
Specjalna oferta pracownicza dot. sprzedaży nowych samochodów marki KIA obowiązywać będzie od
1 lipca 2019 r. Importer aut przygotował specjalne zniżki dla osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej PGE. Oferta obowiązywać będzie we wszystkich autoryzowanych dealerów marki KIA w całej Polsce.

Z oferty można skorzystać po przedłożeniu zaświadczenia o zatrudnieniu w spółce z GK PGE (oświadczenie z działu Kadr/HR o zatrudnieniu pracownika w GK PGE – na umowę o pracę i niebędącym na okresie wypowiedzenia z pieczątką i na papierze firmowym).


Rabaty przedstawione w tabeli poniżej łączą się z oficjalnymi promocjami.

 

Pracownicy KWB Turów

Przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych (DLK)

Termin wizyty specjalistów - 10.06.2019 r.(poniedziałek), rejestracja od 31.05.2019r. do 07.06.2019r.

UWAGA !!!
Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych (DLK) pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pozdrawiamy

 

Wyjazd do Krasiejewa została odwołana z powodu małej ilości chętnych osób.

Zapraszamy wędkarzy, członków NSZZ Solidarność'80 KWB Turów do wzięcia udziału w drużynowych zawodach wędkarskich "O Przechodni Puchar Drużynowego Mistrza Związków Zawodowych KWB Turów", które odbędą się w dniu 15.06.2019 r. na akwenie Żwirownia w Żarkach n/Nysą Łużycką. Pokrywamy koszty opłaty startowej zawodników zgłoszonych do zawodów - członków naszej organizacji międzyzakładowej w wysokości 25,00 zł,/os. Dodatkowo trzech pierwszych zawodników - członków Solidarność'80 uhonorujemy indywidualnymi nagrodami rzeczowymi. Prosimy o zgłoszenia do biura Komisji lub telefonicznie pod nr 75 773 5504 do dnia 12 czerwca.

Aktualne oferty pracy na stanowiska w oddziele KWB Turów:

górnik-kopalni-odkrywkowej

ślusarz-na-odkrywce

maszynista-pomp-odwodnienia-odkrywki

zapraszamy do zapoznania się z regulaminem na stronie:

https://pgegiek.pl/Oferty-pracy

Kierowca posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdów pow. 3,5ton DMC, pojazdów do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

 

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza na 1 –dniowe wyjazdy rekreacyjne wiosna  2019r.

 

11.05.2019r.       Czeski Raj, Jaskinia Bożkowska, browar Svijany zapisy od dnia 17.04.2019r.

 

18.05.2019r.      Drezno (Assisi Panometer) + Pillnitz zapisy od dnia 24.04.2019r.

 

25.05.2019r.       Energylandia w Zatorze zapisy od dnia 24.04.2019r.

 

08.06.2019r.       Saska Szwajcaria – Bastei i Twierdza Konigstein zapisy od dnia 07.05.2019r.

 

15.06.2019r.      Wojsławice i Pałac Marianny Orańskiej zapisy od dnia 07.05.2019r.

 

Więcej informacji i załączniki w zakładcce Dział Kadr i Spraw Socjalnych

 

 

Termin wizyty specjalisty - 26.04.2019r.(piątek), rejestracja od 09.04.2019r. do 25.04.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 1200 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie ogłoszenia w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

Jeśli otrzymałeś list od firmy Sokrates – Wspólna Reprezentacja, powiadamiająca Cię, że została wygrana sprawa w Sądzie „o odsetki za opóźnienia w wypłacie dywidend za 2009r” -to Powinieneś zgłosić do Ich przedstawicielstwa i potwierdzić nr rachunku bankowego, lub w przypadku zmiany rachunku podać nowy numer konta.  Dla każdego akcjonariusza który podpisał umowę na przestrzeni czasu roku 2013, ze Wspólną Reprezentacją w sprawie w/w dywidend – firma jest zobowiązana do wypłaty zobowiązań. Nie są to duże kwoty, ale…..

Więcej szczegóły można uzyskać dzwoniąc pod kontakt telefonicznie pod nr. Tel. +48 32 352 06 90 lub Kom. 533 011 492.

 

W ramach „Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów” w dniach 8, 9, 10 maja br. realizowane będą specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy. Badania wykonywać będą lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu.

Szczegółowa informacja dotycząca badań w załączeniu. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 5 988 oraz 5 234.

W dniach 15-18.04.2019r. odbędzie się II tura wyborów przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. Prosimy o oddanie swojego głosu dla kandydata z KWB Turów - Cezarego Bujaka.

 

Zapraszamy do sondy wyborczej  pt. 

CZY WEŹMIESZ UDZIAŁ W WYBORACH NA CZŁONKA ZARZĄDU I CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ?

Znajduje się ona na samym dole naszej strony po prawej.

Dziękujemy za oddane głosy w sondzie.

W dniu 11 marca br. odbyło się plenarne posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Zarządu PGE GiEK S.A. na czele z Prezesem Robertem Ostrowskim,

Dyrektorzy Oddziałów: KWB Bełchatów - Dariusz Grzesista i KWB Turów - Sławomir Wochna,

Prezesi Spółek nadzorowanych przez PGE GiEK S.A.: PTS Betrans - Andrzej Niemczyk, BESTGUM POLSKA - Wiesław Sagan, Ramb - Marcin Ławniczek, MegaSerwis - Kazimierz Szczech, Elbest - Andrzej Słotwiński , Elbest Security - Andrzej Wojdała.

Tematem posiedzenia było:

I. Sprawy organizacyjne:
Zmiany w treści Porozumienia z PGE GiEK S.A. z dnia 05.07.2016r. w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych


II. Zakres wynikający z zawartych Porozumień, kończących spory zbiorowe
1. Realizacja Porozumień „etatyzacyjnych” :
O/KWB Bełchatów
O/KWB Turów
Spółek nadzorowanych przez PGE GiEK S.A. (Betrans, Bestgum Polska, Ramb, MegaSerwis)
2. Realizacja Porozumienia z 05.07.2018r. kończącego spór zbiorowy w O/KWB Bełchatów.
3. Realizacja Porozumienia z 26.02.2019r. kończącego spór zbiorowy w O/KWB Turów.


III. Uzgodnienia w sprawie zawarcia Porozumień płacowych na 2019 rok obejmujących:
Centralę Spółki PGE GiEK S.A. 
Oddziały: KWB Bełchatów, KWB Turów,
Spółki nadzorowane przez PGE GiEK S.A.: Betrans, Bestgum Polska, Ramb, MegaSerwis, Elbest, Elbest Security.


IV. Omówienie zakresu spraw wynikających z obowiązującego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Realizacja przepisów dotyczących ustalenia prawa do emerytur górniczych u pracodawców GK PGE, 
Stan przygotowań Spółek: Betrans, Bestgum Polska, Ramb, Elbest, Elbest Security - w związku z realizacją przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

 
 
 

Termin wizyty specjalisty - 27.03.2019r.(piątek), rejestracja od 08.03.2019r. do 26.03.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie ogłoszenia w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

 

 

Z poważaniem

Dział Kadr i Spraw Socjalnych

Departament Komunikacji PGE GiEK

Skład Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przedstawia się następująco:

 • Robert Ostrowski - Prezes Zarządu,
 • Norbert Grudzień - Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem,
 • Krzysztof Domagała - Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania,
 • Stanisław Żuk - Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia,
 • Andrzej Kopertowski - Wiceprezes Zarządu.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 28 lutego 2019 r. zmieniła się nazwa subfunduszu wchodzącego w skład funduszu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI.

Zmiana, o której mowa powyżej nie ma wpływu na dotychczasowe funkcjonowanie Państwa Pracowniczego Programu Emerytalnego. Zmiana nazwy nastąpiła zgodnie z poniższym:

 

Nazwa do dnia 3.12.2018r.

Nazwa do dnia 28.02.2019r.

Aktualna nazwa

NN Gotówkowy

NN Oszczędnościowy

NN Konserwatywny

 

Zmiana nazwy subfunduszu wynika z implementacji w dniu 21 lipca 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego w ramach którego zakazano używania nazwy „Fundusz Rynku Pieniężnego” lub innych określeń sugerujących, że fundusz ma cechy takiego funduszu. Po zmianie nazwy subfunduszu w dniu 3 grudnia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła zmianę dotychczasowej nazwy na inną. Strategie inwestycyjne pozostają bez zmian.

 

Informujemy, że w zakładce https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html opublikowaliśmy informator wypoczynku letniego dla emerytów w 2019 r. wraz z tabelą wczasową. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pobytów indywidualnych oraz wyjazdów rekreacyjnych w 2019 roku

 

https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Informujemy, że  rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku zimowego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w zimowiskach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 80 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

 

W dniu dzisiejszym tj. 20.02.2019 r. dotychczasowego Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Leszka Sondaja zastąpił Sławomir Wochna pełniący w KWB Turów do chwili powołania obowiązki zastępcy zawiadowcy kopalni.
 
Sławomir Wochna ma 47 lat. Jest absolwentem Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe Głównego Instytutu Górnictwa w zakresie „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, posiada też indywidualny certyfikat menedżera odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx). Od dwóch kadencji przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PGE GiEK S.A.
 
Od 29 lat pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W latach 2009 - 2017 roku zastępca sztygara oddziałowego w Oddziale Taśmociągów Węglowych i Sortowni Węgla. Wcześniej, w latach 2003-2009, był sztygarem zmianowym w Oddziale Transportu Nadkładu, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję nadgórnika w tym oddziale. Pracował również, jako operator maszyn budowlanych i sprzętu technologicznego. Pracę zaczynał jako ślusarz na odkrywce.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
 

Termin wizyty specjalistów - 28.02.2019 r.(czwartek), rejestracja od 11.02.2019r. do 27.02.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Katalog ofert specjalnych do pobrania w formie PDF

Termin wizyty specjalisty - 22.02.2019r.(piątek), rejestracja od 04.02.2019r. do 21.02.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział Kadr i Spraw Socjalnych – Sekcja Socjalna, informuje iż w dniach 6, 7, 8 oraz 11 luty w godzinach od 9:00 do 12:30 będzie nieczynny,
z uwagi na konieczność przeprowadzenia szkolenia w Module FS (SAP ZKL).

Serdecznie zapraszamy do korzystania z wycieczek i spotkań integracyjnych w naszym związku.

 
Z myślą o członkach związku ze spółek zależnych, również organizujemy wyjazdy właśnie dla WAS :)
 
Szczegółowe informacje co do kosztów oraz możliwości zapisania się będziemy informować sms, na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeniowych.
 
Pozdrawiamy.

 

 

Forum Związków Zawodowych skierowało swoją opinię do Ministra Energii nt. projektu "Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku".

 Opinia, to zestawienie dokumentów rządowych, które wzajemnie ze sobą sprzeczne - prowadzą do decyzji eliminujących sektor węgla brunatnego.

"Nie możemy zaakceptować rozwiązań, które prowadzą do nieracjonalnego „wygaszenia” działalności naszych kopalń. Projektowane w PEP2040 działania wobec sektora węgla brunatnego zahamują, wręcz w krótkiej perspektywie zabiją rozwój regionów Konina i Bełchatowa. 
Kto i w jakim zakresie podejmie działania restrukturyzacyjne, jeśli nie zostanie uruchomiona  Odkrywka Ościsłowo?
Kto i w jakim zakresie podejmie działania restrukturyzacyjne, jeśli nie zostanie uruchomiona Odkrywka Złoczew?
Forum Związków Zawodowych będzie z całą siłą bronić miejsc pracy w górniczych regionach. Będziemy sprzeciwiać się każdej nieracjonalnej decyzji, która uderzy w nasze rodziny i przedsiębiorstwa górnicze, które stanowią o losie tysięcy ludzi."

 

opinia do pobrania w PDF https://solidarnosc80.com/aktualnosci/892,fzz-krytykuje-projekt-polityki-energetycznej-polski-do-2040-roku.html

PGE GiEK S.A - oferty pracy

Kopalnia :

Robotnik przy pracach ciężkich - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Elektrownia:

Maszynista Urządzeń Gospodarki Ściekowej - Operator Nastawni - Oddział Elektrownia Turów 
Maszynista Urządzeń Uzdatniania Wody - Operator Nastawni - Oddział Elektrownia Turów 
Operator Nastawni IMOS - Maszynista Urządzeń - Oddział Elektrownia Turów 
Maszynista Urządzeń Uzdatniania Wody - Oddział Elektrownia Turów 
Elektroenergetyk - Oddział Elektrownia Turów 
Pierwszy dyżurny elektroenergetyk - Oddział Elektrownia Turów 
Obchodowy urządzeń nawęglania - Oddział Elektrownia Turów 
Wydawca magazynowy / Magazynier - Oddział Elektrownia Turów 
Maszynista urządzeń ciepłownictwa - Oddział Elektrownia Turów 
Starszy elektroenergetyk / Samodzielny inżynier - Oddział Elektrownia Turów 
Operator sprzętu - robotnik transportowy - Oddział Elektrownia Turów 
Specjalista ds budowlanych - Inspektor nadzoru - Oddział Elektrownia Turów 
Obchodowy urządzeń odpylania - Oddział Elektrownia Turów 
Kierownik robót - Inspektor nadzoru - Oddział Elektrownia Turów

Pozostałe oddziały i spółki :

Automatyk - elektryk - Oddział Elektrociepłownia Gorzów 
Monter Remontów Obrabiarek i Elektronarzędzi - Oddział Elektrownia Opole 
Monter Remontów Urządzeń Cieplno-Mechanicznych - Oddział Elektrownia Opole 
Dyżurny Elektryk - Oddział Elektrownia Opole 
Monter Narzędziowni i Remontów Narzędzi - Oddział Elektrownia Opole 
Specjalista ds. rachunkowości - Centrala Spółki 
Specjalista ds projektów HR - Centrala Spółki 
Wiceprezes Zarządu Elbest 
Prezes Zarządu MEGASERWIS Sp. z o.o. 
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych MEGASERWIS Sp. z o.o. 
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju MEGASERWIS Sp. z o. o.

https://pgegiek.pl/Oferty-pracy

Informujemy, iż dnia 26.01.2019 r. w godz. od 7:00-18:00 zostanie zamknięty całkowity ruch pieszych i dla pojazdów przez most nad przenośnikami popiołowymi (koło bud. TGO) w związku z wykonaniem montażu kładki dla pieszych przy tym moście.

 

Dojazd pracowników będzie się odbywał przez bramę zgorzelecką.

 

Teresa Janiszewska 
Z-ca sztygara oddziałowego na odkrywce i zwałach 
Oddz.Odwodnienia Powierzchniowego i Przygotowania Eksploatacji 
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 

Zapraszamy do pobierania i czytania nowego numeru biuletynu osiemdziesiatka 

https://solidarnosc80.com/biuletyn.html

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w styczniu 2019 roku.

Termin wizyty specjalistów - 23.01.2019 r.(środa), rejestracja od 11.01.2019r. do 22.01.2019r.

UWAGA !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Termin wizyty specjalisty - 23.01.2019r.(środa), rejestracja od 10.01.2019r. do 21.01.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 1200 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Od 1 stycznia 2019r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Przypominamy że w firmie PGE GiEK S.A. działa program pracowniczy o nazwie PPE który jest o wiele korzystniejszy dla pracowników PGE.

więcej: https://www.mojeppk.pl/

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć