Aktualności

W wieku 79 lat w Szczecinie zmarł Marian Jurczyk - były prezydent tego miasta, działacz opozycyjny w okresie PRL. Przegrał długą walkę z chorobą. - To był dobry i odważny działacz - wspomina Lech Wałęsa.

Stanowisko Komitetu Koordynacyjno - Protestacyjnego z dnia 19.12.2014 r w sprawie działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień pracowników w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Serdecznie zapraszamy od 1 stycznia 2015 roku do korzystania z dietetyka klinicznego PUM w Szczecinie, który przyjmuje w Zgorzelcu. Dietetyk zrobił promocje TYLKO DLA NASZYCH ZWIĄZKOWCÓW w związku z tym mamy wyłączność na całą kopalnie. 

 

Regulamin IV edycji

Programu Dobrowolnych Odejść w PGE GiEK S.A.

do pobrania w pliku PDF jako pismo okólne 

19 grudnia 2014 r., po spotkaniu przedstawicieli trzech reprezentatywnych central związkowych z organizacjami pracodawców, odbył się briefing prasowy Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, z udziałem prezesa Business Centre Club. Tematem briefingu było podsumowanie prac nad zmianami w dialogu społecznym i jego instytucjach. 

Zapraszamy do ściągnięcia oraz czytania nowego biuletynu osiemdziesiątki nr 26

Organizacje związkowe, członkowie Społecznej Rady Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego w PGE GiEK S.A. Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania w PGE GiEK S.A. Wspólnej Reprezentacji Związkowej Pracowników Elektrociepłowni w PGE GiEK S.A. Komitetu Obrony Dystrybucji w PGE Dystrybucja S.A. I w PGE Obrót S.A. ,oraz Konfederacja Związków Zawodowych w PGE Energia Odnawialna S.A. na spotkaniu jakie odbyło się w dniach 10-11.12.2014r w Krynicy, wypracowały wspólne stanowisko w którym wyrazili stanowczy sprzeciw dla propozycji PGE S.A. o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych – CUW, w obszarze rachunkowości i HR.

W przypadku nieuwzględnienia żądań zawartych w piśmie - do 31.12.2014r. wszystkie Organizacje Związkowe działające w GK PGE rozpoczną procedury wspólnego sporu zbiorowego ze strajkiem włącznie!
Treść stanowiska w załączniku.

Spółka PGE Gubin powołana do przygotowania inwestycji budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego z wykorzystaniem zasobów złoża węgla brunatnego Gubin zostanie połączona z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Prezydent Bronisław Komorowski ocenił, że wszyscy czują, że rząd, walcząc o korzystny dla Polski kształt pakietu klimatycznego, kieruje się także troską o polskie górnictwo, bo - jak podkreślił - polska energetyka jest, i długo jeszcze będzie, oparta na węglu.

W branży węgla brunatnego mijający rok to kolejny udany okres, w którym osiągnięte zostaną dobre wyniki zarówno produkcyjne, jak i finansowe - mówił w czwartek podczas uroczystości Dnia Górnika w Bełchatowie prezes PGE GiEK Jacek Kaczorowski.

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęc z Akademii Centralnej w KWB Turów

http://www.gazetaregionalna.pl/index.php/galeria-zdjec/kaczorowski-gornikom-nie-stanie-si-krzywda?page=1 

Tak jak pisaliśmy 26 listopada tak sie i też stało. Wykonawcy nowego bloku na węgiel brunatny w kompleksie wydobywczo-energetycznym Turów otrzymali wczoraj Polecenie Rozpoczęcia Prac (tzw. NTP – Notice To Proceed).
Zgodnie z umową, przekazanie do eksploatacji nowego bloku o mocy 450 MW nastąpi w terminie 56 miesięcy od daty wystawienia NTP, czyli w trzecim kwartale 2019 r. Energii elektrycznej wyprodukowanej w nowym bloku wystarczy do zaspokojenie potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. 

W 2015 r. w sobotę przypadną: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia. Na spotkaniu strony społecznej z pracodawcą w dniu 27 listopada ustalono, że dla pracowników naszego Oddziału pracujących w systemie jednozmianowym dodatkowymi dniami wolnymi od pracy będą 17 sierpnia oraz 24 grudnia. Pracownicy zatrudnieni w czterobrygadowej organizacji pracy mają uwzględniony dodatkowy dzień wolny do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym.

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza pracowników/emerytów wraz z uprawnionymi członkami rodzin na wypoczynek w okresie ferii zimowych, zapraszamy do zapoznania się w dziale kadr i spraw socjalnych  https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

1 grudnia 2014 r. zostanie wystawione polecenie rozpoczęcia prac generalnemu wykonawcy nowego bloku o mocy 450 MW w Elektrowni Turów, czyli konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Budimex oraz Tecnicas Reunidas.

 

energetyka.wnp

Przepraszamy za błąd w druku powinno być napisane--- Członek Związku otrzyma ulgę dodatkową w kwocie 10 zł.

Komisja Międzyzakładowa wydała dla naszych związkowców na przełomie Października i Listopada gadżety którymi były „MultiTool”

 

12 listopada 2014r. do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XX Gospodarczy trafił pozew przeciwko PGE SA na kwotę ponad 493 mln złotych. W imieniu przeszło 12 200 osób złożyła go Wspólna Reprezentacja, jedyna w Polsce inicjatywa zrzeszająca osoby pokrzywdzone w procesie konsolidacji spółek energetycznych. Łączna kwota roszczeń wszystkich spraw prowadzonych przez Wspólną Reprezentację przeciwko Skarbowi Państwa i PGE SA wynosi ponad 1 miliard złotych. 

STANOWISKO ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

SPOŁECZNEJ  RADY  KONSULTACYJNEJ  BRANŻY  WĘGLA  BRUNATNEGO

Działając w imieniu i na rzecz organizacji zrzeszonych w Społecznej Radzie Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego w związku z przekazaną stronie społecznej w Oddziałach i Spółkach GK PGE informacją w sprawie planowanej docelowej etatyzacji do końca 2017r. oraz informacją o planowanych wydzieleniach do Centrali Spółki i powstaniu Spółki Centrum Usług Wspólnych (CUW), oświadczamy, że powyższe działania są nie do przyjęcia.

Stronie Społecznej SRK BWB nie przedstawiono uzasadnienia tzw. poprawy efektywności wynikającej z wprowadzenia projektu (CUW). Nie przedstawiono uzasadnienia propozycji etatyzacji w Oddziałach PGE GiEK S.A. do końca 2017r.
Pojęcia: standaryzacja, optymalizacja, ujednolicenie procesów, pozostają wyłącznie nabrzmiałymi hasłami działań, które mają uzasadnić nieuzasadnione obniżenie poziomu zatrudnienia oraz obniżenie po stronie kosztów pracowniczych.
Proponowany transfer pracowników z obszarów HR/FK do nowego pracodawcy (CUW) stoi w sprzeczności z zawartymi dotychczas ze stroną społeczną ZUZP, Umowami Społecznymi oraz innymi porozumieniami zawartymi m.in. na okres Gwarancji Zatrudnienia.
Proponowane działania łamią zasadę pacta sund servanda oraz stanowią bezpośrednie zagrożenia w funkcjonowaniu podmiotów GK PGE.

W związku z powyższym stanowczo domagamy się  wstrzymania w/w działań restrukturyzacyjnych.

Jednocześnie zapowiadamy, że w przypadku kontynuowania przedstawionych działań restrukturyzacyjnych, organizacje związkowe należące do SRK BWB podejmą dostępne prawem czynności w celu obrony praw i godności pracowników.

Stanowisko zostało przekazane w dniu 19.11.2014r.: Ministrowi Skarbu Państwa, Ministrowi Gospodarki, Prezesowi Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Prezesowi Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Prezesom Zarządów Spółek: Bestgum Polska, Betrans, Bestgum, Ramb, Megaserwis, Elturserwis, Elbest.

16.11.2014r. - Msza św. w Działoszynie – godz. 10.30

 

30.11.2014r. - Msza św. w Zgorzelcu – godz. 9.00 (Matki Boskiej Łaskawej)

 

30.11.2014r. - Msza św. w Bogatynia – godz. 12.00

 

04.12.2014r. - Msza św. w Zgorzelcu – godz. 18.00 (Św. Józefa Robotnika)

 

07.12.2014r. - Msza św. w Zawidowie – godz. 10.30

 

07.12.2014r. - Msza św. w Sulikowie– godz. 12.30

 

14.12.2014r. - Msza św. w Trzcincu – godz. 11.00

 

- udział pocztów sztandarowych i orkiesty zakładowej

Zysk netto grupy PGE przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2014 roku 387 mln zł i był o 65 proc. niższy rok do roku - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 744 mln zł.

INFORMATOR DOTYCZĄCY WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY w 2015 r. znajduje się w dziale :

dział kadr i spraw socjalnych

Zapraszamy do oglądania zdjęć z uroczystości :
- Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność'80 dnia 24.10.2014
Zgorzelec uczcił 96. rocznicę Odzyskania Niepodległości
https://solidarnosc80.com/galeria-zdjec.html 

Wprowadzenie m.in. koncesji na obrót węglem z zagranicy - to cel nowelizacji Prawa energetycznego, którą uchwalił w piątek Sejm. Nowe prawo, w zamyśle autorów, ma chronić polski sektor węglowy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją.

Pragniemy poinformować iż krawiec przyjedzie do KWB Turów dnia 18 listopada więcej informacji w dziale odzieżowym.

Wszystkich Pracowników Oddziału KWB Turów do uczestniczenia w akcji promującej zdrowy tryb życia i profilaktykę przeciwnowotworową pod hasłem „Miasteczko Zdrowia”, zorganizowanej przez Pracodawcę z udziałem Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w niu 14.11.2014 od godz 10 do godz 15 w Sali Zbornej...

Dotyczy Comber, Karczma Piwna, Bale , Zabawy, Pielgrzymka do Częstochowy.

 

Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił dziś skargę chińskiej firmy Shanghai Electric na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącej przetargu ogłoszonego przez PGE na budowę bloku energetycznego w Turowie o mocy 450 MW.

Pragniemy przypomnieć że 24 października 2014 (piątek) odbędzie się Walne Zebranie Delegatów w KG Jubilat w Bogatyni o godzinie 8.00

 

Atuobus będzie jechał ze Zgorzelca, począwszy od Sądu o godz 7 po przystankach pracowniczych, przez Sulików, Koźmin, Ręczyn.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie nas do wzięcia udziału w wycieczce rowerowej do Działoszyna pod pomnik Ks. Jerzego Popiełuszki.

Relacja i zdjęcia niżej.

Europa, UE a wraz nią Polska znajdują się w niezwykle ważnym, by nie powiedzieć przełomowym momencie, jeśli chodzi o przyszłość energetyki, strategie zaopatrzenia w surowce i bezpieczeństwo energetyczne. Wszystko to znajdzie swój wyraz podczas XI Kongresu Nowego Przemysłu, który 13-14 października odbędzie się w Warszawie.

Na lata 2014-2020 przedsiębiorstwa energetyczne zaplanowały wycofanie z eksploatacji tzw. jednostek JWCD o mocy około 3200 MW. Z tego około 2400 MW do końca 2015, lecz z tej grupy elektrowni nie wszystkie będą odstawione - wynika z informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Po każdej tragedii w górnictwie mnożą się pytania, czy możliwe było jej uniknięcie i czy równowaga między ekonomią i bezpieczeństwem nie została przypadkiem zachwiana.

10 Pazdziernika przed sądem okręgowym w Łodzi odbyła się rozprawa ws. miliardowego kontraktu na budowę bloku energetycznego w Turowie. Przetarg PGE wygrało japońskie Hitachi, ale chińskie Shanghai Electric uważa, że jego oferta była lepsza.

Ginekolog - 21.10.2014r.(wtorek) rejestracja od 09.10.14 do 20.10.14r.

 

UWAGA !!!

 

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Ortopedzi - 24.10.2014r.(piątek) rejestracja od 08.10.14 do 23.10.14r.

UWAGA !!!

 

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 a
Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dał zielone światło dla budowy elektrowni atomowej w Polsce. Uznał on, że utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez PGE, KGHM, Tauron i Eneę nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji - głosi komunikat UOKiK.

MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni we współpracy z Bogatyńskim Stowarzyszeniem "Amazonki" proponuje pracownikom PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów skorzystanie z bezpłatnych badań mammograficznych, realizowanych w ramach profilaktyki raka piersi, finansowanych przez NFZ. Badania wykonane będą przez specjalistów z NZOZ MEDICA Centrum Nowoczesnej Diagnostyki w Łodzi, z wykorzystaniem mammobusa w systemie ucyfrowionym. Cała oferta jest w pliku PDF.

W dniach 5,6,7 listopada 2014 r. będą realizowanie przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy. Cała informacjia w pliku PDF.

Sejmowa komisja regulaminowa zatwierdziła projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2015 rok. Na poselskie wydatki zaplanowano w nim 458 milionów złotych, o 51 milionów więcej niż w tym roku. Ponad 32 miliony złotych zostaną przeznaczone na wydatki związane z pełnieniem przez posłów i urzędników Sejmu ich obowiązków, 16 milionów zostanie przeznaczone na budowę nowego biurowca, 9,5 miliona kosztować będą odprawy posłów. Więcej o sejmowych wydatkach i kosztownych poselskich potrzebach w materiale Grzegorza Tkaczyka.

http://fakty.tvn24.pl/fakty-ekstra,52/w-przyszlym-roku-poslowie-dostana-blisko-pol-miliarda-zlotych,474824.html?v=1346978 

Dziś przeglądając prase natkneliśmy sie na ciekawy artykół ... oto cała treść :


Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić normy jakości dla węgla, które wypromowałyby polski surowiec, a pogrążyły rosyjski. Pierwsze podejście to porażka – dopuszczalne parametry pasują idealnie do węgla z importu.

Łódzki Sąd Okręgowy stanie się areną ciekawego sporu gospodarczego. Chiński gigant energetyczny będzie się sądził w sprawie zlecenia wartego ok. 3 mld zł. pisze wyborcza.biz

Przedstawiciele górniczych związkowców demonstrowali w środę przed Sejmem w czasie, gdy swoje expose wygłaszała premier Ewa Kopacz. Liczymy, że pani premier przekaże nam sygnał, że branża nie została sama - deklarują.

Celem nowego rządu jest obniżenie kosztów funkcjonowania kopalń i doprowadzenie do ich rentowności - poinformowała podczas środowego expose premier Ewa Kopacz.

Informujemy, że w związku z remontem przejazdu kolejowego (skrzyżowanie drogi nr 355 z linią kolejową nr 290), zostaje całkowicie wyłączony z ruchu drogowego. Związku z tym zmienione zostaną godziny odjazdu autobusów linii 75 i 76 oraz ich trasy przejazdu.

Zmiana obowiązywać będzie od 29.09.2014 do 08.10.2014

Pragniemy przypomnieć iż 30 września mija termin składania wniosków na wyjazdy rekreacyjny do Hotelu "Krynica" w Krynicy Zdrój organizowany przez dział socjalny, a do DWR "Zgoda" termin zgłaszania wniosków mija 7 listopada. Więcej informacji w zkładce dział kadr i spraw socjalnych.

Informujemy, że w związku z wdrażaniem od 1 sierpnia br. w Oddziale KWB Turów systemu SAP ZKL w segmencie odzież, wystąpiły przejściowe utrudnienia w zaopatrzeniu pracowników w odzież, obuwie robocze i wyposażenie ochronne w miesiącu sierpniu jak również w miesiącu bieżącym.
Utrudnienia z wydawaniem wyposażenia występują po stronie funkcjonalności w niektórych segmentach systemu SAP ZKL. Nieprawidłowości staramy się we współpracy z wdrażającymi na bieżąco eliminować.
Dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązać występujące problemy i przystąpić jak najszybciej do pełnej realizacji należnego pracownikom wyposażenia.
Informujemy, że asortymenty niezbędne do zachowania bezpiecznych warunków pracy oraz wymagające niezwłocznej wymiany są wydawane w trybie awaryjnym wg przejściowych procedur. O pełnej dostępności systemu poinformujemy.
 
orginalne pismo poniżej

Koszykarski Klub Sportowy Turów Zgorzelec S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 22 września 2014 r. rozpoczynasprzedaż karnetów na rundę zasadniczą rozgrywek TBL sezonu 2014/2015.

 

Informujemy, że w dniu 24 września 2014r będzie pobierana miara na mundur górniczy w KWB Turów. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 55-97 lub osobisty z Magazynem Odzieżowym w

godzinach 6.00-13.00

 

 godzinach 6.00-13.00

Szanowni Panowie i Panie.

 

Informuje, że na krótko wznawiamy podpisywanie umów w tak zwanym projekcie „WR 2” czyli przeciwko PGE SA.

Jest sporo pytań i próśb od ludzi w terenie, sporo osób przegapiło pierwotny termin 30 sierpnia 2013 roku, tak więc teraz jest możliwość podpisania tej umowy.

 

Krótko dla przypomnienia:

Projekt dla osób którym po zamianie akcji (np. z kopalni lub elektrowni na PGE GIE ) – później z automatu wymieniono akcje na PGE SA (bez umów, tuż przed debiutem na GPW akcji pracowniczych, na postawie decyzji walnych zgromadzeń). Jak ktoś sprzedawał PGE na giełdzie albo ma je w dalszym ciągu – to może przystąpić.

Standardowe warunki współpracy to podział 40/60, członkowie związków mają 25/75 netto, a więc sporą zniżkę. Nie ma dodatkowych opłat.

Należy mieć świadomość, że ryzyko odrzucenia roszczenia jest spore ze względu na prawdopodobne przedawnienie, ale skoro jest cień szansy to zachęcam.

Z akcjonariuszami będziemy się komunikowali bezpośrednio, ale jeśli mogę – proszę o przekazanie informacji członkom związków, którzy mają tylko jedną umowę lub nie mają wcale. Generalnie o dystrybucję tej wiadomości wśród członków związku.

Pozew jest już na ukończeniu, zostały drobne poprawki. Dlatego nie jestem w stanie dziś podać dokładnej daty jego złożenia. Plan to pozew wpaździerniku, a więc umowy można zawierać do końca września. Jeśli będą zmiany – napiszę.

 

Poniżej jeszcze kilka słów komentarza odnośnie przedawnienia roszczeń. Mimo ryzyka chcemy dać szansę tym którzy się spóźnili. Dziś ich to nic nie kosztuje, a może się okazać, że na końcu dostaną przelew na sporą kwotę.

Nasze punkty obsługi w Bogatyni i Bełchatowie są do Waszej dyspozycji.

 

Pozdrawiam,

 

Artur Wnuk

Liderzy trzech największych polskich central związkowych: Piotr Duda z NSZZ Solidarność, Jan Guz z OPZZ i Tadeusz Chwałka z Forum Związków Zawodowych zwrócili się do premiera Donalda Tuska, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej polski rząd w całości odrzucił projekt Komisji Europejskiej zaostrzający politykę klimatyczną UE.

Zadłużenie całego sektora przekracza 10 mld zł, z 14 kopalń Kompani Węglowej tylko trzy są obecnie rentowne. Czeski inwestor chce kupić aż cztery kopalnie tzw. rybnickiego okręgu węglowego. Wspólnie z Kompanią Węglową miałby stworzyć grupę kapitałową. - To naprawdę są kopalnie do uratowania. Jeżeli Kompania sprzeda dwie, to tych dwóch pozostałych się już nie uratuje – mówi Jerzy Markowski, były minister gospodarki.

filmik pod adresem :

http://biznes.onet.pl/wideo/czesi-wykupia-polskie-kopalnie,153930,w.html 

 

Rząd poważnie analizuje konsolidację w sektorze węglowym. W rozmowach o górnictwie węgla uczestniczy m.in. PGE, ponieważ rząd widzi potrzebę mocniejszego związania energetyki z wydobyciem węgla - poinformował na konferencji premier Donald Tusk.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność 80 KWB Turów, mając na uwadze zbliżającą się nieuchronnie zmianę aury pogodowej, chce już dziś uczulić osoby odpowiedzialne za realizację przewozów pracowniczych w KWB Turów, na wcześniejsze kontrolowanie układów ogrzewania w poszczególnych autobusach przewoźnika. W przypadku stwierdzenia przez pracowników, źle działającego ogrzewania w autobusach, Komisja zgłosi sprawę do Inspekcji Transportu Drogowego. 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność 80 KWB Turów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom załogi, oraz dbając o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, proponuje rozważenie możliwości zakupu na wyposażenie służby ratunkowej na oddziale TZR „LIFEPAK” - urządzenie monitorującego pracę serca. Jest również wyposażone w defibrylator przywracający pracę serca, co niejednokrotnie decyduje o ratowaniu życia człowieka.

 

 

Polska Grupa Energetyczna (PGE), która chce w okolicach Gubina wybudować kopalnię węgla brunatnego i elektrownię zapewnia, że ta inwestycje będzie korzystna dla mieszkańców. Jak zapewnia Grupa, rośnie liczba zwolenników tej inwestycji a ubywa jej przeciwników.

Dziś w Łużycach, na polsko-niemieckiej granicy, zaplanowano międzynarodowy protest przeciwko budowie nowych odkrywkowych kopalń węgla brunatnego w gm. Gubin i Brody oraz w sąsiednich gminach niemieckich. Polska Grupa Energetyczna (PGE), która chce tam wybudować kopalnię węgla, przekonuje, że to inwestycja bardzo korzystna dla lokalnej społeczności.

Polska Grupa Energetyczna zakłada, że potencjalna budowa kopalni węgla brunatnego w Gubinie mogłaby się rozpocząć w 2018 roku, a budowa elektrowni około 2025 roku - podała PGE w komunikacie prasowym.

Grupa Kapitałowa PGE zainteresowana jest budową nowych, efektywnych kompleksów energetyczno-górniczych, przy wykorzystaniu najlepszych technologii ograniczających oddziaływanie na środowisko, w oparciu o krajowe złoża węgla brunatnego.

Najnowsze plany rządu zakładają stopniowe wycofywanie się z węgla na rzecz gazu i odnawialnych źródeł energii. Perspektywa jest jednak długa, a tzw. czarne złoto, mimo presji niektórych państw UE, przez wiele lat pozostanie podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Nic w tym dziwnego, bo zasoby węgla mamy niemałe. Polska znajduje się w czołówce Europy pod tym względem. Liderem jest jednak inne państwo.

Źródło: Eurocoal

W dniu 02.07.2014r. w Bogatyni - Zarząd Spółki MegaSerwis wraz z organizacjami związkowymi podpisali Zakładową Umowę Emerytalną. To zwieńczenie prac celem wprowadzenia PPE (Pracowniczego Programu Emerytalnego) w Spółce. Program będzie prowadzony przez Pracodawcę w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego.
Środki w ramach Programu wnoszone będą do sub funduszy wydzielonych w ramach Funduszu PZU FIO Parasolowego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - aby PPE wszedł w życie w Spółce - Pracodawca złożył w Komisji Nadzoru Finansowego stosowny wniosek o rejestrację Programu. 

Informujemy, iż w dniu 24 czerwca br. Zarządy Spółek: Bestgum Polska, Ramb i Betrans oraz trzy organizacje związkowe działające w tych spółkach, tj.: MK NSZZ Solidarność KWB Bełchatów, Związek Zawodowy Górnictwa Węgla Brunatnego KWB Bełchatów i Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów - zawarły Porozumienia dotyczące wprowadzenia zasad wynagrodzeń na pracowników ww. Spółek na rok obecny i lata kolejne.

Zawarto również Porozumienia dotyczące podziału środków finansowych na wzrost wynagrodzeń Pracowników Spółek w 2014r.

Pracodawcy zobowiązali się do podwyżki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014r. - począwszy od 01.06.2014r. – dla wszystkich Pracowników Spółek: Bestgum Polska, Ramb i Betrans (zatrudnionych na dzień 01.06.2014r.) średnio o 350 złotych brutto na Pracownika.

Zapraszamy do czytania na dziale (dzial-kadr-i-spraw-socjalnych ).

Informujemy, że od poniedziałku  18.08.2014 r. rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku letniego dla dzieciczłonków związku, które uczestniczyły w koloniach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

Polska ma od lat różne strategie, które nie przekładają się jednak na konkretną wolę polityczną ponad podziałami, na przykład wyłączenia określonych terenów na rzecz działalności górniczej. Osobiście jestem zwolennikiem przygotowania „białej księgi surowcowej” jako podstawy do dyskusji społecznej na temat określenia tego, jakie surowce są dla kraju strategiczne - w jakich lokalizacjach - i przyjęcia odpowiedniej polityki, także społecznej, wobec konkretnych regionów - mówi Sławomir Brodziński, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju.

Spółki węglowe podlegają resortowi gospodarki, dlatego nie znalazły się na liście 22 podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, która obejmuje jedynie firmy nadzorowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa - tak resort skarbu odpowiada związkowcom.

Rząd planuje ozusowanie śmieciówek. Jeszcze przed zmianą przepisów wziął się za to ZUS. Nakłada kary za pięć lat wstecz za niepłacenie składek od umów o dzieło - donosi "Rzeczpospolita".

Górnicza Solidarność wyraziła "zaskoczenie", że na opublikowanej niedawno liście 22 podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki nie znalazła się żadna spółka węglowa. W liście do premiera związkowcy domagają się umieszczenia na liście firm z ich sektora.

W związku z wdrożeniem z dniem 01.08.2014r. systemu SAP ZKL odzieży informujemy, że ulegną zmianie zasady pobierania wyposażenia dla pracowników.

Do pobrania odzieży dla pracowników odpowiedzialna jest tylko osoba wyznaczona przez Kierownika komórki organizacyjnej. Wyznaczona osoba przechowuje „książeczki wyposażenia” pracowników, pilnuje terminów przynależnego wyposażenia. „Książeczka wyposażenia” z zaznaczonym wyposażeniem przekazuje do Operatora Odzieży w Dziale Magazynów Gospodarki Materiałowej FZM do przygotowania należnego wyposażenia do pobrania. Po przygotowaniu wyposażenia pracownicy Działu Magazynów FZM powiadamiają niezwłocznie oddział/dział o gotowym do pobrania wyposażeniu.

Osiemdziesiatka_nr_25 w zakładkach biulytyn

Nawet 3 mln Polaków ma kłopot. Brakuje im składek na kontach emerytalnych. W związku z tym, ich emerytury będą niższe. Dlaczego składki „wyparowały”? Dokumenty, które potwierdzały odbytą przez nich pracę, przepadły. Rząd chce teraz te dokumenty odzyskać.   

Australijski Senat zniósł podatek od emisji CO2, krytykowany przez kompanie węglowe. To zwycięstwo konserwatywnego premiera Tony'ego Abbotta, który podczas kampanii wyborczej obiecał znieść podatek od emisji dwutlenku węgla i zapewniał wyborców, że dzięki temu będą oni płacić niższe rachunki za prąd.

W związku z licznymi skargami pracowników na jakość transportu osób do pracy i z powrotem, brak wentylacji, klimatyzacji czy możliwości wietrzenia autobusów po przez otwieranie szybów dachowych czy też okien - Wszystkie organizacje związkowe w dniu dzisiejszym, wspólnie wystąpiły z pismem do Pracodawcy, o zwrócenie szczególnej uwagi  i przeprowadzenie kontroli w celu wyeliminowania niesprawnych autokarów i wyciagnięcie konsekwencji w stosunku do przewoźnika!

10 lipca 2014 roku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła umowę z konsorcjum wykonawców na budowę bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto 450 MWe w Elektrowni Turów - poinformowała Polska Grupa Energetyczna ( SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24 )

W należącej do Polskiej Grypy Energetycznej Elektrowni Turów wmurowano kamień węgielny pod budowę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki na blokach 4 – 6.

30 czerwca otrzymaliśmy pismo od Kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza.

 

Odkrywki albo śmierć elektrowni...

Ponad miesiąc temu jak podalismy informacje o oddaleniu przez KIO odwołań dotyczących wyników przetargu na budowę nowego bloku w Elektrowni Turów, to nadal istnieją przeszkody, które mogą wstrzymywać decyzję o podpisaniu wartej blisko 4 mld zł brutto umowy z konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe.

 

23 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80

Do księgarń trafiła właśnie najnowsza powieść Dominika W. Rettingera pt. "Klasa". Akcja książki toczy się wokół tematu złóż wartych miliardy dolarów, które znajdują się na Suwalszczyźnie. Do dziś nikt ich nie wydobywa ze względu na to, że teren objęty jest programem NATURA 2000. Do akcji wkraczają jednak tajne służby i wielka zagraniczna korporacja, która kryminalnymi metodami chce uzyskać monopol na wydobycie cennych surowców. Czy to tylko fikcja literacka? – Taki scenariusz jest prawdopodobny – mówi gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej "Grom".

Ogromne problemy finansowe i groźna upadłości Kompanii Węglowej spędza sen z powiek polskich polityków, którzy za wszelką cenę chcą ratować molocha. Bankructwo oznacza, że ponad 50 tysięcy ludzi straci pracę, a to spowodowałoby, jak mówią związkowcy - "majdan na Śląsku"

16 czerwca 2014 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja szefów trzech reprezentatywnych centrali związkowych i dwóch organizacji pracodawców na temat oskładkowania umów dzieło oraz regulacji dotyczących zamówień publicznych. Podpisali oni wspólne stanowisko w tej sprawie.

Informujemy, że w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów" w dniach 2,3 i 4 lipca br. realizowane będą przez lekarzy z Uniwersytyckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, specjalistyczne badania angiologiczne , układu moczowo-płciowego oraz tarczycy.

14.06.2014r (sobota) organizowane są coroczne zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej na OSW WITKA o Puchar Przechodni Związków Zawodowych w KWB Turów. W zawodach uczestniczą drużyny wystawione przez Związki Zawodowe, w związku z czym Zachęcamy wszystkich chętnych związkowców NSZZ Solidarność’80 do wzięcia udziału w zawodach.

Więcej szczegółów w siedzibie związku Tel 55-04

Jak poinformował „RynekInfrastruktury.pl”, działania ekologów mogą opóźnić rozpoczęcie budowy nowego bloku w Elektrowni Turów.

KIO oddaliła odwołania Shanghai Electric Group Company oraz Doosan Heavy Industries&Construction w przetargu na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, w którym jako najkorzystniejsza była wybrana oferta konsorcjum z udziałem Budimeksu za 3,25 mld zł.
"PGE najprawdopodobniej nie będzie czekać i podpisze umowę z wybranym konsorcjum niezależnie od tego, czy będzie ewentualne zaskarżenie decyzji KIO" - powiedziała PAP osoba zbliżona do spółki.
cire.pl

Budowa kopalni odkrywkowej Gubin-Brody to odległa przyszłość; będziemy jednak dążyć do realizacji tej inwestycji - poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Gubinie w Lubuskiem premier Donald Tusk.

Elektrownia Turów, wchodząca w skład PGE GiEK, podpisała 22 maja br. umowę na odbudowę zapory na rzece Witka w Niedowie. Zaporę odbuduje Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego Egbud z Bogatyni. Wartość umowy to 57 274 080,00 zł netto.

Koalicja rządząca w Niemczech uzgodniła szczegóły reformy emerytalnej w której osoby, które przepracowały 45 lat będą mogły odejść na emeryturę w wieku 63 lat. Jak komentują to niemieckie gazety?

Zysk netto grupy kapitałowej PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2014 roku 789 mln zł wobec 1095 mln zł rok wcześniej - podała spółka. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 845 mln zł czytamy na cire.pl

Polska Grupa Energetyczna w nowej strategii przewiduje 50 mld zł inwestycji do 2020 r. Ponad 15 mld zł pochłonie budowa nowych bloków węglowych, skala inwestycji w źródła odnawialne będzie uzależniona od wsparcia, a w atom - od zapewnienia opłacalności czytamy na cire.pl

Jak poinformował pb.pl, z projektów uchwał WZA zwołanego na 6 czerwca, akcjonariusze PGE zdecydują o wypłacie kwoty 2,05 mld zł, czyli 1,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok.
Dzień dywidendy ma być ustalony na 5 września, a termin wypłaty dywidendy na 26 września.
Serwis przypomina, że w ubiegłym roku akcjonariusze PGE zdecydowali, że jednostkowy zysk netto za 2012 r. w wysokości 784,00 mln zł oraz część kapitału zapasowego w kwocie 824,00 mln zł przeznaczone zostaną na dywidendę w wysokości 1.607,99 mln zł, tj. 86 groszy na akcję.

Zabawa w Heide Parku w Niemczech ...

1 dniowy wyjazd do Lipska w Niemczech ...

Pracownicy składają wnioski jeszcze przed zwolnieniem z pracy. Chcą mieć pewność, że mają wszystkie uprawnienia i dokumenty niezbędne do otrzymania świadczenia

Spółka PD Co, należąca do australijskiej Prairie Downs Metals Limited, planuje budowę kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, poinformował prezes PD Co Janusz Jakimowicz. Inwestycjaza 2,5 mld zł może dać 2000 nowych miejsc pracy bezpośrednio i kilkadziesiąt milionów złotych dodatkowych wpływów do budżetów gmin i Skarbu Państwa rocznie, poinformował.

Dziś odbyła się pierwsza rozprawa przed KIO ws. odwołań od wyniku przetargu na budowę nowego bloku w Elektrowni Turów. Przedstawiciele Izby przyznają, że sprawa jest bardzo obszerna.
 

Odwołania złożyły Doosan oraz Shanghai Electric. Obie spółki kwestionują wybór oferty konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe jako najkorzystniejszej w przetargu, a także wyeliminowanie ich ofert z postępowania przez zamawiającego.

Izba zajmowała się kwestią gwarancji wadialnej Shanghai Electric jako podstawy do wykluczenia oferty chińskiego koncernu.

Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na środę 16 kwietnia na godz. 10.

Członkowie zarządu zatrudnieni są na podstawie umów cywilno-prawnych o zarządzanie (tzw. kontrakty menedżerskie). Istotny wzrost wynagrodzeń zarządu jest spowodowany utworzeniem rezerw na wynagrodzenia byłych członków zarządu z tytułu zakazu konkurencji" – czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki.

W przyszłym tygodniu przed KIO rozpocznie się dalsza walka o kontrakt na budowę bloku 430-450 MW w Elektrowni Turów. Izba będzie rozpatrywać odwołania od wyniku przetargu, które złożyły Doosan Heavy Industries oraz Shanghai Electric Group.

Komisja Międzyzakładowa zwraca się z prośbą do Związkowców – Akcjonariuszy Kopalni Węgla Brunatnego Turów, którzy wystąpili  poprzez Wspólną Reprezentację o odszkodowanie, z tytułu oszustwa przy zamianie-konwersji akcji, o zgłaszanie się do siedziby związku NSZZ Solidarność’80 w KWB Turów w celu napisania listu intencyjnego do Posła na Sejm RP Ryszarda Kalisza.
Akcja prowadzona będzie do 14.04.2014r w siedzibie związku!
Więcej informacji na miejscu w Komisji lub pod nr Tel 55-04 lub 60-93

28 marca odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80

Jarosław Kaczyński przyjeżdża na zaproszenie lokalnych działaczy PiS. Spotkanie zaplanowano w
Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Program wizyty w mieście jest jeszcze konsultowany, ale
najprawdopodobniej otwarte spotkanie odbędzie się prawdopodobnie 30 kwietnia około godz. 16.00. Wizyta prezesa PiS w Bogatyni
to część trasy po kraju w ramach akcji „Prawo i Sprawiedliwość bliżej ludzi, Polska jest jedna”. O
spotkaniach twarzą w twarz z Polakami tak mówi Jarosław Kaczyński na stronie poświęconej akcji
„Bliżej Ludzi” - „Zawsze ceniłem i nadal cenię sobie najbardziej bezpośredni kontakt z Polakami. To
okazja do pokazania naszych pomysłów bez żadnych zakłamań czy przeinaczeń medialnych.”

tvbogatynia.pl

Już za 11 dni przyszli emeryci będą mogli dokonać wyboru czy chcą, by ich pieniądze na przyszłą emeryturę gromadzone były i w OFE i w ZUS-ie czy tylko w ZUS-ie.

Oferta konsorcjum, w skład którego wchodzi Budimex, o wartości 3,25 mld zł netto została wybrana przez PGE GiEK jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę nowego bloku energetycznego w elektrowni Turów - podał Budimex w komunikacie.

NWZ PGE GiEK podjęło decyzję w sprawie inwestycji w Turowie.

 

Związki Zawodowe KWB Turów apelują o rozsądek przy podejmowaniu decyzji w sprawie wycofywania środków zgromadzonych w PPE.

Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów, kwot przychodu wpływających na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2014r., kwot dodatków maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Jak co roku czekają nas nowości w kilku dziedzinach prawa. Które zmiany będą dla ciebie korzystne?
28 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg na rozbudowę i zmodernizuje stację energetycznej Mikułowa oraz przebudowę odcinków linii napowietrznych 400 kV (Hagenwerder 567 i Hagenwerder 568) oraz 220 kV (Leśniów).

Awaria usunięta można bez problemu pobierać dokumenty.

Jak czytamy na wnp.pl nie należy się spodziewać w tym miesiącu  rozstrzygnięć w powtórnym przetargiem na nowy blok 430-450 MW w Elektrowni Turów. PGE GiEK 20 lutego  wezwała oferentów do wydłużenia ważności ofert do połowy maja.

Informujemy, że Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. obecnie przyjmuje zgłoszenia akcjonariuszy chcących złożyć ofertę zbycia akcji na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klientów w Bogatyni. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie telefonicznie po numerem: (kierunkowy 22) 591 25 95.
Powyższy punkt zostanie uruchomiony w okresie: 24.02. – 28.02.2014r. w budynku w Oddziale Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, Bogatynia (Budynek Bramy Głównej).
Jednocześnie informujemy, że zostały zrealizowane oferty sprzedaży akcji złożone w o okresie od 2 stycznia do 15 stycznia 2014r. (CDM przelał w dniu 7 lutego 2014r. płatność za akcje na rachunki akcjonariuszy).
Obecnie są rozpatrywane oferty złożone w okresie od 16 stycznia do 31 stycznia 2014r.

Przypominamy, że Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) na zlecenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. prowadzi proces przyjmowanie ofert sprzedaży akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) po cenie 25,19 złotych za 1 akcję na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE).
Przyjmowanie zleceń odbywa się we wszystkich placówkach CDM w kraju po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu (kierunkowy 22) 591 25 95.
Akcjonariusze PGE GiEK w terminie do końca marca 2014r. mają możliwość złożenia oferty dotyczącej dobrowolnego zbycia posiadanych akcji na rzecz PGE.
W związku z powyższym prosimy akcjonariuszy, którzy zamierzają dobrowolnie zbyć akcje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o nieodkładanie decyzji na ostatni moment, gdyż załatwienie formalności w ostatnim okresie przyjmowania zleceń, z uwagi na duże zainteresowanie, może być utrudnione.

Prokurator generalny Andrzej Seremet w opinii przesłanej do Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że były minister skarbu państwa bezprawnie wprowadził jednostronną redukcję podczas zamiany akcji spółek energetycznych - donosi "Rzeczpospolita". 

„Dziennik Gazeta Prawna” analizuje sytuację przetargu na budowę bloku w Elektrowni Turów. Decyzja o jego rozstrzygnięciu ma być podjęta na przełomie lutego i marca.

Wielu z nas szykuje sie do rozliczenia podatkowego PIT, my przypominamy że można skorzystać z ulg.

Od wczoraj późniego popołudnia traja krwawe protesty na Ukrainie.

W dniu 04 lutego 2014r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych, którego tematem była informacja o górnictwie węgla brunatnego oraz o koncesjach wydobywczych do 2020 r., z uwzględnieniem: planów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania, skutków ekonomicznych konsolidacji pionowej wydobycia z wytwarzaniem oraz funkcjonowania rynków węgla brunatnego i energii elektrycznej. Zapraszamy na zapis video z posiedzenia. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#754BB4D5D6E970F1C1257C6F004248D3

Rząd szuka pieniędzy na służbę zdrowia gdzie się da, również coraz głębiej w kieszeniach. Teraz rozważa pomysł podniesienia składki zdrowotnej. Mimo iż już w tej chwili na leczenie w publicznej służbie zdrowia oddajemy 9 proc. pensji. 

Obecnie trwają analizy finansowe wprowadzenia ubezpieczeń zdrowotnych. Mówi się, że mogą przynieść budżetowi około 6 miliardów złotych. Pytanie brzmi - o ile by trzeba podnieść składkę zdrowotną, by uzyskać zbliżony wynik? Z nieoficjalnych informacji wynika, że składka mogła by zostać podniesiona od 0,25 do 1 punktu procentowego. 

Zdaniem wiceministra Sławomira Neumanna istotne jest przeanalizowanie, jak taki wzrost składki może wpłynąć na rynek pracy. Ministerstwo rozważa również podniesienie składki dla przedsiębiorców. Neumann zaznacza, że nie chodzi o zduszenie gospodarki, która zaczyna się rozwijać coraz lepiej. A rozwijająca się gospodarka to większe wpływy do NFZ. Trzeba to dobrze policzyć.

Jak pisze portal kluczowa decyzja może mieć charakter polityczny. Rząd musi się zastanowić, co przyniesie mu mniejsze straty: wprowadzenie ubezpieczeń dodatkowych i zarzut, że bogaci, których stać będzie na ubezpieczenie wypchną z kolejek biednych, czy też wyższa składka i zarzut podnoszenia podatków.

Zachęcamy do wyjazdu jednodniowego na Tropikalną Wyspę.

Informujemy iż zostały zaktualizowane informacje oraz druki do pobrania w zakładkach „ dokumenty do pobrania oraz dział kadr i spraw socjalnych” serdecznie zapraszamy do czytania oraz pobierania.  

W wyniku operacji przekazano z OFE do ZUS 153 mld 151 mln zł. Pozwoliło to obniżyć dług publiczny o 130 mld złotych, co pokazuje jak niski dług publiczny ma Polska - powiedział na konferencji prasowej minister finansów, Mateusz Szczurek...

... to my sie pytamy przekazano 153 mld 151 mln zł a dług obniżono o 130 mld = co się stało z 23 mld?

na pytanie:

Czy strona KM NSZZ Solidarność 80 spełnia Twoje oczekiwania?

Nie - 10%

Tak - 90%

Dziękujemy za głosowanie, liczymy się z każdym głosem, zachęcamy również do pisania do nas na emaila.

Niemcy są europejskim liderem w rozwoju odnawialnych źródeł energii - co jest prawdą dosyć powszechnie znaną. Znacznie mniej znanym faktem jest to, że w Niemczech od lat rośnie produkcja energii z węgla, w roku 2013 w Niemczech wyprodukowano z węgla prawie dwa razy więcej energii niż w Polsce ze wszystkich źródeł.

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE ma w poniedziałek trafić do ZUS. To efekt ustawy zmieniającej system OFE - zgodnie z nią 3 lutego fundusze przekażą ZUS-owi obligacje i papiery gwarantowane przez Skarb Państwa. Sama ustawa trafiła w piątek do TK.

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE ma w poniedziałek trafić do ZUS. To efekt ustawy zmieniającej system OFE - zgodnie z nią 3 lutego fundusze przekażą ZUS-owi obligacje i papiery gwarantowane przez Skarb Państwa. Sama ustawa trafiła w piątek do TK.

Pismo okólne nr 2/2014 + Regulamin w postaci PDF.

Prosimy nacisnąć 3 edycja Programu Dobrowolnych Odejść PDO i czerwony znaczek PDF.

Dziś Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) przygotowanego przez ministra gospodarki. W Programie zapisano zakres działań, jakie należy podjąć, aby bezpiecznie korzystać z energetyki jądrowej w Polsce.

24 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80

W 2014 roku wzrosną koszty ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Państwo w postaci składek będzie zabierać nawet ponad 1 tys. zł miesięcznie! Najbardziej odczuwalna dla stanu konta będzie składka emerytalna.

Zarząd PGE chce jak najszybciej zakończyć proces aktualizacji strategii grupy - poinformował prezes spółki Marek Woszczyk.Jak wyjaśnił aktualizacja jest podyktowana zmieniającym się otoczeniem, w którym spółka funkcjonuje.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze wydało korzystną dla PGE GiEK decyzję, która utrzymuje w mocy zaskarżoną przez ekologów decyzję burmistrza Bogatyni ws. środowiskowych uwarunkowań dla budowy nowego bloku w Elektrowni Turów czytamy na energetyka.wnp.pl

Ekspert Forum Związków Zawodowych Przemysław Dzido, 18 stycznia 2014 r. był uczestnikiem „Debaty Trójstronnej” w TVP Info. W trakcie programu rozmawiano o propozycji premiera Donalda Tuska likwidacji tzw. umów śmieciowych, oskładkowania umów terminowych, a także o waloryzacji rent i emerytur na 2014 r.     

Zarząd PGE poinformował, że zaakceptował rekomendacje Komitetu Inwestycyjnego potwierdzające zamiar wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac (NTP) w dniu 31 stycznia 2014 r. dla projektu budowy dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole (Opole II, bloki numer 5 i 6).

- Nowy biuletyn już dostępny online na naszej stronie w formie PDF

- Premia za miesiąc Grudzień 2013 wynosi 24,9%

- Decyzja w sprawie PDO została przesunięta i będzie ogłoszona po 24 stycznia 2014 roku

Z nowym rokiem mamy dla naszych czytelników, związkowców kilka nowości.
Pierwszą z nich jest obsługa urządzeń mobilnych, czyli dostosowanie strony do przeglądania jej w smartfonach oraz tabletach, dzięki czemu staliśmy się jeszcze bardziej dostępni, gdyż szybkość i mobilność informacji jest dla nas najważniejsza.
Druga nowością jest wyszukiwarka fragmentu tekstu - wyszukuje ona kluczowe słowo w poszczególnych tematach z całej działalności strony. Znajduje się ona na górze strony.
Kolejnym dodatkiem jest sonda. Uznaliśmy, że to jest jedna z atrakcyjniejszych form kontaktu z naszymi odbiorcami w celu uzyskania opinii czytelników, dzięki czemu możemy poznać ich zdanie i w miarę możliwości wdrożyć je w celu poprawy jakości strony. Zanjduje się ona na dole po prawej stronie zaraz obok galerii zdjęć.
ZAPRASZAMY
Komisjia Międzyzakładowa
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć