Aktualności

W Niedziele 23 grudnia 2018r. w kościele Św. Jana w Zgorzelcu o godzinie 10.30 odbędzie się Msza Święta ku czci i pamięci tragicznie zmarłych Polskich Górników w Karwinie.

Znamy nazwiska nowych członków zarządu PGE GiEK S.A. Choć doniesienia te nie są jeszcze potwierdzone oficjalnym komunikatem, to dobrze poinformowane źródła wskazują na to, że na stanowisko prezesa zarządu spółki zostanie powołany Robert Ostrowski. Sporym zaskoczeniem może być odwołanie w trybie natychmiastowym Radosława Rasały, który przez ostatnie tygodnie pełnił obowiązki prezesa zarządu „Gieksy”.

Funkcję prezesa PGE GiEK S.A. Robert Ostrowski ma przejąć od 1 marca 2019 roku. Do tego czasu, od 1 stycznia 2019 pełniącym obowiązki prezesa ma być Norbert Grudzień. Grudzień został z kolei dzisiejszą decyzją Rady Nadzorczej powołany na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar inwestycji i zarządzania majątkiem. Przypomnijmy bowiem, że spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, 19 listopada ogłosiła konkursy na dwa wolne stanowiska w zarządzie firmy.

Jak się okazuje najprawdopodobniej na tym jednym konkursie się nie skończy, bowiem dziś ze stanowiskiem pożegnał się Radosław Rasała, wiceprezes zarządu ds. finansowych. To właśnie on z końcem października objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa PGE GiEK S.A . Powodów odwołania Rasały nie znamy, nieoficjalnie wiemy tylko, że odwołanie ma się odbyć w trybie natychmiastowym.

Robert Ostrowki jest obecnie zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie JSW S.A. Ostrowski jest absolwentem wydziału gospodarki narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studium inwestycji w zakresie inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej/Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków do rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa.

Robert Ostrowski posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, m. in. w branży stalowej i wydobywczej zarówno należących do Skarbu Państwa jak i prywatnych. Pełnił m.in. funkcje: dyrektora finansowego w Hucie Katowice S.A., Polskich Hutach Stali S.A. oraz w Mittal Steel Poland S.A. Był też zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomiki i finansów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., prezesem zarządu Minerals Mining Group S.A., członkiem zarządu ds. ekonomicznych w Polskich Kolejach Linowych S.A. Doświadczenia zawodowe zdobywał również w takich firmach jak Grupa Kapitałowa KGHM oraz Ernst&Young.

Norbert Grudzień jest z kolei związany ze spółką PGE GiEK S.A. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra. Funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar inwestycji i zarządzania majątkiem obejmie z początkiem 2019 roku, przez pierwsze dwa miesiące będzie też p.o prezesa zarządu PGE GiEK S.A.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Wydziału Organizacji i Administracji PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Informujemy, że w dniu 24.12.2018r. zmniejszona zostanie ilość autobusów na liniach 34A, 77, 74 i 88, powyższa zmiana podyktowana jest zwyczajowo zwiększoną absencją urlopową w tym dniu.

Wycofane autobusy:

Linia 34 A godz. 5: 10 – Zgorzelec ul. Kościuszki przystanki po trasie - PGE KWB Turów plac autobusowy i na powrocie godz. 14:10.

Linia 77 godz. 05: 40 – Bogatynia Zamoyskiego - przystanki po trasie – PGE KWB Turów plac autobusowy i na powrocie godz. 14:10.

Linia 74 godz. 04: 50 – Lubań PKS – przystanki po trasie – PGE KWB Turów plac autobusowy i na powrocie godz. 14:20.

Linia 88 tylko na powrocie o godz. 14:35.

Pracowników prosimy o korzystanie z pozostałych autobusów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 5-237, 2-023, 5-079 lub w dyspozytorni na placu autobusowym.

Ortopedzi - 17.12.2018r. (poniedziałek) rejestracja od 06.12.2018r. do 14.12.2018r.


Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11


Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się ofert pod załącznikiem 

https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

 

 

Na wniosek Społecznej Rady Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego, Prezes PGE GiEK S.A. Radosław Rasała wyraził zgodę na wypłatę dodatkowej nagrody z okazji Dnia Górnika w kwocie 1000zł brutto.
20.11.2018r. związki zawodowe wraz z dyrektorem oddziału KWB Turów ustaliły, że nagroda zostanie wypłacona 29 listopada dla wszystkich pracowników zatrudnionych na dzień 13.11.2018r. ( nie dotyczy pracowników zawieszonych przebywających na urlopach bezpłatnych,zwolnionych dyscyplinarnie po tym terminie oraz tych którzy w 2018 roku zostali ukarani karą nagany lub upomnienia)

W związku ze nadchodzącym Dniem Górnika - BARBÓRKA 2018 przedstawiamy program uroczystości w KWB Turów.

30 XI UROCZYSTA AKADEMIA
Sala Zborna Oddziału KWB Turów godz. 12.00

22 XI Spotkanie z pracownikami, którzy w 2018 roku przeszli na emeryturę KG Jubilat w Bogatyni godz. 11.00

27 XI Spotkanie z jubilatami i pracownikami wyróżnionymi odznaką „Zasłużony Pracownik Turowa” Sala Zborna godz. 11.00

MSZE ŚWIĘTE:

18 XI Działoszyn godz. 10.30 (parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła)

18 XI Porajów godz. 12.30 (parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)

2 XII Zgorzelec godz. 8.30 (parafia pw. Matki Boskiej Łaskawej)

2 XII Zawidów godz. 10.30 (parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika)

2 XII Bogatynia godz. 12.00 (parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP)

4 XII Sulików godz. 15.30 (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego)

4 XII Zgorzelec godz. 18.00 (parafia pw. Św. Józefa Robotnika)

9 XII Radomierzyce godz. 10.00 (parafia pw. Św. Piotra i Pawła)

9 XII Łagów godz. 11.30 (parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego)

16 XII Bogatynia godz. 9.00 (parafia pw. Św. Piotra i Pawła)

16 XII Trzciniec godz. 11.00 (parafia pw. Świętej Marii Magdaleny)

25 XI Pielgrzymka Górników do Częstochowy

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

7 XII Karczma Piwna - Sala Zborna Oddziału KWB Turów godz. 19.00

7 XII Comber Babski - KG Jubilat w Bogatyni godz. 19.00


Spotkania górnicze:

Bogatynia KG Jubilat: 17,23 XI, 1 XII

Bogatynia Dom Weselny Alf: 8 XII

Zgorzelec Dom Weselny Czarnecki: 24 XI, 8 XII

Zgorzelec Restauracja Kaprys: 30 XI, 1 XII

Lubań Restauracja Tęczowa: 30 XI

Zawidów Restauracja Olimpia: 8 XII


Spotkania dla byłych pracowników:

Bogatynia KG Jubilat: 14, 21 XI

Zgorzelec Dom Weselny Czarnecki: 14, 21 XI


Turniej i zawody sportowe:

17 XI Turniej Tenisa Stołowego - PSP w Trzcińcu

18 XI Zawody Wędkarskie – Spinningowe - Żwirownia Żarki nad Nysą

24 XI Turniej Piłki Nożnej - Szkoła Podstawowa nr w Bogatyni

15 XII Turniej Siatkówki - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu


Uliczne biegi barbórkowe:

2 XII XIV Bieg Barbórkowy w Rybniku

8 XII XXVII Bieg o Lampkę Górniczą w Koninie


Przemarsze i koncerty Orkiestry Zakładowej KWB Turów:

1 XII Zgorzelec godz. 6.00

Zawidów godz. 8.30

Bogatynia godz. 10.00

Lubań godz. 11.30

 

Szanowni Państwo, przekazujemy informację Departamentu HR PGE GiEK S.A.

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy.

Dla Pracowników Oddziałów PGE GiEK S.A. zatrudnionych w ruchu ciągłym w systemach zmianowych, którzy będą świadczyć pracę w dniu 12 listopada 2018 r., harmonogramy czasu pracy na okres rozliczeniowy obejmujący miesiąc listopad 2018 r. zostaną uzupełnione o dodatkowy dzień wolny od pracy w innym terminie.

Ortopedzi –  30.11.2018r.(piątek)  rejestracja od 09.11.2018r. do 23.11.2018r.

        

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu  przy ul. Mickiewicza 11

 

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

 

UWAGA!W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo udostępniamy ogłoszenia Działu Kadr i Spraw Socjalnych (DLK) o organizowanych w Oddziale KWB Turów imprezach towarzyszących obchodom Dnia Górnika 2018 tj.:

- zabawy barbórkowe dla pracowników i emerytów;
- Karczma Piwna;
- Comber Babski.

zapraszamy do zakladki https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

 

Z powodu małej ilości chętnych osób, byliśmy zmuszeni odwołać wycieczkę.Przykro nam z tego powodu.

24 października 2018 roku Sławomir Zawada złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu.

 

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza osoby uprawnione wraz z członkami rodzin na pielgrzymkę do Częstochowy w intencji górników w dniu 25 listopada 2018 r.

 

Wyjazd w dniu 24.11.2018 r. – ok. godziny  23:00 – 24:00
(noc z soboty na niedzielę).

 

-Koszt wyjazdu emeryta, rencisty wynosi 10,00 zł.

-Koszt wyjazdu pracownika wynosi 20,00 zł.

-Koszt wyjazdu członka rodziny pracownika, emeryta, rencisty wynosi 20,00 zł.

 

Emeryci, którzy przekroczyli kwotę wolną od  podatku zobowiązani są do uiszczenia podatku od kwoty dofinansowania.

 

Zapisy dokonywane będą od dnia 02.11. br. w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych  z jednoczesną wpłatą z tytułu uczestnictwa do dnia 19.11.br.

 

Przy zapisie należy podać następujące dane: oddział, nr stały, datę urodzenia, adres zamieszkania i miejsce wsiadania.

 

Uwaga:

 

 • Pielgrzymka organizowana jest dla osób uprawnionych wraz z członkami rodzin.
 • Z wyjazdu mogą skorzystać sami członkowie rodzin bez pracownika.
 • Uczestnicy wsiadający do autokarów powinni okazać dokument ze zdjęciem tożsamości, osoby nieuprawnione do uczestnictwa w pielgrzymce nie będą wpuszczane do autokarów;
 • Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 5-587, 5-987, 5-988, 5-643;

Ginekolog – 15.11.2018r. (czwartek) rejestracja od 29.10.2018r. do 12.11.2018r.

          

                                                                            UWAGA  !!!

    Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Wydziału Organizacji i Administracji PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Informujemy, że od dnia 01.11.2018r. przyspieszony zostanie o 10 minut odjazd autobusu linii „78” z przystanku Bogatynia ul. Wyczółkowskiego na I, II i III zmianę. Zmiana podyktowana jest prośbą pracowników sygnalizujących zbyt późny przyjazd do Turowa na plac autobusowy.

Godziny odjazdu autobusu według poniższego rozkładu:

Dowóz na I zmianę w soboty, niedzielę i święta:

Bogatynia, Wyczółkowskiego godz. 04:50 – Chełmońskiego, Zamoyskiego, Markocice – wszystkie przystanki w Markocicach – LO – dworzec PKS – obwodnicą – baza n-1 – Oddział KWB Turów plac autobusowy.

Dowóz na II zmianę w ciągu miesiąca:

Bogatynia, Wyczółkowskiego godz. 12:50 – Chełmońskiego, Zamoyskiego, Markocice – wszystkie przystanki w Markocicach – LO – dworzec PKS – obwodnicą – baza n-1 – Oddział KWB Turów plac autobusowy.

Dowóz na III zmianę w ciągu miesiąca:

Bogatynia, Wyczółkowskiego godz. 20:50 – Chełmońskiego, Zamoyskiego, Markocice – wszystkie przystanki w Markocicach – LO – dworzec PKS – obwodnicą – baza n-1 – Oddział KWB Turów plac autobusowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 5-237, 2-023, 5-079 lub w dyspozytorni na placu autobusowy

Bogatyńskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” we współpracy z NZOZ MEDICA Centrum Nowoczesnej Diagnostyki w Łodzi organizuje badania mammograficzne. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety w przedziale wiekowym 50 – 69, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały mammografii, natomiast dla kobiet, które nie mieszczą się w w/w przedziale wiekowym, ale ukończyły 35 rok życia badanie jest płatne i wynosi 50 zł. Badania wykonywane będą w następujących terminach i miejscach:

16.10.2018r. – Oddział KWB Turów (parking za budynkiem Dyrekcji),

17.10.2018r. – Oddział Elektrownia Turów - obok wejścia do sali widowiskowej,

18.10.2018r. – Przychodnia MegaMed – parking ul. Pocztowa 15a.

Zapisy na badania prowadzone są w godz. 9.00 – 19.00 pod nr telefonów:

Stacjonarny - (42) 254-64-10

Komórkowy - 517 544 004 

Dodatkowe informacje odnośnie badań można uzyskać na stronach: www.amazonki.bogatynia.plwww.salvemedica.pl

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie oferty w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

 

Z poważaniem,

Wydział Organizacji i Administracji

Departament Komunikacji PGE GiEK

Światowe mocarstwa zaczynają łaskawiej spoglądać w stronę węgla. Jego zużycie na świecie wzrosło i osiągnęło poziom sprzed 20 lat. W Europie też nie wszystkim państwom po drodze z przyspieszoną dekarbonizacją, choć polityka klimatyczna jest tu najostrzejsza. W Polsce węgiel będzie podstawowym paliwem jeszcze przez wiele lat. Czy rodzime kopalnie poradzą sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku?

Od 1 listopada po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Na podwyżkę świadczeń mogą też liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych.

 

Zasiłek pielęgnacyjny. Przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków, jakie ponoszą opiekunowie osób niepełnosprawnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, powstałej przed 21 roku życia
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Od 12 lat zasiłek pielęgnacyjny wnosił niezmiennie 153 zł miesięcznie. - Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 roku. To zmiana postulowana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku nastąpi pierwszy etap zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanym przez ZUS, a w 2019 drugi etap – powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska.

W efekcie od 1 listopada 2018 roku zasiłek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do kwoty 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). W drugim etapie, od 1 listopada 2019 roku zasiłek ma wynosić 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł). Docelowo kwota zasiłku wrośnie więc o ponad 40 proc., a podwyżką ma zostać objętych - według resortu pracy - około 912 tys. osób z niepełnosprawnością.

Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Natomiast podwyżka świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) ma objąć około 70 tys. osób. - policzyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwoty tych świadczeń nie były podwyższane od momentu ich wprowadzenia, czyli od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna. 

specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto zasiłek przysługuje również rolnikom, ich małżonkom i domownikom. Do tej pory specjalny zasiłek opiekuńczy wynosił 520 zł miesięcznie, a od 1 listopada wzrośnie do 620 zł (podwyżka o 100 zł).

Z kolei opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługuje zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Rząd podwyższył także to świadczenie o 100 zł i do 1 listopada będzie ono wynosić 620 zł.

Zgodnie z wyliczeniami resortu pracy, łączne koszty podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą: 

 • 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego;
 • 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Co z zasiłkiem rodzinnym i becikowym? Pozostałe świadczenia rodzinne oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostaną jednak niezmienione.

Zasiłek rodzinny przysługuje na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka rodzicom lub opiekunom prawnym/faktycznym dziecka, a także osobie dorosłej, która jeszcze się uczy - ostatecznie świadczenie można pobierać do ukończenia przez dziecko 24. roku życia. Od 1 listopada świadczenie będzie przysługiwało nadal, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Samo świadczenie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2018 roku będzie wynosić:

 • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
 • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
 • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Rodzina z przyznanym świadczeniem może ubiegać się o siedem różnego rodzaju dodatków do zasiłku rodzinnego, które będą wynosić:

 • jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł;
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (273 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, ale nie więcej niż 546 zł zł na wszystkie dzieci);
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje na trzecie i na następne dzieci, a wyniesie 95 zł;
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - na dziecko do 5. roku życia wyniesie 90 zł, a powyżej 5. roku życia – 110 zł;
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wyniesie 113 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, a 69 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł na dziecko.

 

Wszystkim rodzicom przysługuje ponadto jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Kryterium dochodowe do tzw. becikowego pozostanie na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będzie wynosiło 1 922 zł. Wysokość zapomogi także się nie zmieni i pozostanie na poziomie 1 000 zł

Z kolei na świadczenie rodzicielskie mogą liczyć niepobierający zasiłku macierzyńskiego studenci, rolnicy, bezrobotni (bez względu na rejestrację w Urzędzie Pracy) oraz osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych. 

 

http://praca.gazetaprawna.pl

 

Przypominamy że do 12 października należy wypełnić aneks do Grupowego ubezpieczenia PZU u planistki oddziałowej, a po tym terminie do końca miesiąca można składać osobiście w budynku dyrekcji na I piętrze w PZU.

- Operator sprzętu pożarniczego 
- Referent ds. technicznych TCM 
- Referent ds. technicznych 
- Specjalista ds. podatków 
- Samodzielny referent ds. ekonomicznych 
- Specjalista ds. organizacji 
- Samodzielny referent ds. osobowych
- Górnik kopalni odkrywkowej 
- Księgowa 
- Robotnik przy pracach ciężkich

Więcej informacji pod https://pgegiek.pl/Oferty-pracy

Rekrutacja trwa do 8.10.2018

Komisja rozpoczęła rozdawanie upominków - gadżetów zapraszamy do siedziby związku.

 

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

Informujemy, że do dnia 12 października należy sporządzić i przekazać do Działu DLK wykazy dzieci pracowników uprawnionych do otrzymania paczek mikołajkowych. Wykazy sporządzone w 2 egzemplarzach, winny być podpisane przez kierownika działu/oddziału.

Zgłoszenia dzieci emerytów i rencistów uprawnionych do otrzymania paczek należy dokonać w Dziale DLK w terminie do 26.10.2018r. przedkładając do wglądu dowód osobisty i niezbędne dokumenty w celu wyliczenia sytuacji dochodowej rodziny.

Sprawę prowadzi p. Elżbieta Soroka, tel. 5-643

Daty wydawania paczek będą podane w terminie późniejszym w odrębnym komunikacie.

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie jej w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

 

Z poważaniem,

Dział Kadr i Spraw Socjalnych

Departament Komunikacji PGE GiEK

 

Szanowni Państwo.
Informujemy, że dnia 29.09.2018 r. w godz. od 7:00-17:00 zostanie zamknięty całkowity ruch pieszych i dla pojazdów przez most nad przenośnikami popiołowymi ( koło bud. TGO) w związku z rozbiórka kładki dla pieszych przy tym moście.

Dojazd pracowników do pracy w godzinach popołudniowych z Bogatyni będzie się odbywał przez bramę zgorzelecką.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Rozwoju Kadr i Polityki Płacowej PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

W ramach „Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów” w dniach 24,25,26 października br. relizowane będą specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy. Badania wykonywać będą lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu.

Szczegółowa informacja dotycząca badań w załączeniu. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 5 234.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie jej w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

LEKARZE  Z  KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-c wrześniu 2018 r.

 

         Ortopedzi –  28.09.2018r.(piątek)  rejestracja od 05.09.18 do 26.09.18r.

             

                                                                                               UWAGA  !!!

    Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu  przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

LEKARZE  Z  KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-c wrześniu 2018 r.

 

         GINEKOLOG –  21.09.2018r.(piątek)  rejestracja od 03.09.18 do 20.09.18r.

             

                                                                                               UWAGA  !!!

    Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni  przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W tym roku świętujemy 30. rocznicę zakończenia strajków szczecińskich i 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność". Szczecin był jednym z miast, które odegrały kluczowe znaczenie dla wydarzeń lat 80. 

 

Program obchodów:

30 SIERPNIA 2018

09.00 Bazylika archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie
- msza św.

10.30 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7
- otwarcie i przywitanie gości
- wystąpienia zaproszonych gości
- modlitwa
- złożenie kwiatów i wieńców

12.00 Stocznia Szczecińska, ul. Antosiewicza 1
- syrena
- wystąpienia zaproszonych gości
- modlitwa "Anioł Pański"
- złożenie kwiatów i wieńców

17.00 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7
- wystawa okolicznościowa i panel dyskusyjny

2 WRZEŚNIA

10.00 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5
- odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Mieczysławowi Lisowskiemu

11.00 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7
- odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Józefowi Kowalczykowi

13.30 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7
- rodzinny piknik związkowy

Strajk w Stoczni Szczecińskiej ogłoszono 13 sierpnia. Stoczniowcy zabarykadowali się na 13 dni, a wspierało ich całe miasto i wiele zakładów pracy. Utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 30 sierpnia 1980 r. po kilkunastu dniach strajków w Stoczni Szczecińskiej, Marian Jurczyk w imieniu stoczniowców podpisał porozumienie z wicepremierem Kazimierzem Barcikowskim. Dzień później podpisano porozumienie w Stoczni Gdańskiej.

Z kolei w sierpniu 1988 r. szczecińskie podziemie zainicjowało strajk w stoczni, do którego przyłączyli się pracownicy zajezdni autobusowych i tramwajowych. Pomiędzy strajkującymi a ZOMO doszło do starć, ale stoczniowcy nie poddali się naciskom władzy. Pod koniec sierpnia podjęto decyzję o negocjacjach, ale ostatecznie nie doszło do podpisania porozumienia. Strajk zakończył się 3 września i był najdłuższym strajkiem okupacyjnym w historii PRL.

 

Informujemy, że rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku letniego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w koloniach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych, oraz dzieci które spędziły wypoczynek z rodzicami (ale posiadają fakturę watt na dziecko), w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji międzyzakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.


Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Wydziału Organizacji i Administracji PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Dział Kadr i Spraw Socjalnych informuje, że w dniu 22.09.2018r. od godz.15 00 przy Hotelu „Rychło” w Bogatyni odbędzie się „Festyn Górniczy” dla pracowników, emerytów i rencistów Oddziału KWB Turów wraz z uprawnionymi członkami rodzin. Festyn uświetnią występy zespołów: CZERWONE GITARY, MASTERS, przewidziany jest również KONCERT ORKIESTRY ZAKŁADOWEJ, WYSTĘP ZESPOŁU AMAZONKI, POKAZ KULINARNY KAROLA OKRASY, DJ MACIEK WOWK, POKAZ SZTUCZNYCH OGNI a dla najmłodszych atrakcje: Eurobungy, zjeżdżalnia Delfin, zjeżdżalni Tucan, duże klocki, doplatanie warkoczyków, malowanie buzi, fotobudka, duże bańki, animacje, animatorzy do zabaw z dziećmi. Warunkiem uczestnictwa w festynie są zapisy dokonywane osobiście w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych w terminie od 20.08.2018r. do 17.09.2018r. w godz. od 7.00 do 14.00. W trakcie zapisów będzie prowadzona sprzedaż talonów żywieniowych.

Uczestnik festynu otrzyma:
- program, regulamin festynu, wstępnie opracowany harmonogram transportu;
- opaski jednorazowe na rękę dla wszystkich zapisanych osób, uprawniające do skorzystania z transportu zakładowego oraz wejścia na teren Hotelu Rychło;
- talony żywieniowe.

Program festynu do zapoznania na załączonym plakacie. Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr i Spraw Socjalnych nr tel. 5-789, 5-643, 5-988, 5-587.

Z okazji Dnia Energetyka składamy najlepsze życzenia wszystkim Pracownikom sektora energetycznego! 

Zdrowia, szczęścia i dużo dobrej energii każdego dnia! 

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty 1 – dniowych wyjazdów rekreacyjnych „Jesień 2018”Wśród propozycji:

 

·         Adrspach – Skalne Miasto w Czechach, termin wyjazdu  15.09.2018r. - zapisy od dnia 14.08.2018r.

 

·         Spływ łódkami po kanałach Sprewy, termin wyjazdu  29.09.2018r. - zapisy od dnia 14.08.2018r.

 

·         Zamki Saksonii, termin wyjazdu  06.10.2018r. - zapisy od dnia 04.09.2018r.

 

·         Tropikalna Wyspa k/Berlina, termin wyjazdu  27.10.2018r. - zapisy od dnia 18.09.2018r.

 

https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Informujemy, że zgodnie z aneksem do Porozumienia z dnia 05.03.2018r. w sprawie sposobu realizacji wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku w PGE GiEK SA Oddziału KWB Turów zawartym w Bogatyni w dniu 07.08.2018r. pomiędzy Dyrektorem Oddziału i Zakładowymi Organizacjami Związkowymi strony ustaliły, że:

- zwiększenie funduszu wynagrodzeń w 2018 roku wynikające z realizacji pozostałego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia1,519% realizowane będzie przez wzrost o 39 zł z dniem 01.09.2018r. dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiących załącznik nr 1 do ZUZP*.

Pozostałe punkty w/w Porozumienia pozostają bez zmian.
Aneks zostały wysłany do zatwierdzenia przez PIP.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku związanego z wpływem odkrywki Jóźwin II B na wody Jeziora Wilczyńskiego stanowiącego siedlisko ramienic. Organ prowadzący postępowanie wobec kopalni uznał za bezprzedmiotowe.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie wszczęto z urzędu 28 czerwca ubiegłego roku. – PAK KWB Konin od początku stała na stanowisku, że brak było podstaw do prowadzenia tego postępowania przez RDOŚ. Żadne dotychczas wykonane opracowania naukowe i opinie eksperckie nie wykazały w sposób niebudzący wątpliwości zależności pomiędzy działalnością górniczą spółki, a spadkiem poziomu wody w Jeziorze Wilczyńskim. Także w ocenie spółki materiały jakimi dysponował RDOŚ w tym postępowaniu nie dawały podstaw do jego wszczęcia i oceny, zakończonej merytorycznym rozstrzygnięciem – poinformował PAK KWB Konin.

Organ prowadzący postępowanie uznał za bezprzedmiotowe.

 

www.przegladkoninski.pl

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Wydziału Organizacji i Administracji PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

Informujemy, że w związku z zakończonym remontem drogi na tzw. odcinku „Góra Sulikowska” od dnia 11.07.2018r. przywrócone zostaną pierwotne czasy odjazdu oraz trasy przejazdu dla autobusów obsługujących w/w linie.

Obowiązujący rozkład jazdy:

 

Linia 70

Przywóz na I zmiany i brygady C:

Wyręba – godz. 04:30,

Wyręba, Nowa Karczma – godz. 04: 25 w dniach, w których brygada C pracuje na I zmianie,

Przywóz zmiana C:

Nowa Karczma – system godz.  04:25,12:30,20:30

 

Linia 71

Przywóz na I zmianę

Rudzica – godz. 04:35

Przywóz zmiana B:

Rudzica – godz. 04:35,12:40,20:40

 

Linia 72

Przywóz na I zmianę

Zalipie – godz. 04:30,

Platerówka – 04:30

Przywóz zmiana B:

Zalipie – godz. 04:30, 12:30, 20:30

 

Linia 74

Przywóz na I zmianę

Lubań Zajezdnia – godz. 04:20

Lubań Zajezdnia – godz. 04:45

Lubań PKS – godz. 04:50

Przywóz zmiany B i C:

Lubań Zajezdnia – godz. 04:20, 04:45, 12:15, 20:20

Lubań PKS – godz. 04:50

 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 5-237, 2-023, lub bezpośrednio u dyspozytora na placu autobusowym.

 

 

Z poważaniem,
Wydział Organizacji i Administracji

Departament Komunikacji PGE GiEK

Trybunał Sprawiedliwości UE 21 czerwca 2018 r. oddalił skargę Polski o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej (MSR) dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Zdaniem Polski, decyzja TSUE ma bardzo negatywne skutki dla rodzimej energetyki, ponadto osłabi konkurencyjność polskiej gospodarki.

W związku z dużym zainteresowaniem Naszych związkowców Komisja Międzyzakładowa Postanowiła powtórzyć wycieczkę do Lwowa jeszcze raz w 2018r. Osoby chętne zapraszamy na wyjazd pt. „Zakochaj się we Lwowie!       

Plan wyjazdu:      Czwartek

 • Wyjazd w godzinach popołudniowych/wieczornych z umówionego miejsca (Turów, Bogatynia, Zgorzelec)

Piątek

 • Przyjazd w godzinach porannych do Lwowa
 • Zakwaterowanie w hotelu (pokoje 2 i 3 osobowe)
 • Prysznice, odpoczynek
 • Zwiedzanie zabytków Starego Miasta we Lwowie z polskojęzycznym przewodnikiem
 • Między czasie będzie przerwa na ciepły posiłek
 • Po zwiedzaniu powrót do hotelu
 • Wieczorne wyjście na miasto dla chętnych

Sobota

 • Śniadanie w formie bufetu
 • Odpoczynek
 • Zbiórka w lobby hotelu
 • Rozpoczęcie gry miejskiej- polega ona na zwiedzaniu innej strony Lwowa, tej kawiarnianej, restauracyjnej i nie tylko. Dzielimy się na mniejsze grupki. Każda grupka dostanie mapkę i zadania. Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów zdobywa nagrody od organizatorów
 • Powrót do hotelu w godzinach wieczornych

Niedziela

 • Śniadanie w formie bufetu
 • Przejazd na Cmentarz Łyczakowski (Orląt Lwowskich)- zwiedzanie obiektu wraz z polskojęzycznym przewodnikiem
 • Przejazd do marketu na zakupy przed wyjazdem do Polski
 • Podróż powrotna do Polski, rozstrzygnięcie gry miejskiej, wręczenie nagród za grę miejską (czas przejazdu uzależniony od czasu postoju na granicy, ok. 3-4 w nocy powinniśmy być na miejscu w Bogatyni). W drodze powrotnej obowiązuje cisza nocna w autobusie, tak aby można było się wyspać i w poniedziałek pełni energii (po niesamowitym weekendzie) mogli pójść do pracy. Opcja przetestowana przez nas- działa w 100%.

Cena ;  Związkowcy i członkowie rodziny- płaca u nas tylko ;

 przy grupie 45 os. 399 zł a przy grupie 20 os. 449 zł

Cena dla os. Z poza związku : przy grupie min.20 osobowej 549 zł, przy grupie min.45 osobowej 499 zł.

Świadczenia w cenie:

 • 2 noclegi w hotelu (pokoje 2 i 3 osobowe) ze śniadaniami blisko centrum Lwowa (Hotel Lwów)
 • Przejazd komfortowym autokarem w obie strony
 • Polskojęzyczny przewodnik po Lwowie
 • Wejściówki do zwiedzanych miejsc
 • Opieka naszego Ambasadora (osoba prowadząca wyjazd)
 • Gra miejska wraz z nagrodami
 • Ubezpieczenie

Bardzo ważne jest, aby każdy uczestnik posiadał w momencie przekraczana granicy ważny 3 kolejne miesiąca paszport.

 

 

Pracownik Naszej kopalni zwrócił się do nas o zamieszczenie prośby.

 

PGE GiEK S.A oddział KWB Turów ogłasza rekrutację. Zapraszamy na stronę https://pgegiek.pl/Oferty-pracy

Właśnie ukończono najwyższy obiekt nowej elektrowni. Blok w Turowie nie będzie może największy w Polsce, ale zwiększy moc krajowej energetyki o 1 proc. już za dwa lata. Poziom zaawansowania budowy to 62 proc.

Dziękujemy Wam drodzy związkowcy za to że z nami jesteście, za super spędzony czas w parku rozrywki EnergyLandi świętując Dzień Dziecka ze swoimi rodzinami i pociechami. Było Super!

 

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2018 r. w ramach wizyt LEKARZY Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w przychodni przy ul. Pocztowej 13 w Bogatyni przyjmował będzie lekarz ginekolog. Rejestracja do lekarza od 21.05.18 do 13.06.18 r. w godz. 7.00 - 15.00 w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK - Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.
Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z poważaniem

Działu Kadr i Spraw Socjalnych

 

Nasi wędkarze, członkowie "NSZZ "Solidarność'80" zajęli bardzo wysokie 2 miejsce w tych zawodach.

Jednocześnie Mirosław Kaczmarek indywidualnie zajął 2 miejsce.

Cała drużyna została nagrodzona nagrodami rzeczowymi które osobiście wręczył zastępca przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność'80 Jan Paweł Krasiński.

Serdecznie dziękujemy za reprezentowanie Nas oraz za osiągnięty wynik :)

 

relacja foto w gareli zdjęć.

Czas na podsumowanie V Kongresu Forum Związków Zawodowych, który miał miejsce w Warszawie w dniach 14 – 15 maja.

Dorota Gardias została ponownie wybrana Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych. W swoim przemówieniu skoncentrowała się na przyszłości Forum zwracając uwagę na to, że jest to organizacja, która w odróżnieniu od OPZZ i „Solidarności” nie jest związana z żadnym ugrupowaniem politycznym.

Na ręce Pana Prezesa Zarządu JSW S.A. składamy wyrazy współczucia dla wszystkich pracowników Spółki z powodu śmierci górników podczas wykonywanej pracy na dole kopalni. Nasze kondolencje kierujemy również do Rodzin tragicznie zmarłych górników, to niewypowiedziana dla Was rozpacz.

Szczęść Boże!

Nowy numer osiemdziesiatka nr 31 już w wersji PDF w zakładce https://solidarnosc80.com/biuletyn.html

Zawody wędkarskie "O Przechodni Puchar Drużynowego Mistrza Związków Zawodowych KWB Turów"

Zapraszamy wędkarzy, członków "NSZZ "Solidarność'80" do wzięcia udziału w drużynowych zawodach wędkarskich "O Przechodni Puchar Dryżynowego Mistrza Związków Zawodowych KWB Turów", które odbędą się w dniu 26.05.2018 r. na rzece Nysa Łużycka - Bulwar Grecki, Most Staromiejski.

Nie ograniczamy liczby startujących zawodników w drużynie, zaliczając do wyników zespołu rezultat osiągnięty przez trzech najlepszych. Po zakończeniu zawodów wręczony zostanie Puchar Przechodni, dyplomy drużynowe i indywidualne oraz nagrody indywidualne fundowane przez naszą organizację międzyzakładową. Trzech najlepszych zawodników z naszego związku otrzyma nagrody rzeczowe o łącznej wartości 500,00 zł. Komisja Międzyakładowa pokrywa również koszty opłaty startowej zawodników zgłoszonych do zawodów w wysokości 25,00 zł.
Zapisy zawodników przyjmuje Bogdan Szczasiuk 607127458

MegaMed Sp. z o.o. – Oddział w Bogatyni wraz z firmą Diagnosis s.j zapraszają na badania densytometryczne z biodra lub kręgosłupa – bezbolesna i bezinwazyjna zaawanasowana ocena kości.

Wskazania do wykonania densytometrii:
• Wiek okołomenopauzalny.
• Zaburzenia hormonalne.
• Operacje ginekologiczne.
• Osteoporoza w wywiadzie.
• Niski wzrost i mała masa ciała.
• Długotrwałe unieruchomienie.
• Długotrwałe przyjmowanie kortykosterydów, np. w przebiegu astmy.
• Choroba reumatologiczna.
• Choroba nowotworowa.
• Zła podaż wapnia.
• Czynniki środowiskowe.
• Nadciśnienie tętnicze leczone blokerami wapnia.
• Osoby z bólami kręgosłupa lub zmianami zwyrodnieniowymi w kręgach.
• Osoby z nadczynnością przytarczyc.

TERMIN BADAŃ – 8 CZERWCA 2018 r.

Przychodnia przy ul. Pocztowej 13 w Bogatyni od godz. 12.00, rejestracja pod numerem tel. 75 77 39 500

Przychodnia przy ul. Mickiewicza 11A w Bogatyni w godz. 9.00 – 11.00, rejestracja pod numerem tel. 75 77 84 412 wew. 105.

Cena 1 badania wynosi 40,00 zł, płatne w kasach MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni, w dniu badania.

W dniu 24.04 2018 odbyło się Walne Zebranie delegatów Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej. Jedną z najważniejszych zmian w statucie jest zmiana wysokości udzielonej pożyczki. Do tej pory wysokość pożyczki była wyliczana wg dwóch wzorów:

3 x wysokość wkładów + połowa miesięcznego zarobku

oraz

3 x wysokość wkładów +połowa miesięcznego zarobku + 50% ( z wyliczonej wysokości pożyczki).

Zmiana dotyczy +50% z wyliczonej wysokości pożyczki

Od dnia 1 lipca 2018 r. wysokość udzielonej pożyczki (tej wyższej) będzie liczona wg wzoru:

3 x wysokość wkładów +połowa miesięcznego zarobku + 20% ( wyliczonej wysokości pożyczki) i będzie potrzebnych aż 3 żyrantów.

Do wniosku o pożyczkę trzeba dołączyć pismo z prośbą o udzielenie zwiększonej pożyczki podpisane przez wszystkie związki zawodowe działające na terenie KWB Turów.

Termin wizyty specjalistów - 24.05.2018r.(czwartek) , rejestracja od 25.04.2018 do 22.05.2018r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

 

 

Z poważaniem

Działu Kadr i Spraw Socjalnych

Departament Komunikacji PGE GIEK

W sytuacji gdy wielu ludzi pada ofiarą zwolnień , redukcji etatów ,  wielu pracowników  zwraca się do nas z zapytaniem o członkostwo w związkach zawodowych.

 

Zapraszamy pracowników KWB Turów , oraz spółek zależnych do zapisywania się do naszego związku zawodowego NSZZ Solidarność’80.

 

Deklaracje członkowskie można pobrać u przewodniczących oddziałowych kół, na naszej stronie internetowejwww.solidarnosc80.com oraz w siedzibie związku.

 

Masz pytanie ? Zadzwoń 757735504 Lub przyjdź do siedziby.

https://www.facebook.com/KmNszzSolidarnosc80KwbTurow/

 

Informujemy, że w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów" w dniach 16, 17, 18 maj br. realizowane będą przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Ukazała się oferta pobytów indywidualnych do 6 dób w 2018 roku w niżej wymienionych obiektach:

•             DWR „Zgoda” w Karpaczu;

•             Ośrodek i Hotel „Trzy Jeziora” w Wieleniu;

•             Ośrodkach „Elbest Hotels”

Pełna oferta w https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Zapraszamy do skorzystania z oferty. Wszelkie dodatkowe informacje w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, lub pod nr tel. 5-789, 5-643, 5-587, 5-988.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

Ukazała się oferta 1 dniowych wyjazdów rekreacyjnych. Wśród propozycji:

 

·         28.04.2018r.       Dolina  Kokořín w Czechach zapisy od dnia 16.03.2018r.

 

·         19.05.2018r.       Atrakcje Opolszczyzny – zamek w Mosznej zapisy od dnia 29.03.2018r.

 

·         26.05.2018r.       Karpacz wyjazd z okazji Dnia Dziecka zapisy od dnia 19.04.2018r.

 

·         09.06.2018r.       Saska Szwajcaria zapisy od dnia 08.05.2018r.

 

·         16.06.2018r.       Karkonosze w koronach drzew – Jańskie Łaźnie zapisy od dnia 08.05.2018r.

 

Pełna oferta poszczególnych wycieczek w https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

 

Informujemy, że zgodnie z zapisem § 17 Regulaminu ZFŚS osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń mogą być uczestnikami 1-dniowych wyjazdów rekreacyjnych – maksymalnie dwa razy w roku, wyłączając z limitu wyjazd na pielgrzymkę do Częstochowy z okazji obchodów Dnia Górnika, wyjazdy z okazji Dnia Dziecka dedykowane dzieciom oraz wyjazdy w celu zbioru runa leśnego, tzw. grzybobrania.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

LEKARZE Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-cu marcu 2018 r.

 

GINEKOLOG – 23.03.2018r.(piątek) rejestracja od 7.03.18 do 21.03.18r.

 

UWAGA !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

LEKARZE Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-cu marcu 2018 r.

 

ORTOPEDZI – 20.03.2018r.(wtorek) rejestracja od 7.03.2018 do 16.03.2018r.

 

UWAGA !!!

Lekarz ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Wydziału Organizacji i Administracji PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

Bogatyńskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” we współpracy z NZOZ MEDICA Centrum Nowoczesnej Diagnostyki w Łodzi organizuje badania mammograficzne. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety w przedziale wiekowym 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały mammografii, natomiast dla kobiet, które nie mieszczą się w w/w przedziale wiekowym, ale ukończyły 35 rok życia badanie jest płatne i wynosi 50 zł. Badania wykonywane będą w następujących terminach i miejscach:

 

2 marca 2018r. - PGE GiEK Oddział Kopalnia Turów - parking za „Dyrekcją”

3 marca 2018r. – parking Szpitala Gminnego

4 marca 2018r. – parking Bogatyńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Zapisy na badania prowadzone są w godz. 9.00 – 19.00 pod nr telefonów:

Stacjonarny - (42) 254-64-10

Komórkowy - 517 544 004 

Dodatkowe informacje odnośnie badań można uzyskać na stronach poniżej:

www.amazonki.bogatynia.pl

www.salvemedica.pl

 

Przypominamy : Zwrot kosztów badań mamograficznych dla członków związku oraz małżonek członków związku

Rząd wkrótce ma zatwierdzić strategię dla węgla brunatnego, która przypieczętuje wykluczenie tego surowca jako paliwa do produkcji ciepła w gospodarstwach domowych.

Jak informuje "Parkiet" ,strategia dla węgla brunatnego ma zostać zatwierdzona przez rząd w najbliższym czasie. 
- Jesteśmy tuż przed przyjęciem programu dla węgla brunatnego - mówi cytowany przez dziennik minister Tobiszowski. 

Taka strategia nie oznacza przekreślenia inwestycji w nowe odkrywki.  

Dziennik przypomina, że węgiel brunatny odpowiada za jedną trzecią produkcji energii elektrycznej w Polsce, a większość obecnych kopalń w perspektywie 20-30 lat zostanie zamknięta i bez nowych złóż energetyka oparta na tym paliwie przestanie funkcjonować. 

Z wcześniejszych zapowiedzi resortu wynika, że rozważane się możliwości eksploatacji co najmniej trzech nowych złóż: Złoczewa, Gubina oraz Ościsłowa.
 
wnp.pl

Niektóre kraje obroniły branże, na których im zależało. Dlaczego my nie mielibyśmy obronić górnictwa węglowa brunatnego? Węgiel brunatny to paliwo lokalne i najmniej podatne na koniunkturalne, duże wahania cen, mające znaczenie w utrzymywaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dla krajowego bilansu energetycznego konieczne jest co najmniej utrzymanie obecnego poziomu produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w okresie pierwszej połowy XXI w. Nie jest wcale pewne, czy tak się stanie.

Termin wizyty specjalistów - 16.02.2018r.(piątek) , rejestracja od 01.02.2018 do 15.02.2018r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Termin wizyty specjalisty - 16.02.2018r.(piątek) , rejestracja od 01.02.2018 do 14.02.2018r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni  przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Informujemy, że  rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku zimowego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w zimowiskach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 60 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

Sprostowanie do artykułu "Kopalniane i Elektrowniane związki zawodowe łączą siły" który ukazał się w internecie i radiu. Przedstawiciele NSZZ Solidarność'80 nie uczestniczyli w żadnym kameralnym spotkaniu z małą grupą dziennikarzy, ( briefingu prasowym)! Na spotkaniu o którym mówi artykuł z organizacjami związkowymi El. Turów i KWB Turów reprezentanci naszego związku nie zgłaszali żadnego akcesu przystąpienia do Międzyzakładowego Komitetu Konsultacyjnego. W NSZZ Solidarność'80 KWB Turów, jedynym organem mającym prawo udzielić taki akces lub podjąć stosowną Uchwałę o umożliwieniu przystąpienia czy też nie - MA Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność'80 KWB Turów! - tak jak czyni to w załączonej Uchwale.

 

Klasy zawodowe trzech szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zgorzeleckiego funkcjonować będą pod patronatem PGE. W placówkach utworzone zostaną tzw. klasy patronackie, które główny nacisk będą kładły na edukację uczniów pod kątem przyszłych kadrowych potrzeb spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

LEKARZE Z  KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w miesiącu styczniu 2018 r.

 

Termin wizyty specjalistów:
GINEKOLOG - 17.01.2018 r.(środa) , rejestracja od 08.01.2018 do 15.01.2018r.

ORTOPEDZI – 30.01.2018 r. (wtorek), rejestracja od 09.01.2018 do 26.01.2018r.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć