Aktualności

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Wydziału Organizacji i Administracji PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.


Informujemy, że 23, 24 i 27 grudnia 2019 r. wycofujemy po jednym autobusie na liniach 34A, 77  i 88. Pracowników zabierać będą pozostałe autobusy.  Zmiany podyktowane są  zwiększoną absencją urlopową w tym okresie.

 

Wycofane kursy:

Linia 34 A godz. 5:10 –  Zgorzelec Kościuszki przystanki po trasie - PGE KWB Turów plac autobusowy i na powrocie, godz. 14:10.

Linia 77 godz. 05:40 – Bogatynia Zamoyskiego  - przystanki po trasie – PGE KWB Turów plac autobusowy i na powrocie, godz. 14:10.

Linia 88 tylko na powrocie, o godz. 14:35.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 5-079.

Pozostałe kursy autobusów nie ulegają zmianie.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZE ORTOPEDZI Z  KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w grudniu 2019 roku.

 

Termin wizyty specjalistów - 19.12.2019 r.(czwartek), rejestracja od 02.12.2019r. do 17.12.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZE ORTOPEDZI Z  KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w listopadzie 2019 roku.

 

Termin wizyty specjalistów - 21.11.2019 r.(czwartek), rejestracja od 05.11.2019r. do 19.11.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie ogłoszenia w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

 

 

Z poważaniem

Dział Kadr i Spraw Socjalnych

Departament Komunikacji PGE GiEK

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu zaprasza na badania profilaktyczne dla pracowników KWB Turów

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW

ZAPRASZA BYŁYCH PRACOWNIKÓW NA

    ZABAWĘ BARBÓRKOWĄ

organizowaną wPAŁACU W ŁAGOWIE

w dniach:20.11.  i  27.11.2019 r.

od godziny 18:00 do godziny 24:00

Dla uczestników zostanie zabezpieczony transport na zabawę i z powrotem.

Wyjazd o godz. 17.30 ze Zgorzelca po przystankach pracowniczych, powrót
z zabawy około godz. 24:00.

Zapisy będą przyjmowane w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych od godz. 7:00 od dnia 28.10.2019r.

 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zabawie przy zapisie muszą złożyć wniosek „Zgłoszenie udziału w zabawie barbórkowej” z jednoczesną wpłatą w kasie DLK z tytułu uczestnictwa w zabawie.
 2. Emeryci, którzy przekroczyli kwotę wolną od podatku zobowiązani są do uiszczenia podatku od kwoty dofinansowania.
 3. Osoby dokonujące telefonicznego zgłoszenia zobowiązane są w terminie 2 dni do dostarczenia
  w/w wniosku oraz dokonania wpłaty za zabawę w kasie DLK.
 4. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS w przypadku rezygnacji z zabawy nie przysługuje zwrot należności.
 5. Przy zapisie należy podać następujące dane: imię i nazwisko, nr stały, datę urodzenia oraz przystanek wsiadania.

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr i Spraw Socjalnych pod numerem tel. 75 77 35-234,
75 77 35-789.

         

ULGOWA ODPŁANOŚĆ

ZA ZAPROSZENIE WYNOSI

         20,- zł/osoba.

 

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW ZAPRASZA

 na Zabawy Barbórkowe dla pracowników,

które odbędą się w niżej wymienionych lokalach:

 

 

Klub Górniczy „Jubilat” w Bogatyni:

15.11.2019 r.  16.11.2019 r.  23.11.2019 r.

Uwaga: dla uczestników ze Zgorzelca w dniach 15 i 16 listopada zostanie zabezpieczony transport na zabawę i z powrotem. Wyjazd o godz. 19:00 ze Zgorzelca po przystankach pracowniczych, powrót z zabawy ok. godz. 04:00 po zakończeniu imprezy.

 

Dom Weselny „Alf” w Bogatyni:                   Restauracja „Olimpia” w Zawidowie:

30.11.2019 r.   07.12.2019 r.                        23.11.2019 r.             

Odpłatność za zabawy w KG Jubilat, Dom Weselny Alf, Restauracja Olimpia wynosi odpowiednio: 110zł/para przy dochodzie poniżej 2100zł/os.

120zł/para przy dochodzie powyżej 2100zł/os.

 

Pałac w Łagowie:

22.11.2019 r.    29.11.2019 r. 07.12.2019 r.

Uwaga: dla uczestników ze Zgorzelca zostanie zabezpieczony transport na zabawę i z powrotem. Wyjazd o godz. 19:30
ze Zgorzelca po przystankach pracowniczych, powrót z zabawy ok. godz. 04:00 po zakończeniu imprezy.

 

Motel Łużycki w Lubaniu:

30.11.2019 r.

Odpłatność za zabawy w Pałacu w Łagowie oraz w Motelu Łużyckim wynosi odpowiednio:

120zł/para przy dochodzie poniżej 2100zł/os.

 130zł/para przy dochodzie powyżej 2100zł/os.

 

Należność za zabawy uczestnicy  regulują w następujący sposób: z najbliższego wynagrodzenia zostanie potrącona należność za zabawę oraz podatek dochodowy od wartości dofinansowania z Funduszu.

Zapisy będą przyjmowane w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych od godz. 6:00 w dniu 28.10.2019r.

 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zabawie przy zapisie muszą złożyć wniosek „Zgłoszenie udziału w zabawie barbórkowej”. Osoby dokonujące telefonicznego zgłoszenia zobowiązane są w terminie 2 dni dostarczyć do Działu DLK ww. wniosek. Brak złożenia wniosku w wymaganym terminie  uznany będzie za rezygnację z imprezy.
 2. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS w przypadku niewykorzystania świadczenia nie przysługuje zwrot należności.
 3. Współmałżonkowie pracujący w Oddziale KWB Turów mogą kupić tylko jedno

zaproszenie.

 1. Zaproszenie będzie ważne z dokumentem tożsamości, którym należy

wylegitymować się przy wejściu.

 1. W zawiązku z tym, iż zabawy barbórkowe dedykowane są wyłącznie dla

pracowników, osoby nieuprawione nie będą wpuszczane na imprezy.

 

 Informacje pod nr telefonu : 5-988, 5-789;

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW

ZAPRASZA BYŁYCH PRACOWNIKÓW NA

    ZABAWĘ BARBÓRKOWĄ

organizowaną wKLUBIE GÓRNICZYM „JUBILAT”

w dniach:20.11.  i  27.11.2019 r.

od godziny 17:00 do godziny 23:00

         

Zapisy będą przyjmowane w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych od godz. 7:00 od dnia 28.10.2019r.

 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zabawie przy zapisie muszą złożyć wniosek „Zgłoszenie udziału w zabawie barbórkowej” z jednoczesną wpłatą w kasie DLK z tytułu uczestnictwa w zabawie.
 2. Emeryci, którzy przekroczyli kwotę wolną od podatku zobowiązani są do uiszczenia podatku od kwoty dofinansowania.
 3. Osoby dokonujące telefonicznego zgłoszenia zobowiązane są w terminie 2 dni do dostarczenia
  w/w wniosku oraz dokonania wpłaty za zabawę w kasie DLK.
 4. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS w przypadku rezygnacji z zabawy nie przysługuje zwrot należności.
 5. Przy zapisie należy podać następujące dane: imię i nazwisko, nr stały, datę urodzenia, numer telefonu. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr i Spraw Socjalnych pod numerem tel. 75 77 35-236,
75 77 35-789.

         

 

ULGOWA ODPŁANOŚĆ

ZA ZAPROSZENIE WYNOSI

         20,- zł/osoba.

Operator Maszyn Budowlanych i Sprzętu Technologicznego - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 

Więcej informacji na stronie :

https://pgegiek.pl/Oferty-pracy

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w październiku 2019 roku.

Termin wizyty specjalistów - 11.10.2019 r.(piątek), rejestracja od 01.10.2019r. do 10.10.2019r.

UWAGA !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące)

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z poważaniem

Dział Kadr i Spraw Socjalnych

Departament Komunikacji PGE GiEK

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w miesiącu październiku 2019 roku.

Termin wizyty specjalisty - 18.10.2019r.(piątek), rejestracja od 01.10.2019r. do 16.10.2019r.

UWAGA !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z poważaniem

Dział Kadr i Spraw Socjalnych

Departament Komunikacji PGE GiEK

Informujemy, że w dniu 09.10.2019r. w godzinach 7.00- 12.00 będą pobierane miary na mundury górnicze.

 

Do dnia 04.10.2019r. prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny pod nr 5-597 lub osobisty w Magazynie Odzieżowym w celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie komunikatu w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

 

Z poważaniem

Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej

Departament Komunikacji PGE GiEK

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZE ORTOPEDZI Z  KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w miesiącu wrześniu 2019 roku.

 

Termin wizyty specjalistów - 19.09.2019 r.(czwartek), rejestracja od 04.09.2019r. do 16.09.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

30 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia Szczecińskie, kończące strajki na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z porozumień zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem PRL. Kolejne podpisano następnego dnia w Gdańsku. Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej - i stały się początkiem przemian z 1989 r. - obalenia komunizmu i wyjścia z systemu jałtańskiego.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk spotkał się w środę ze swoim czeskim odpowiednikiem, ministrem Richardem Brabcem. Rozmowa ministrów dotyczyła przede wszystkim sprawy transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bogatyni oraz przedłużenia koncesji na działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZ GINEKOLOG Z  KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w miesiącu wrześniu 2019 roku.

 

Termin wizyty specjalisty - 20.09.2019r.(piątek), rejestracja od 26.08.2019r. do 17.09.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

zapraszamy do przeczytania nowego biuletynu, jest on dostępny w https://solidarnosc80.com/biuletyn.html

Od 1 sierpnia w Elektrowni Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, można korzystać z nowoczesnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Jest to pierwsza stacja ładowania na terenie gminy Bogatynia dostępna dla wszystkich właścicieli samochodów elektrycznych.Uruchomienie stacji ładowania wpisuje się w działania kompleksu energetycznego w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii.

Prowadząc działalność wydobywczo-wytwórczą w Bogatyni, spółka PGE GiEK nie zapomina, jak ważna jest także dbałość o zrównoważony rozwój na tym terenie. Nowe stacje ładownia samochodów elektrycznych są, po odbudowie elektrowni wodnej na rzece Witka, kolejnym działaniem służącym lokalnej społeczności Bogatyni i okolic. Grupa PGE, jako lider transformacji energetycznej, chce mieć swój istotny udział w rozwoju elektromobilności, która wpisuje się także w założenia funkcjonowania Południowo-Zachodniego Klastra Energii – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Stacja ładowania pojazdów znajduje się przy bramie głównej Elektrowni Turów. W jednym czasie mogą się tu ładować cztery samochody. Uruchomiono dwie stacje: stację szybkiego ładowania Garo QC 45, która pozwala na naładowanie akumulatora pojazdu od 0 do 80 procent w czasie krótszym niż 30 minut. Druga zamontowana stacja to model Garo LS-4 i wyposażona jest w dwa gniazda Typu 2, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Ładowanie na takiej stacji trwa dłużej, bo urządzenie ładuje samochody prądem zmiennym (AC), a jego moc wynosi 22 kW–dodaje Dariusz Czuk, dyrektor Elektrowni Turów.

Właścicielem i operatorem stacji ładowania jest PGE Nowa Energia, która opracowuje nowe rozwiązania i usługi wdrażane w działalności operacyjnej Grupy PGE. Jednym z kluczowych obszarów, na których obecnie koncentruje się spółka, jest elektromobilność, zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury stacji ładowania, jak również pozostałych usług.
W lipcu i na początku sierpnia 2019 r. oprócz ładowarek przy Elektrowni Turów, PGE Nowa Energia uruchomiła również stacje ładowania w Lublinie, Jeleniej Górze i w Szczytnej w województwie dolnośląskim. Obecnie PGE Nowa Energia dysponuje ponad 50 punktami ładowania, w 14 miastach w Polsce.

 

https://pgegiek.pl

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Wydziału Organizacji i Administracji PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.


Bogatyńskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” we współpracy z NZOZ MEDICA Centrum Nowoczesnej Diagnostyki w Łodzi organizuje badania mammograficzne. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety w przedziale wiekowym 50 – 69, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały mammografii, natomiast dla kobiet, które nie mieszczą się w w/w przedziale wiekowym, ale ukończyły 35 rok życia badanie jest płatne i wynosi 80 zł.

 

Badanie przeprowadzone zostanie  na terenie Oddziału KWB Turów (parking za budynkiem Dyrekcji) - 10.09.2019r.  w godzinach 10.00 -12.00

 

Zapisy na badania prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00  natomiast soboty od 08.00 – 14.00 pod nr telefonów:

Stacjonarny - (42) 254-64-10

Komórkowy - 517 544 004 

Dodatkowe informacje odnośnie badań można uzyskać na stronach: www.amazonki.bogatynia.plwww.salvemedica.pl

W związku z zapowiedzianym mierzeniem przez czeskie władze hałasu wytwarzanego przez kopalnię węgla brunatnego Turów będąca jej właścicielem spółka PGE przypomniała, że nie planuje rozszerzenia wydobycia poza granice ustalone 25 lat temu w koncesji.

 

W przesłanym PAP stanowisku spółki PGE jej rzeczniczka Sandra Apanasionek podkreśliła, że granice te uwzględnione są w "obowiązujących dokumentach planistycznych gminy Bogatynia od 1994 roku". Zwróciła uwagę, że "strona czeska od 25 lat ma świadomość i wiedzę, że na terenie przygranicznym będą prowadzone prace górnicze".

 

Rzeczniczka zaznaczyła, że kopalnia co dwa lata sprawdza poziom hałasu emitowanego podczas jej pracy. "Ostatnie badania były przeprowadzone w maju 2018 roku przez certyfikowane Laboratorium Pomiarów Akustycznych – Zakład Ochrony Środowiska DECYBEL z Jeleniej Góry. Wyniki pomiarów nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej" – napisała Apanasionek.

"PGE na bieżąco monitoruje i analizuje wpływ prowadzonej działalności wydobywczo-wytwórczej na środowisko naturalne oraz realizuje działania służące jego ochronie. Sukcesywne doskonalenie działalności proekologicznej spółki PGE oraz przestrzeganie przepisów i norm ochrony środowiska naturalnego jest potwierdzone certyfikowanymi systemami zarządzania" - czytamy w stanowisku PGE.

Stwierdza się w nim też, że "nie istnieją dowody potwierdzające wpływ działalności górniczej w Niecce Żytawskiej na osiem czynnych ujęć wody znajdujących się na terenie Czech".

Marszałek kraju (województwa) libereckiego Martin Puta powiedział agencji CTK, że zdaniem miejscowej ludności, kopalnia Turów i pobliska elektrownia już obecnie przekraczają dozwolony poziom hałasu.

Pomiary zostaną podjęte z inicjatywy mieszkańców położonego najbliżej kopalni miasta Hradek nad Nysą. "Są dni, kiedy kopalnia w ogóle nie daje o sobie znać, ale są także dni, gdy ze względu na hałas nie możemy na zewnątrz wytrzymać i zamykamy się w domu" - powiedział CTK Milan Starec, który mieszka w Hradku. Według niego, sytuacja pogorszyła się po tym, gdy rozpoczęto wyrąb lasu na terenie przyszłej odkrywki.

"Hałas jest w znacznym stopniu uzależniony także od pogody, od tego, jak nisko zalegają chmury, od których hałas ten się odbija" - dodał Puta.

Apanasionek zdementowała podaną przez CTK informację, że odkrywka kopalni osiągnie do 2044 roku 30 kilometrów kwadratowych powierzchni i 330 metrów głębokości. "Strona czeska trzykrotnie otrzymywała wyjaśnienia i odpowiedzi na swoje pytania dotyczące wpływu przeznaczenia tylko 14,6 ha pod eksploatację na stan środowiska. Kopalnia zajmie w kierunku wsi Opolno-Zdrój teren o powierzchni 3,47 km kw. do granic eksploatacji. Informacje o zajęciu dodatkowych 30 km kw. są nieprawdziwe" – napisała. Podkreśliła, że niedawne udostępnienie kopalni terenu o powierzchni 14,6 ha nie przesądza o możliwości podjęcia tam wydobycia.

Stanowisko PGE zwraca także uwagę na fakt, że rozróżniane powinny być dwa odrębne aspekty sprawy – zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uzgadniano ponad dwa lata, także w toku postępowania transgranicznego, oraz trwające konsultacje z Niemcami i Czechami na temat oddziaływania kopalni na środowisko po kwietniu 2020 r.

 

"Strona czeska aktywnie uczestniczy w tym postępowaniu od 2015 r. składając swoje uwagi do zakresu raportu OOŚ oraz do samego raportu OOŚ (eksperckiej dokumentacji oceniającej wpływ przedsięwzięcia na środowisko). Do 18 czerwca br. administracja czeska przekazała szereg swoich uwag dotyczących oddziaływania przyszłej eksploatacji kopalni Turów, w tym również uwagi społeczeństwa czeskiego. To na etapie tej procedury analizowany jest zakres oddziaływania eksploatacji kopalni na środowisko oraz wypracowane zostaną szczegółowe środki minimalizujące oddziaływanie na tereny wokół kopalni Turów, nie tylko na tereny Czech i Niemiec, ale również na te po stronie polskiej" – stwierdza stanowisko PGE.

źródło:https://www.bankier.p 

 

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
Terminarz 1 dniowych wycieczek dla pracowników oddziału KWB Turów i rodzin jesień 2019 Dział Kadr i Spraw Socjalnych.

Zapraszamy do skorzystania z oferty 1 – dniowych wyjazdów rekreacyjnych „Jesień 2019”. Wśród propozycji:

 

 • Winobranie 2019 – Zielona Góra, termin wyjazdu  07.09.2019r. - zapisy od dnia 13.08.2019r.

 

 • Praga z rejsem po Wełtawie, termin wyjazdu  21.09.2019r. - zapisy od dnia 13.08.2019r.

 

 • Spływ łódkami po kanałach Spreewy - Lubbenau, termin wyjazdu  28.09.2019r. - zapisy od dnia 27.08.2019r.

 

 • Kutna Hora oraz biesiada w Detenicach, termin wyjazdu  05.10.2019r. - zapisy od dnia 27.08.2019r.

 

W załączeniu programy poszczególnych wycieczek.

Informujemy, że zgodnie z zapisem § 17 Regulaminu ZFŚS osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń mogą być uczestnikami 1-dniowych wyjazdów rekreacyjnych – maksymalnie dwa razy w roku, wyłączając z limitu wyjazd na pielgrzymkę do Częstochowy z okazji obchodów Dnia Górnika, wyjazdy z okazji Dnia Dziecka dedykowane dzieciom oraz wyjazdy w celu zbioru runa leśnego, tzw. grzybobrania.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie oferty w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, rozstrzygnęła przetarg na wybór wykonawcy modernizacji pięciu instalacji odsiarczania spalin (IOS) na blokach 8-12 w Elektrowni Bełchatów. Najkorzystniejsza ofertę w przetargu, opiewającą na prawie 245 mln zł netto, a prace mają być realizowane do stycznia 2022 r.

Najkorzystniejsza ofertę w przetargu, opiewającą na prawie 245 mln zł netto złożyło Rafako. Prace mają być realizowane do stycznia 2022 r.

- Sukcesywnie dostosowujemy Elektrownię Bełchatów do zaostrzających się norm unijnych, realizujemy działania inwestycyjne i modernizacyjne, których celem jest przystosowanie układów technologicznych i instalacji do pracy w nowych uwarunkowaniach formalno-prawnych. Po zakończeniu wielkiej modernizacji 10 bloków energetycznych bełchatowskiej elektrowni, która realizowana była od 2007 do 2016 roku i kosztowała ponad 7,7 mld zł, modernizacja IOS to kolejny krok w stronę jeszcze większej poprawy jakości powietrza. Począwszy od lat 90. do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów emisja dwutlenku siarki zredukowana została o 90 proc., emisja tlenków azotu o 47 proc., a pyłów o 97 proc. Taki efekt mógł zostać osiągnięty wyłącznie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii i trosce o środowisko naturalne - mówi Robert Ostrowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Modernizacja IOS obejmie m.in. dostosowanie absorberów do zmniejszonych poziomów emisji poprzez, m.in. zabudowę półek sitowych TRAY, wymianę kompletnych poziomów zraszania z dyszami zraszającymi i wymianę lub modernizację wentylatorów wspomagających.

Elektrownia Bełchatów to największa w Europie jednostka zasilana węglem brunatnym, produkująca około 35 TWh energii elektrycznej, co stanowi 22 proc. krajowej energii. Moc zainstalowana pracujących bloków energetycznych wynosi 5298 MW. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowni trafia do blisko 11,5 mln gospodarstw domowych. Jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni na świecie, dzięki dotychczas zrealizowanym i nadal prowadzonym działaniom inwestycyjnym i modernizacjom o charakterze proekologicznym.

CIRE.PL

Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jako główne swoje zadanie widzi walkę o ochronę klimatu. W wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim zapowiedziała, że chce, aby Europa była neutralna klimatycznie do 2050 roku. Aby było to możliwe, UE musi podejmować odważne kroki - ograniczyć emisje do 2030 roku nie o planowane 40 proc., ale nawet o 55 proc. Zapewniła też posłów, że w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania przedstawi "zielony ład dla Europy".

Na arenie międzynarodowej, Polska także jest wytykana “brudnymi paluchami” jako truciciel Europy. Złośliwa propaganda robi swoje — sami Polacy, są nastawiani jeden przeciw drugiemu, cały naród traci. Wszystko dzieje się wedle starej rzymskiej zasady, “divide et impera” (dziel i rządź).

 

 

W dniu wczorajszym, Związki Zawodowe działające w PTS BETRANS, podpisały z Pracodawcą Porozumienie Płacowe dla Pracowników Spółki BETRANS, na rok 2019. 
Wzrost płac dotyczy wszystkich Pracowników Spółki, zatrudnionych na umowę o pracę (poza Pracownikami zatrudnionymi na okres próbny 3-miesiące) o kwotę od 140 zł - do 260 zł na stawce zasadniczej. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2019 roku.


od 1 września do 60% limitu
od 1 października pozostała część limitu
Podania o przeszeregowania pracowników należy pisać do Dyrektora Oddziału (składamy go u sztygara oddziałowego - kierownika) do 14 sierpnia w przypadku przeszeregowania z art.14 ust 7 i 8 ( stawki ponad tabele) 
do 10 września w przypadku wnioskowania przeszeregowania od 1 września 
do 10 października w przypadku wnioskowania przeszeregowania od 1 października
Pracownik może być przeszeregowany tylko o jedną kategorie płac wzwyż w okresie nie krótszym niż 2 lata.

Informujemy, że w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów" w dniach 11, 12, 13 września br. realizowane będą przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy. Szczegóły poniżej:

Zakres oraz koszt poszczególnych badań:


1.) Badanie układu moczowo-płciowego:
- USG nerek i gruczołu krokowego,
- TPSA (antygen nowotworowy gruczołu krokowego),
- analiza wyników badań.
Koszt kompleksowego badania wynosi 202 zł brutto.
- do badania USG pacjent powinien przystępować z wypełnionym pęcherzem;
- badania TPSA będą wykonywane w laboratorium Przychodni MegaMed Sp. z o.o. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11A w terminie od 26 sierpnia do 29 sierpnia 2019r. oraz od 02 września do 05 września 2019 r, w godz. 8.30 - 9.30 (bez rejestracji);
- pracownik zgłaszający się na badania laboratoryjne zobowiązany jest mieć przy sobie dowód osobisty.


2.) Badanie angiologiczne kończyn dolnych:
- USG dopplerowskie tętnic i żył kończyn dolnych,
- badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego,
- badanie w kierunku cukrzycy.
Koszt kompleksowego badania wynosi 167 zł brutto.
- na badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego oraz w kierunku cukrzycy należy zgłaszać się do gabinetu zabiegowego przed wykonaniem badania USG;
- pacjenci poddający się badaniu w kierunku cukrzycy powinni być na czczo.


3.) Badanie angiologiczne tętnic szyjnych i kręgowych:
- USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych,
- badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego,
- badanie w kierunku cukrzycy.
Koszt kompleksowego badania wynosi 167 zł brutto.
- na badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego oraz w kierunku cukrzycy należy zgłaszać się do gabinetu zabiegowego przed wykonaniem badania USG;
- pacjenci poddający się badaniu w kierunku cukrzycy powinni być na czczo.


4.) Badanie tarczycy:
- USG tarczycy,
- stężenie w surowicy TSH, FT3, FT4, przeciwciał anty-TPO,
- analiza wyników badań.
Koszt kompleksowego badania wynosi 265 zł brutto.
-badania w zakresie stężenia w surowicy TSH, FT3, FT 4 oraz przeciwciał anty- TPO będą wykonywane w laboratorium Przychodni MegaMed Sp. z 0.0. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 A w terminie od 26 sierpnia do 29 sierpnia 2019r. oraz od 02 września do 05 września 2019 r, w godz. 8.30 - 9.30 (bez rejestracji);
- pracownik zgłaszający się na badania laboratoryjne zobowiązany jest mieć przy sobie dowód osobisty.

Warunki realizacji badań:


1.) Badania przeprowadzane będą w dniach 11, 12, 13 września 2019r. w Przychodni  MegaMed Sp. z o.o. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11A.
2.) Ilość miejsc na badania ograniczona.
3.) Każda osoba może skorzystać z jednego wybranego pakietu badań przedstawionych  powyżej.
4.) Zgodnie z § 3 ust. 2.3 załącznika nr 15 do ZUZP za ponad standartowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1 zł. Odpłatność zostanie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do dnia 28.08.2019 r. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalistów.
5.) Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast nie wliczas się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
6.) Pracownikowi, który złoży oświadczenie, a nie zgłosi do dnia 29.08.2019 r. rezygnacji z badań, również zostanie potrącona odpłatność w wysokości 1 zł oraz podatek dochodowy.
7.) Rejestrację pracowników prowadzi Dział DLK w dniach 29.07.2019 r. -23.08.2019 r. w godzinach 7.00 - 15.00 pod nr tel. 5 234.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji badań można uzyskać pod nr telefonu 5 - 234.

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozpoczęciem robót termomodernizacyjnych budynku Łaźni Głównej przez firmę,, REBUS „

Od dnia 15.07.2019 do odwołania  transport i dostarczanie wody pitnej w butelkach dla brygad zmianowych

poszczególnych oddziałów

do wydzielonych  kontenerów i szaf za budynkiem Łaźni przy nasypie kolejowym może odbywać się wyłącznie

od strony placu Koordynacji Przewozów przy budynku Działu DB i kiosku Ruchu.

Każdy pracownik GK PGE może skorzystać z oferty sprzedaży nowych samochodów marki Opel.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą pracowniczą dot. sprzedaży nowych samochodów marki Opel. Producent aut przygotował specjalne zniżki dla osób zatrudnionych w GK PGE w ramach programu „Opel Partner Program”.
Jak skorzystać z oferty?
Po wybraniu interesującego modelu: 
• Zadzwoń na infolinię: 025 633 01 02 (pon.-pt. w godz. 9-16). W przypadku kontaktu telefonicznego niezbędne będzie podanie konsultantowi swoich danych osobowych celem uwierzytelnienia i możliwości skierowania zapytania do dealera. 
• Napisz wiadomość e-mail na adres: kontakt@opelpartnerprogram.pl W przypadku kontaktu e-mailowego prześlemy Państwu niezbędne dokumenty do wypełnienia wraz z listą dostępnych punktów dealerskich.

Poznaj atrakcyjne rabaty.

 

 

Informujemy, że w dniu 08.07.2019 r. Rada Nadzorcza PGE GiEK S.A. powołała z dniem 15.07.2019 r. do składu Zarządu VIII wspólnej kadencji Pana Zbigniewa Kasztelewicza na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Wydobycia.

 

W związku z powyższym, skład Zarządu VIII wspólnej kadencji od 15.07.2019 r. będzie przedstawiał się następująco:

 

 1. Pan Robert Ostrowski – Prezes Zarządu,
 2. Pan Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem,
 3. Pan Marek Ciapała – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania,
 4. Pan Zbigniew Kasztelewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia,
 5. Pan Andrzej Kopertowski – Wiceprezes Zarządu (wybrany przez pracowników Spółki).

 

 

Odpowiedz Dyrektora Oddziału KWB Turów:

Szanowni Państwo.

Z upoważnienia Dyrektora Oddziału, przypominam, że w związku z falą upałów, należy podejmować niezbędne działania organizacyjne w celu zapewnienia bezpiecznych i właściwych warunków pracy.

W szczególności osoby dozoru mają obowiązek zadbać o to, aby skutki upałów nie były uciążliwe dla pracowników,

 

1)      ograniczenie prac na otwartym terenie do niezbędnego minimum w szczycie występowania najwyższych temperatur,

 

2)      zapewnienie napoi regeneracyjnych w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących,

 

3)      natychmiastowe reagowanie na zgłoszenia pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować dostępne środki w celu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

 

Dziękujemy za szybką reakcje - odpowiedź Dyrektora Oddziału na Apel Strony Społecznej 

 

Komunikat BWiO S.A.

WODA NIEZDATNA DO PICIA
W związku z dużymi rozbiorami wody podczas upałów nastąpiło zmętnienie wody w Bogatyni. Obecnie woda nie nadaje się do picia, tylko do celów gospodarczych, w związku z tym:
Woda z kranu nie nadaje się:
– do picia, przygotowania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych
Woda z kranu nadaje się:
– do kąpieli w wannie i pod natryskiem, ale nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej
– do mycia mebli i podłóg, prania w pralce i spłukiwania ustępów
W wyniku zwiększonego przepływu wody doszło do pogorszenia jakości przesyłanej wody. Pogorszenie jest efektem porwania nieskrystalizowanych osadów związków mineralnych ze ścian rurociągów magistralnych.
Aktualnie trwają prace związane z lokalnym płukaniem sieci wodociągowej. Wstępnie przewidujemy likwidację skutków zjawiska do końca dnia jutrzejszego.
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 75-77-32-061 lub 75 -77-32-288/605-877-878 (dyżur całodobowy)

BWIO S.A.

 

Informujemy, że w dniu   07.08.2019r. będą pobierane miary na mundury górnicze w godzinach 7ºº- 1200 .

Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 5-597 lub osobisty w Magazynie Odzieżowym do dnia 05.08.2019r. w celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru.

 

D

DI

DIM

IMR

IMC

IMK

IMD

DIN

INP

IND

INI

DIZ

IZB

IZN

IZR

DO

DOA

DOZ

DN

DB

DL

DLK

DLP

 

 

T

TZ

TZR

TZC

TZG

g-1

g-2

g-3

g-4

TZZ

z-1

z-2

TZO

 

o-1

o-2

 

 

 

 

TC

TCA

a-1

a-2

 

 

 

TCE

e-1

e-2

e-3

e-4

 

TCM

m-1

m-2

m-3

m-4

 

 

TT

TTN

n-1

n-2

n-3

 

TTS

s-1

s-2

s-3

 

 

 

TG

TGT

TGM

TGG

TGL

TGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

FC

FCK

FCI

FM

FS

FK

FKO

FKM

FKP

FKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za uczestnictwo oraz za zdobycie 3 miejsca w zawodach.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z urlopami pracowników Klub Górniczy „Jubilat” będzie nieczynny od  1.07. do 31.07.2019r.

Szanowni Państwo,

Przekazujemy do Państwa wiadomości komunikat Spółki MegaSerwis, że na stołówkach BHP (WN) i Górnik oraz w kiosku spożywczym Turów zostały zainstalowane terminale do dokonywania bezgotówkowych transakcji. Za zrealizowane zakupy w punktach MegaSerwis pracownicy mogą płacić kartą, telefonem itp.

 

 

Budapeszt wymieniany jest jednym tchem obok Pragi, Wiednia czy Paryża, jako jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Stolica Węgier liczy prawie 2 miliony mieszkańców, a corocznie odwiedza ją 2,5 miliona turystów – ta liczba mówi sama za siebie, Budapeszt trzeba odwiedzić chociaż raz!

Plan wyjazdu:

 Czwartek

Wyjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca ( Zgorzelec,Bogatynia )

Piątek

 • Przyjazd w godzinach porannych do Budapesztu
 • Śniadanie w hostelu
 • Zostawienie rzeczy w bagażowni
 • Zwiedzanie Budapesztu z polskojęzycznym przewodnikiem
 • Po zwiedzaniu powrót do hostelu
 • Wieczorem wyjście na rejs po Dunaju i ew. na miasto dla chętnych

Sobota

 • Śniadanie w formie bufetu
 • Odpoczynek
 • Zbiórka w lobby hostelu
 • Przejście na Festiwal Wina (każdy uczestnik otrzymuje przy wejściu lampkę na wino, z którą spacerujemy sobie wśród ok. 200 stoisk z winami i możemy próbować win- lampka wina dodatkowo kosztuje od ok. 5 zł w górę)
 • Rozpoczęcie gry miejskiej- W Budapeszcie gra miejska polega na rozwiązywaniu zagadek i realizacji zadań. Oczywiście dla chętnych.
 • Powrót do hotelu w godzinach wieczornych
 • Wieczorem wyjście na miasto dla chętnych

Niedziela

 • Śniadanie w formie bufetu
 • Czas wolny na ostatnie zakupy i pamiątki
 • Przejazd do marketu na zakupy przed wyjazdem do Polski
 • Podróż powrotna do Polski. W drodze powrotnej obowiązuje cisza nocna w autobusie, tak aby można było się wyspać i w poniedziałek pełni energii (po niesamowitym weekendzie) mogli pójść do pracy. Opcja przetestowana przez nas- działa w 100%.

Świadczenia w cenie:

2 noclegi w hostelu (oficjalnie są to pokoje 4osobowe- 2 łóżka piętrowe, jednak w każdym takim pokoju będą zakwaterowane 2 osoby) ze śniadaniami w samym centrum Budapesztu

Przejazd komfortowym autokarem w obie strony

Polskojęzyczny przewodnik po Budapeszcie

Wstęp na Festiwal Wina

Wieczorny rejs statkiem po Dunaju

Wstęp do Parlamentu w Budapeszcie

Opieka naszego Ambasadora (osoba prowadząca wyjazd)

Ubezpieczenie

 

Termin wizyty specjalisty - 26.06.2019r.(środa), rejestracja od 07.06.2019r. do 24.06.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie ogłoszenia w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

Specjalnie dla pracowników GK PGE została przygotowana oferta rabatowa na zakup nowych samochodów marki KIA. Z rabatów będzie można skorzystać już od 1 lipca 2019 r.

 

Z racji zakończonego przetargu na wybór dostawcy floty dla spółek GK PGE importer samochodów KIA – spółka KIA Motors Polska, umożliwia zakup nowych samochodów z atrakcyjnymi rabatami.
Specjalna oferta pracownicza dot. sprzedaży nowych samochodów marki KIA obowiązywać będzie od
1 lipca 2019 r. Importer aut przygotował specjalne zniżki dla osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej PGE. Oferta obowiązywać będzie we wszystkich autoryzowanych dealerów marki KIA w całej Polsce.

Z oferty można skorzystać po przedłożeniu zaświadczenia o zatrudnieniu w spółce z GK PGE (oświadczenie z działu Kadr/HR o zatrudnieniu pracownika w GK PGE – na umowę o pracę i niebędącym na okresie wypowiedzenia z pieczątką i na papierze firmowym).


Rabaty przedstawione w tabeli poniżej łączą się z oficjalnymi promocjami.

 

Pracownicy KWB Turów

Przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych (DLK)

Termin wizyty specjalistów - 10.06.2019 r.(poniedziałek), rejestracja od 31.05.2019r. do 07.06.2019r.

UWAGA !!!
Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych (DLK) pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pozdrawiamy

 

Wyjazd do Krasiejewa została odwołana z powodu małej ilości chętnych osób.

Zapraszamy wędkarzy, członków NSZZ Solidarność'80 KWB Turów do wzięcia udziału w drużynowych zawodach wędkarskich "O Przechodni Puchar Drużynowego Mistrza Związków Zawodowych KWB Turów", które odbędą się w dniu 15.06.2019 r. na akwenie Żwirownia w Żarkach n/Nysą Łużycką. Pokrywamy koszty opłaty startowej zawodników zgłoszonych do zawodów - członków naszej organizacji międzyzakładowej w wysokości 25,00 zł,/os. Dodatkowo trzech pierwszych zawodników - członków Solidarność'80 uhonorujemy indywidualnymi nagrodami rzeczowymi. Prosimy o zgłoszenia do biura Komisji lub telefonicznie pod nr 75 773 5504 do dnia 12 czerwca.

Aktualne oferty pracy na stanowiska w oddziele KWB Turów:

górnik-kopalni-odkrywkowej

ślusarz-na-odkrywce

maszynista-pomp-odwodnienia-odkrywki

zapraszamy do zapoznania się z regulaminem na stronie:

https://pgegiek.pl/Oferty-pracy

Kierowca posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdów pow. 3,5ton DMC, pojazdów do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

 

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza na 1 –dniowe wyjazdy rekreacyjne wiosna  2019r.

 

11.05.2019r.       Czeski Raj, Jaskinia Bożkowska, browar Svijany zapisy od dnia 17.04.2019r.

 

18.05.2019r.      Drezno (Assisi Panometer) + Pillnitz zapisy od dnia 24.04.2019r.

 

25.05.2019r.       Energylandia w Zatorze zapisy od dnia 24.04.2019r.

 

08.06.2019r.       Saska Szwajcaria – Bastei i Twierdza Konigstein zapisy od dnia 07.05.2019r.

 

15.06.2019r.      Wojsławice i Pałac Marianny Orańskiej zapisy od dnia 07.05.2019r.

 

Więcej informacji i załączniki w zakładcce Dział Kadr i Spraw Socjalnych

 

 

Termin wizyty specjalisty - 26.04.2019r.(piątek), rejestracja od 09.04.2019r. do 25.04.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 1200 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie ogłoszenia w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

Jeśli otrzymałeś list od firmy Sokrates – Wspólna Reprezentacja, powiadamiająca Cię, że została wygrana sprawa w Sądzie „o odsetki za opóźnienia w wypłacie dywidend za 2009r” -to Powinieneś zgłosić do Ich przedstawicielstwa i potwierdzić nr rachunku bankowego, lub w przypadku zmiany rachunku podać nowy numer konta.  Dla każdego akcjonariusza który podpisał umowę na przestrzeni czasu roku 2013, ze Wspólną Reprezentacją w sprawie w/w dywidend – firma jest zobowiązana do wypłaty zobowiązań. Nie są to duże kwoty, ale…..

Więcej szczegóły można uzyskać dzwoniąc pod kontakt telefonicznie pod nr. Tel. +48 32 352 06 90 lub Kom. 533 011 492.

 

W ramach „Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów” w dniach 8, 9, 10 maja br. realizowane będą specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo-płciowego oraz tarczycy. Badania wykonywać będą lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu.

Szczegółowa informacja dotycząca badań w załączeniu. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 5 988 oraz 5 234.

W dniach 15-18.04.2019r. odbędzie się II tura wyborów przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. Prosimy o oddanie swojego głosu dla kandydata z KWB Turów - Cezarego Bujaka.

 

Zapraszamy do sondy wyborczej  pt. 

CZY WEŹMIESZ UDZIAŁ W WYBORACH NA CZŁONKA ZARZĄDU I CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ?

Znajduje się ona na samym dole naszej strony po prawej.

Dziękujemy za oddane głosy w sondzie.

W dniu 11 marca br. odbyło się plenarne posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Zarządu PGE GiEK S.A. na czele z Prezesem Robertem Ostrowskim,

Dyrektorzy Oddziałów: KWB Bełchatów - Dariusz Grzesista i KWB Turów - Sławomir Wochna,

Prezesi Spółek nadzorowanych przez PGE GiEK S.A.: PTS Betrans - Andrzej Niemczyk, BESTGUM POLSKA - Wiesław Sagan, Ramb - Marcin Ławniczek, MegaSerwis - Kazimierz Szczech, Elbest - Andrzej Słotwiński , Elbest Security - Andrzej Wojdała.

Tematem posiedzenia było:

I. Sprawy organizacyjne:
Zmiany w treści Porozumienia z PGE GiEK S.A. z dnia 05.07.2016r. w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych


II. Zakres wynikający z zawartych Porozumień, kończących spory zbiorowe
1. Realizacja Porozumień „etatyzacyjnych” :
O/KWB Bełchatów
O/KWB Turów
Spółek nadzorowanych przez PGE GiEK S.A. (Betrans, Bestgum Polska, Ramb, MegaSerwis)
2. Realizacja Porozumienia z 05.07.2018r. kończącego spór zbiorowy w O/KWB Bełchatów.
3. Realizacja Porozumienia z 26.02.2019r. kończącego spór zbiorowy w O/KWB Turów.


III. Uzgodnienia w sprawie zawarcia Porozumień płacowych na 2019 rok obejmujących:
Centralę Spółki PGE GiEK S.A. 
Oddziały: KWB Bełchatów, KWB Turów,
Spółki nadzorowane przez PGE GiEK S.A.: Betrans, Bestgum Polska, Ramb, MegaSerwis, Elbest, Elbest Security.


IV. Omówienie zakresu spraw wynikających z obowiązującego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Realizacja przepisów dotyczących ustalenia prawa do emerytur górniczych u pracodawców GK PGE, 
Stan przygotowań Spółek: Betrans, Bestgum Polska, Ramb, Elbest, Elbest Security - w związku z realizacją przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

 
 
 

Termin wizyty specjalisty - 27.03.2019r.(piątek), rejestracja od 08.03.2019r. do 26.03.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie ogłoszenia w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

 

 

Z poważaniem

Dział Kadr i Spraw Socjalnych

Departament Komunikacji PGE GiEK

Skład Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przedstawia się następująco:

 • Robert Ostrowski - Prezes Zarządu,
 • Norbert Grudzień - Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem,
 • Krzysztof Domagała - Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania,
 • Stanisław Żuk - Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia,
 • Andrzej Kopertowski - Wiceprezes Zarządu.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 28 lutego 2019 r. zmieniła się nazwa subfunduszu wchodzącego w skład funduszu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI.

Zmiana, o której mowa powyżej nie ma wpływu na dotychczasowe funkcjonowanie Państwa Pracowniczego Programu Emerytalnego. Zmiana nazwy nastąpiła zgodnie z poniższym:

 

Nazwa do dnia 3.12.2018r.

Nazwa do dnia 28.02.2019r.

Aktualna nazwa

NN Gotówkowy

NN Oszczędnościowy

NN Konserwatywny

 

Zmiana nazwy subfunduszu wynika z implementacji w dniu 21 lipca 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego w ramach którego zakazano używania nazwy „Fundusz Rynku Pieniężnego” lub innych określeń sugerujących, że fundusz ma cechy takiego funduszu. Po zmianie nazwy subfunduszu w dniu 3 grudnia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła zmianę dotychczasowej nazwy na inną. Strategie inwestycyjne pozostają bez zmian.

 

Informujemy, że w zakładce https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html opublikowaliśmy informator wypoczynku letniego dla emerytów w 2019 r. wraz z tabelą wczasową. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pobytów indywidualnych oraz wyjazdów rekreacyjnych w 2019 roku

 

https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Informujemy, że  rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku zimowego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w zimowiskach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 80 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

 

W dniu dzisiejszym tj. 20.02.2019 r. dotychczasowego Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Leszka Sondaja zastąpił Sławomir Wochna pełniący w KWB Turów do chwili powołania obowiązki zastępcy zawiadowcy kopalni.
 
Sławomir Wochna ma 47 lat. Jest absolwentem Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe Głównego Instytutu Górnictwa w zakresie „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, posiada też indywidualny certyfikat menedżera odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx). Od dwóch kadencji przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PGE GiEK S.A.
 
Od 29 lat pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W latach 2009 - 2017 roku zastępca sztygara oddziałowego w Oddziale Taśmociągów Węglowych i Sortowni Węgla. Wcześniej, w latach 2003-2009, był sztygarem zmianowym w Oddziale Transportu Nadkładu, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję nadgórnika w tym oddziale. Pracował również, jako operator maszyn budowlanych i sprzętu technologicznego. Pracę zaczynał jako ślusarz na odkrywce.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
 

Termin wizyty specjalistów - 28.02.2019 r.(czwartek), rejestracja od 11.02.2019r. do 27.02.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Katalog ofert specjalnych do pobrania w formie PDF

Termin wizyty specjalisty - 22.02.2019r.(piątek), rejestracja od 04.02.2019r. do 21.02.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział Kadr i Spraw Socjalnych – Sekcja Socjalna, informuje iż w dniach 6, 7, 8 oraz 11 luty w godzinach od 9:00 do 12:30 będzie nieczynny,
z uwagi na konieczność przeprowadzenia szkolenia w Module FS (SAP ZKL).

Serdecznie zapraszamy do korzystania z wycieczek i spotkań integracyjnych w naszym związku.

 
Z myślą o członkach związku ze spółek zależnych, również organizujemy wyjazdy właśnie dla WAS :)
 
Szczegółowe informacje co do kosztów oraz możliwości zapisania się będziemy informować sms, na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeniowych.
 
Pozdrawiamy.

 

 

Forum Związków Zawodowych skierowało swoją opinię do Ministra Energii nt. projektu "Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku".

 Opinia, to zestawienie dokumentów rządowych, które wzajemnie ze sobą sprzeczne - prowadzą do decyzji eliminujących sektor węgla brunatnego.

"Nie możemy zaakceptować rozwiązań, które prowadzą do nieracjonalnego „wygaszenia” działalności naszych kopalń. Projektowane w PEP2040 działania wobec sektora węgla brunatnego zahamują, wręcz w krótkiej perspektywie zabiją rozwój regionów Konina i Bełchatowa. 
Kto i w jakim zakresie podejmie działania restrukturyzacyjne, jeśli nie zostanie uruchomiona  Odkrywka Ościsłowo?
Kto i w jakim zakresie podejmie działania restrukturyzacyjne, jeśli nie zostanie uruchomiona Odkrywka Złoczew?
Forum Związków Zawodowych będzie z całą siłą bronić miejsc pracy w górniczych regionach. Będziemy sprzeciwiać się każdej nieracjonalnej decyzji, która uderzy w nasze rodziny i przedsiębiorstwa górnicze, które stanowią o losie tysięcy ludzi."

 

opinia do pobrania w PDF https://solidarnosc80.com/aktualnosci/892,fzz-krytykuje-projekt-polityki-energetycznej-polski-do-2040-roku.html

PGE GiEK S.A - oferty pracy

Kopalnia :

Robotnik przy pracach ciężkich - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Elektrownia:

Maszynista Urządzeń Gospodarki Ściekowej - Operator Nastawni - Oddział Elektrownia Turów 
Maszynista Urządzeń Uzdatniania Wody - Operator Nastawni - Oddział Elektrownia Turów 
Operator Nastawni IMOS - Maszynista Urządzeń - Oddział Elektrownia Turów 
Maszynista Urządzeń Uzdatniania Wody - Oddział Elektrownia Turów 
Elektroenergetyk - Oddział Elektrownia Turów 
Pierwszy dyżurny elektroenergetyk - Oddział Elektrownia Turów 
Obchodowy urządzeń nawęglania - Oddział Elektrownia Turów 
Wydawca magazynowy / Magazynier - Oddział Elektrownia Turów 
Maszynista urządzeń ciepłownictwa - Oddział Elektrownia Turów 
Starszy elektroenergetyk / Samodzielny inżynier - Oddział Elektrownia Turów 
Operator sprzętu - robotnik transportowy - Oddział Elektrownia Turów 
Specjalista ds budowlanych - Inspektor nadzoru - Oddział Elektrownia Turów 
Obchodowy urządzeń odpylania - Oddział Elektrownia Turów 
Kierownik robót - Inspektor nadzoru - Oddział Elektrownia Turów

Pozostałe oddziały i spółki :

Automatyk - elektryk - Oddział Elektrociepłownia Gorzów 
Monter Remontów Obrabiarek i Elektronarzędzi - Oddział Elektrownia Opole 
Monter Remontów Urządzeń Cieplno-Mechanicznych - Oddział Elektrownia Opole 
Dyżurny Elektryk - Oddział Elektrownia Opole 
Monter Narzędziowni i Remontów Narzędzi - Oddział Elektrownia Opole 
Specjalista ds. rachunkowości - Centrala Spółki 
Specjalista ds projektów HR - Centrala Spółki 
Wiceprezes Zarządu Elbest 
Prezes Zarządu MEGASERWIS Sp. z o.o. 
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych MEGASERWIS Sp. z o.o. 
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju MEGASERWIS Sp. z o. o.

https://pgegiek.pl/Oferty-pracy

Informujemy, iż dnia 26.01.2019 r. w godz. od 7:00-18:00 zostanie zamknięty całkowity ruch pieszych i dla pojazdów przez most nad przenośnikami popiołowymi (koło bud. TGO) w związku z wykonaniem montażu kładki dla pieszych przy tym moście.

 

Dojazd pracowników będzie się odbywał przez bramę zgorzelecką.

 

Teresa Janiszewska 
Z-ca sztygara oddziałowego na odkrywce i zwałach 
Oddz.Odwodnienia Powierzchniowego i Przygotowania Eksploatacji 
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 

Zapraszamy do pobierania i czytania nowego numeru biuletynu osiemdziesiatka 

https://solidarnosc80.com/biuletyn.html

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w styczniu 2019 roku.

Termin wizyty specjalistów - 23.01.2019 r.(środa), rejestracja od 11.01.2019r. do 22.01.2019r.

UWAGA !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Termin wizyty specjalisty - 23.01.2019r.(środa), rejestracja od 10.01.2019r. do 21.01.2019r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 988.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 1200 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Od 1 stycznia 2019r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Przypominamy że w firmie PGE GiEK S.A. działa program pracowniczy o nazwie PPE który jest o wiele korzystniejszy dla pracowników PGE.

więcej: https://www.mojeppk.pl/

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć