Aktualności

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku roku pragniemy złożyć życzenia nieprzemijającego szczęścia, pomyślności oraz dużo zdrowia. Niech Nowy Rok 2022 będzie korzystny i owocny zarówno pod względem prywatnym, jak i zawodowym, dając szansę na spełnienie marzeń. Życzymy również wielu okazji do uśmiechu i radości oraz spokoju ducha.

 

W imieniu zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA dziękuję przedstawicielom Strony Społecznej, że w atmosferze wzajemnego szacunku oraz z uwzględnieniem celów Grupy PGE i interesu Pracowników, udało nam się wspólnie wypracować płaszczyznę do negocjacji i dyskusji oraz finalnie podpisać kończące spory zbiorowe porozumienie - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

- Porozumienie jest przejawem  odpowiedzialności i zrozumienia dla działań podejmowanych na rzecz rozwoju naszej Grupy - podkreślił Wojciech Dąbrowski.

Porozumienie zawarto z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym GK PGE, do którego przynależy 60 organizacji związkowych działających w grupie PGE. W dokumencie przedstawiciele pracodawców i strony społecznej oświadczyli, że wszystkie spory zbiorowe wszczęte we wrześniu i październiku 2020 r. zostały zakończone.

Przypomnijmy, że Grupa kapitałowa PGE w III kwartale 2021 dzięki m.in. dobrej koniunkturze na rynku energii elektrycznej osiągnęła około 1,9 mld zł powtarzalnego zysku EBITDA, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 23 proc. i zanotowała 545 mln zł zysku netto , czyli o 110 proc. więcej niż w III kwartale 2020 roku.

 

www.wnp.pl

Szanowni Państwo,

przypominamy że od dzisiaj 15.12.2021r. zaczynają obowiązywać nowe obostrzenia wprowadzone przez Ministra Zdrowia:

ograniczenie liczby osób przemieszczających się środkami transportu zbiorowego - max. 75 proc. obłożenia,
restauracje, bary i hotele – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19) w kinach wprowadzony będzie zakaz konsumpcji,
kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19),
zamknięte kluby i dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem będzie Sylwester (31.12-1.01). Tej nocy imprezy będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat COVID-19),
obowiązkowe testy na koronawirusa, od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem. Co ważne, zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku testowania.

Od 15 grudnia obowiązkowy test będzie dotyczył także osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji również zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania

 

Jednocześnie w trosce o wspólne bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, przypominamy o przestrzeganiu na terenie Oddziału KWT następujących zaleceń:

· Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe (części wspólne – korytarze, pomieszczenia biurowe jeżeli przebywa w nim więcej niż 1 osoba);

· W autobusach obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz zaleca się dezynfekcję rąk;

· Należy ograniczyć w miarę możliwości osobiste wizyty pracowników w biurach poza własnym stanowiskiem pracy. Sprawy służbowe w pierwszej kolejności należy załatwiać telefonicznie i mailowo lub za pośrednictwem planistek na oddziałach. Wskazane jest także ograniczenie korespondencji papierowej;

· Zaleca się częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund oraz korzystanie z umieszczonych w pobliżu wejścia do zakładu pracy oraz w wielu widocznych miejscach na jego terenie dozowniki na środki odkażające skórę;

· Pracownicy, którzy zaobserwują u siebie objawy jakiejkolwiek infekcji dróg oddechowych (przeziębienie, kaszel, gorączka, itp.) nie powinni podejmować pracy i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu (najlepiej telefonicznie);

 

Z poważaniem

 

Zespół ds. zapobiegania, przeciwdziałania i

zwalczania koronawirusa

i innych chorób zakaźnych

w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

40 lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny. Poinformowało o tym Polskie Radio, nadając o godzinie 6 rano przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Wyemitowała je także Telewizja Polska. Władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Komunistyczny reżim chciał zniszczenia "Solidarności". W wojskowym zamachu stanu życie straciło kilkudziesięciu Polaków.

 

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w grudniu 2021 roku.

 

Termin wizyty specjalistów - 20.12.2021 r.(czwartek), rejestracja od 07.12.2021 r. do 21.12.2021 r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 234.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w grudniu 2021 roku.
Termin wizyty specjalisty - 17.12.2021 r. (piątek), rejestracja od 07.12.2021 r. do 15.12.2021 r.
UWAGA !!!
Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13
Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 7.00 – 15.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 234.
UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że teza wygłoszona przez panią Agnieszkę Spirydowicz, prezesa Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej (ZKlaster), przed Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego w dn. 2 grudnia 2021 r., brzmiąca: „Jako przedstawiciele lokalnej społeczności, jesteśmy zdania, że jedyny rzeczywisty dylemat dotyczy tempa zmian. Rok 2030 wydaje się rozsądną propozycją, która jest do zaakceptowania przez mieszkańców powiatu zgorzeleckiego i pracowników kompleksu Turów, pod warunkiem przedstawienia racjonalnego planu na przyszłość” nie była konsultowana z mieszkańcami i władzami samorządowymi Miasta i Gminy Bogatynia i jest sprzeczna z naszym stanowiskiem. Zakończenie pracy Kopalni i Elektrowni Turów w roku 2030 nie uchroni naszego regionu przed katastrofą gospodarczą, społeczną i demograficzną. Po 75 latach funkcjonowania na tym terenie monokultury przemysłu wydobywczo-energetycznego, czas do 2030 roku jest zbyt krótki na dywersyfikację profilu gospodarczego, przygotowanie infrastruktury, pozyskanie inwestorów, przekwalifikowanie górników i energetyków oraz utworzenie tysięcy nowych miejsc pracy zapobiegających odpływowi ludności i negatywnym zjawiskom związanym z potencjalnym bezrobociem strukturalnym.
Podatki i opłaty od PGE stanowią ok. 1/3 budżetu Bogatyni.
Dzięki nim finansowane są m.in. szpital gminny, jednostki oświatowe, czy inwestycje – wszystko to służy lokalnej społeczności liczącej 22,5 tys. mieszkańców. Za pośrednictwem Turowa zaspokajane są również podstawowe potrzeby ludzi, takie jak zaopatrzenie w wodę, czy ogrzewanie: 72% wody pitnej dla naszych mieszkańców pochodzi z będącego własnością elektrowni zbiornika Witka, zaś ciepło, które trafia do ok. 15 tys. odbiorców, wytwarza miejscowa elektrownia. Bogatynia nie posiada alternatywnych źródeł zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w ciepło, takich jak elektrociepłownia. Do czasu zamknięcia Turowa należy więc wykonać wiele strategicznych i kosztochłonnych inwestycji, by zapewnić ludziom możliwość życia na tym terenie.

Jako lokalna społeczność przygotowujemy się do nadchodzących zmian. Trwają prace nad kluczowym dokumentem, jakim jest Strategia Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027. Stawiamy na rozwój fotowoltaiki oraz farm wiatrowych. Mamy na potrzeby inwestycji stosowne zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, przystąpiliśmy do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mamy także wizję utworzenia marki turystycznej w oparciu o niepowtarzalne położenie na styku trzech granic i unikatową architekturę łużycką. Jesteśmy za zielonym ładem i transformacją energetyczną, podejmujemy związane z nimi działania, jednak jest to proces, który wymaga dobrego przygotowania, czasu i dużych nakładów finansowych. Wymaga również podmiotowego traktowania ludzi, których będzie bezpośrednio dotyczył – pracowników Turowa i mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia. Wszelkie działania w tym zakresie powinny być realizowane w myśl zasady „Nic o nas bez nas”, więc tym bardziej niezrozumiała jest niekonsultowana z nami wypowiedź prezes ZKlastra, twierdzącej, że zamknięcie Turowa w roku 2030 „wydaje się rozsądną propozycją, która jest do zaakceptowania przez mieszkańców powiatu zgorzeleckiego i pracowników kompleksu Turów”.
Jako Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, wystąpienie takie uważam nie tylko za nieuprawnione, ale w przededniu Barbórki – górniczego święta, także za oburzające i niegodziwe.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z uwagi na większe wskaźniki dziennych zachorowań na Covid-19 w kraju Ministerstwo Zdrowia wprowadziło od 1 do 17 grudnia 2021r. zmiany w limitach przebywających osób:

·         Kościoły, lokale gastronomiczne, hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, wesołe miasteczka, baseny i aquaparki -50 proc. obłożenia (obecnie 75 proc. obłożenia)

·         Zgromadzenia, wesela, konsolacje, spotkania, dyskoteki – max. 100 osób (obecnie 150 osób).

·         Wydarzenia sportowe (poza obiektami sportowymi) – max. 250 osób (obecnie 500 osób).

·         Siłownie, kluby i centra fitness, hazard, kasyna, muzea, galerie sztuki, targi, wystawy, kongresy, konferencje, sklepy, galerie handlowe, domy i ośrodki kultury, pokoje zagadek, sale zabaw, biblioteki– 1 osoba na 15 m2 (obecnie 1 osoba na 10 m2)

Uwaga! Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Wprowadzono zakaz lotów z krajów wysokiego ryzyka, od 30 listopada do 13 grudnia:

 • Botswany,
 • Eswatini,
 • Lesotho,
 • Mozambiku,
 • Namibii,
 • RPA,
 • Zimbabwe.

Osoby wracające w tych krajów będą musiały odbyć 14-dniową kwarantannę. Obowiązek ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych, które posiadają unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Od 1 grudnia do 17 grudnia 2021 r. wprowadzono także zmiany w zasadach kwarantanny dla podróżujących z krajów non-Schengen. Wydłużono kwarantannę do 14 dni. Wcześniejsze zwolnienie z kwarantanny będzie możliwe w przypadku negatywnego wyniku testu PCR, który został wykonany po upływie 8 dni od dnia przekroczenia granicy. Kwarantanna nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych, które posiadają unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, przypominamy o przestrzeganiu następujących zaleceń:

Ø  Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe (części wspólne – korytarze, pomieszczenia biurowe jeżeli przebywa w nim więcej niż 1 osoba);

Ø  W autobusach obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz zaleca się dezynfekcję rąk;

Ø  Należy ograniczyć w miarę możliwości osobiste wizyty pracowników w biurach poza własnym stanowiskiem pracy. Sprawy służbowe w pierwszej kolejności należy załatwiać telefonicznie i mailowo lub za pośrednictwem planistek na oddziałach. Wskazane jest także ograniczenie korespondencji papierowej;

Ø  Zaleca się częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund oraz korzystanie z umieszczonych w  pobliżu wejścia do zakładu pracy oraz w wielu widocznych miejscach na jego terenie  dozowniki na środki odkażające skórę;

Ø  Pracownicy, którzy zaobserwują u siebie objawy jakiejkolwiek infekcji dróg oddechowych (przeziębienie, kaszel, gorączka, itp.) nie powinni podejmować pracy i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu (najlepiej telefonicznie);

 

Z poważaniem

 

Zespół ds. zapobiegania, przeciwdziałania i

zwalczania koronawirusa

i innych chorób zakaźnych

w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

W związku z decyzja sztabu Covidowego PGE GiEK przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w komunikacji zakładowej i ciągach komunikacyjnych KWB Turów.

 

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w listopadzie 2021 roku.

 

Termin wizyty specjalistów - 24.11.2021 r.(środa), rejestracja od 09.11.2021 r. do 22.11.2021 r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 234.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

WIZYTA LEKARZA SPECJALISTY Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ GINEKOLOG – 05.11.2021r. ( piątek) rejestracja od 25.10.2021r. do 04.11.2021r.

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni, przy ul. Pocztowej 13 Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów w godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy, jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarza specjalisty będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczęła się akcja szczepień przeciwko grypie na sezon 2021/2022. Szczepienia realizowane są szczepionką VAXIGRIP.

Szczepienia odbywają się w okresie od 19.10.2021 r. do 30.11.2021 r. w przychodni w Bogatyni przy ul. Mickiewicza 11A, w dni robocze, w godzinach 11.00 -13.00, w gabinecie zabiegowym (parter).

 

Oferta skierowana jest do wszystkich pracowników Kopani Węgla Brunatnego TURÓW.

Każdy pracownik zgłaszający się na szczepienie musi posiadać maseczkę ochronną.

Przeciwwskazaniami do szczepień przeciwko grypie są:

 • wszelkie stany alergiczne, w tym uczulenie na białko jaja kurzego, gentamycynę,
 • gruźlica, stany nowotworowe,
 • stany gorączkowe, przeziębienie (po ustąpieniu objawów można się zaszczepić).

 

Osoby regularnie się szczepiące winny posiadać książeczkę szczepień.

Szczepienie dla pracowników jest bezpłatne.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, przypominamy że my jako Komisja Międzyzakładowa nie prowadzimy żadnej rekrutacji oraz informacji co do ofert pracy.
 
Ślusarz na odkrywce
Spółka: PGE GiEK - O. KWB Turów
Miejsce pracy: Bogatynia
 
Elektromonter maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce oraz elektromonter zatrudniony w stałej grupie remontowej na odkrywce
Spółka: PGE GiEK - O. KWB Turów
Miejsce pracy: Bogatynia
 
Górnik Odwadniacz złóż na odkrywce
Spółka: PGE GiEK - O. KWB Turów
Miejsce pracy: Bogatynia
 
Górnik na odkrywce
Spółka: PGE GiEK - O. KWB Turów
Miejsce pracy: Bogatynia
 
 

W pierwszym półroczu 2021 roku do Polski sprowadziliśmy ponad 6,2 mln ton węgla – głównie z Rosji. Wygląda na to, że import znów się rozpędza, a zagranicznego węgla będziemy sprowadzać coraz więcej. Pod warunkiem jednak, że będzie skąd, bo również węgiel – jak wszystkie nośniki energii – staje się towarem deficytowym.

 • Wzrosło zapotrzebowanie na węgiel, podczas gdy zdolności produkcyjne polskich kopalń są redukowane.
 • Naturalną konsekwencją był wzrost importu w pierwszym półroczu 2021 roku.
 • Jak wskazują eksperci, to zjawisko może przybrać na sile w kolejnych miesiącach i latach.

źródło .wnp.pl

 

 

Wraz z narastającym kryzysem energetycznym również węgiel staje się coraz bardziej poszukiwanym surowcem. Zaczynają to również odczuwać polscy odbiorcy, bo w niektórych kopalniach sprzedaż została wstrzymana.
Węgiel to kolejny surowiec, który wskutek popandemicznego odbicia i narastającego kryzysu energetycznego, staje coraz droższy i mniej dostępy. W Polsce węgiel jest wciąż jednym z głównych źródeł wykorzystywanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów.
Jak wygląda obecnie kwestia zaopatrzenia w węgiel na polskim rynku? Jak przekonuje Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej – największego producenta węgla energetycznego w Polsce – z kupnem węgla na kopalniach nie powinno być problemu. - Węgiel jest dostępny i go nie brakuje. We wrześniu zmniejszyliśmy limity zakupowe przypadające na jednego klienta do 3-5 ton. To jednak nic nadzwyczajnego, ale standardowe działanie – robimy tak każdego roku ze względu na początek sezonu grzewczego, a chodzi o to, aby zapewnić dostęp do węgla większej liczbie klientów – wskazuje rzecznik PGG.
Na kopalniach nie potwierdzają - węgla brakuje
Co innego mówią jednak klienci, którzy w ostatnich dniach próbowali kupić węgiel w zakładach PGG. Jak sprawdziliśmy tutaj rzeczywiście sytuacja wygląda różnie. Kolejki aut ustawiają się już w nocy, żeby rano kupić węgiel. W kopalni Bielszowice usłyszeliśmy, że jak przyjedzie się o 3 w nocy, to węgla powinno starczyć. Podobnie w kopalni Piast, ale w przypadku kopalni Staszic-Wujek, to wcale nie jest już takie pewne. Wszystko przez to, że oprócz limitu na klienta kopalnie mają też dzienny limit sprzedaży węgla danego sortymentu. Zwykle to ok. 40-50 ton.
- U nas zainteresowanie jest tak duże, że kilkanaście minut po godz. 6 już jest po wszystkim i węgla nie ma - usłyszeliśmy w kopalni Staszic-Wujek. Natomiast jak dowiedzieliśmy się w kopalni Mysłowice-Wesoła, tam sprzedaż gotówkowa została w ogóle wstrzymana. Powodu jednak nie podano.
W składach węgla wzmożony ruch. Ceny węgla wyższe o 20 proc.
A jak wygląda sytuacja w składach węgla? - Na składach widać rzeczywiście wzmożony ruch i zainteresowanie jest bardzo duże. Na rynku czuć ewidentnie przewagę popyty nad podażą, w efekcie ceny detaliczne są o ok. 20 proc. wyższe niż przed rokiem. Brakuje węgla grubego krajowego, a import jest drogi i z trudem osiągalny, są np. bardzo duże problemy z wagonami – mówi Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.
- Mam jednak wrażenie, że sytuację sami napędzają trochę klienci, na zasadzie samospełniającej się obietnicy. Ludzie czytają, że są albo będą problemy również z węglem, więc kupują go więcej niż zazwyczaj – zamiast 3-4 ton biorą np. 4,5 tony. Natomiast jeśli chodzi o dostawy, to produkcja w polskich kopalniach rzeczywiście jest nieco niższa, ale nie zaskakująco niska. Tutaj nie ma żadnej niespodzianki, bo wszyscy się tego spodziewaliśmy – dodaje.
 
źródło .wnp.pl

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w październiku 2021 roku.

Termin wizyty specjalistów - 28.10.2021 r.(czwartek), rejestracja od 12.10.2021 r. do 26.10.2021 r.            

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 234.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

To nie są łatwe rozmowy.  Po raz kolejny,  negocjujemy w trzech zespołach w Warszawie, przedstawiony przez stronę społeczną projekt umowy społecznej i porozumienia transferowego w procesie nieuchronnej, nieuniknionej i raczej koniecznej transformacji branży węgla brunatnego i energetyki. Dla zabezpieczenia przed zdarzeniami nazwanymi programami reorganizacji, które niewątpliwie za chwilę nastąpią w wyniku - niestety - polityki uległości i zgody wszystkich dotychczasowych rządów na szaloną politykę "zielonego ładu i transformacji energetycznej Europy" możemy, a raczej na pewno będziemy jako sektor górniczo - energetyczny pozostawać w tzw. "czarnej dziurze".  Dla medialnych szczekaczy: Bez serc, bez ducha,  to szkieletów ludy. Les chiens aboient (et) la caravane passe. Czytać ze zrozumieniem.... A jeśli chodzi o wątek negocjacji i zabezpieczenia interesów pracowników to warto słuchać starszych i bardziej doświadczonych. My się nie  federyzujemy, my działamy. Ale - jedność ponad to. Może, kiedyś Nas Wszystkich.

 

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w październiku 2021 roku.

 

Termin wizyty specjalisty - 22.10.2021 r.(piątek), rejestracja od 06.10.2021 r. do 20.10.2021 r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 234.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W dniu dzisiejszym Delegaci NSZZ Solidarnosc'80 Konfederacja wystosowali stanowisko ws. Turowa do Premiera RP, Ministra Aktywów Państwowych i Ministerstwa Środowiska.

 

 

Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów. Od początku stoimy na stanowisku, że wstrzymanie prac kopalni w Turowie zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Miałoby to negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego dla milionów Polaków oraz dla całej Unii Europejskiej. Jej zamknięcie oznaczałoby też ogromne problemy dla życia codziennego. Polski rząd dąży do polubownego zakończenia sporu z Republiką Czeską i respektuje interesy lokalnej społeczności. Dzisiejsze postanowienie stoi w kontrze do polubownego załatwienia sprawy.

 

Gwarant bezpieczeństwa energetycznego i życia polskich rodzin

Żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich. Bezpieczeństwo energetyczne należy właśnie do tego obszaru.

Elektrownia Turów odpowiada za nawet 7 proc. krajowej produkcji energii. Jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego dla milionów osób. Dostarcza energię elektryczną do szpitali, szkół, gospodarstw domowych, czy przedsiębiorstw. Od jej stabilnego działania zależy możliwość funkcjonowania polskich domów, szkół, szpitali i przedsiębiorstw. Jej stabilne działanie ma wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie milionów rodzin oraz obywateli Polski. Elektrownia w Turowie dostarcza też ciepło dla Miasta i Gminy Bogatynia, gdzie brak jest alternatywnych źródeł ogrzewania.

Polubowne rozwiązanie sporu

Kara finansowa, o której mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest nieproporcjonalna do sytuacji i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym. Podważa trwający proces polubownego załatwienia sprawy.

Polska dokłada wszelkiej staranności w celu znalezienia polubownego rozwiązania sporu z Czechami wokół działalności KWB Turów. Najlepszym na to dowodem są trwające rozmowy ze stroną czeską mające na celu uzgodnienie w formie umowy międzynarodowej kompleksowych ram oceny
i monitorowania wpływu działalności kopalni w regionie. Odbywały się one również dzisiaj.


Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller

 Relacje przygraniczne stanowią ważny element rozwoju dla całego regionu trójstyku granic, zarówno po czeskiej, jak i polskiej stronie. Z badań przeprowadzonych przez pracownię iAnswer.pl. na zlecenie PGE wynika, że Polaków z Czechami łączą bliskie relacje, a sąsiadom zależy na podtrzymaniu dobrych relacji przygranicznych. Mieszkańcy regionu liczą na szybkie i kompromisowe dla obu stron rozwiązanie sporu o Kopalnię Turów.
 
przyszlosc-turowa-oczami-mieszkancow-gminy-bogatynia.jpg
Zdecydowana większość mieszkańców Bogatyni, bo aż 92 proc., nie wierzy, że kopalnia mogłaby zostać zamknięta już w tym roku. Jednocześnie 96 proc. badanych mieszkańców gminy Bogatynia ma świadomość, że to nastąpi. Ponad połowa z nich wskazuje horyzont czasowy za 10-20 lat. Zdaniem respondentów ten czas pozwoliłby na przygotowanie się i przeprowadzenie zrównoważonej transformacji - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
 
Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 60 proc. Czechów z obszarów przygranicznych deklaruje relacje z Polską. Związki te są zarówno pragmatyczne, jak praca lub wymiana handlowa, ale również opierają się na relacjach osobistych, na co wskazuje blisko 40 proc. respondentów. Aż 82 proc. mieszkańców czeskiego pogranicza wskazało, że zależy im na podtrzymaniu dobrych relacji przygranicznych i liczą na to, że spór o kopalnię uda się rozwiązać szybko i kompromisowo dla obu stron - mówi Wojciech Dąbrowski.
 
czesi-i-polacy-nie-chca-sporu-o-turow.jpg
Od lipca do sierpnia br. na zlecenie PGE zostało przeprowadzone badanie opinii wśród mieszkańców gminy Bogatynia oraz mieszkańców czeskiego regionu Hradek nad Nisou oraz niemieckiego regionu Olbersdorf. Mieszkańcom regionu trójstyku granic zostały zadane pytania na temat transformacji energetycznej i sytuacji związanej z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz o dalsze losy Kopalni Turów.
 
80 proc. badanych ma obawy, że wraz z wygaszaniem kopalni, region przestanie się rozwijać, ale 43 proc., głównie osoby w wieku 25-40 lat i przedsiębiorcy uważa, że gmina ma potencjał, aby rozwijać się na nowych płaszczyznach, jak inne gałęzie przemysłu, energetyka odnawialna, turystyka, oraz handel i usługi skierowane do Czechów i Niemców.
 
Temat sporu wokół Kopalni Turów jest przez mieszkańców regionu rozpatrywany w większym stopniu jako wyraz braku solidarności z Polską, naruszania równowagi regionu, czy niesubordynacji wobec struktur unijnych, oraz ogólnego wpływu kopalni na środowisko, niż realnego odczuwalnego wpływu kopalni na swoje życie. Z badań wynika, że 24 proc. Czechów i 11 proc. Niemców uważa, że obecność Kopalni Turów ma realny wpływ na ich życie.
 
Wśród głosów przeciwko zamknięciu kopalni w Turowie pojawia się przede wszystkim kwestia skutków ekonomicznych dla regionu – w tym także dla Czechów i Niemców. Mają oni świadomość, że w tym przypadku duża część pozbawionych pracy górników będzie próbowała szukać pracy po drugiej stronie granicy. Ich zdaniem mogłoby to zaburzyć obecną równowagę co do skali Polaków pracujących w Czechach i Niemczech. 82 proc. Czechów i 79 proc. Niemców wskazuje, że kopalnie w ich krajach również będą stopniowo wygaszane.
 
Z badań wynika, że mieszkańcom regionu bardzo zależy na szybkim zakończeniu sporu i wypracowaniu kompromisu, gdyż obecne napięcia niekorzystnie wpływają na równowagę sąsiedzką trójstyku granic, a tym samym na wymianę gospodarczą, która od lat jest ważnym filarem rozwoju regionu. Uważa tak 76 proc. badanych.
 
Również Polacy z obszarów przygranicznych (32 proc.) pozytywnie oceniają bliskość Czech, przy czym aż 78 proc. dostrzega potencjał wynikający z sąsiedztwa. Takiego zdania są głównie przedsiębiorcy niezwiązani z kopalnią oraz respondenci z grupy wiekowej 25-39. Wzajemne relacje są określane jako pozytywne, a przekraczanie granicy stało się umowne i niemal niezauważalne.
 
Badanie lokalnych nastrojów społecznych wokół transformacji regionu przeprowadziła w dniach 20 lipca – 8 sierpnia 2021 r. pracownia badawcza iAnswer.pl na zlecenie PGE na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku 18-59 lat - mieszkańców regionów otaczających kompleks kopalni i elektrowni Turów: Bogatynia w Polsce (600 wywiadów), Hradek nad Nisou w Czechach (200 wywiadów), Olbersdorf w Niemczech (200 wywiadów).
 
źródło pgegiek.pl

WIZYTA LEKARZA SPECJALISTY Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ Ortopedzi- 23.09.2021r. ( czwartek) rejestracja od 09.09.2021r. do 21.09.2021r.

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów w godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy, jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarza specjalisty będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Serdecznie gratulujemy naszej drużynie NSZZ Solidarność'80 zajęcia 2 miejsca, zabrakło jednynie 2 punktów do 1???? oraz gratulacje dla kapitana drużyny za zajęcie 2 miejsca indywidualnie. Brawo panowie!!!

WIZYTA LEKARZA SPECJALISTY Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ GINEKOLOG - 15.09.2021r.(ŚRODA) rejestracja od 03.09.2021r. do 13.09.2021r.

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów w godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy, jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarza specjalisty będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów.

Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty. Oraz u nasz w zakładce Dział Kadr i Spraw Socjalnych.

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

1 września w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie rozpoczęły się rozmowy na temat projektu Umowy Społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa.

Projekt Umowy został przekazany przez stronę społeczną na ręce wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia, Pełnomocnika Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego 23 sierpnia 2021 roku. Po omówieniu głównych założeń projektu Umowy Społecznej uzgodniono, że dalsze prace na jej treścią prowadzone będą w ramach zespołów eksperckich, które zajmą się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, zmian legislacyjnych oraz transformacji regionów.

Wszystkim stronom uczestniczącym w rozmowach zależy na wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla pracowników objętych procesem transformacji. Rozwiązania wypracowane w ramach poszczególnych zespołów eksperckich zostaną omówione na spotkaniu plenarnym w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, które zaplanowane zostało na drugą połowę września 2021 roku.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony rządowej, strony społecznej oraz strony pracodawców Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej i Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego.

 

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/poczatek-rozmow-o-umowie-spolecznej

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 21.09.2021 r. w godzinach 7.00 - 12.00 będą pobierane miary na mundury górnicze.

Zainteresowanych prosimy do dnia 14.09.2021 r. o kontakt telefoniczny z Magazynem Odzieżowym w celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru .Tel 5-597.

 

Przypominamy o obowiązku korzystania w magazynie z maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.

 

Serdecznie Zapraszamy
Wszystkich Pracowników Oddziału KWB Turów do uczestnictwa w akcji promującej zdrowy tryb życia i profilaktykę przeciwnowotworową pod hasłem „MIASTECZKO ZDROWIA", zorganizowanej przez Pracodawcę z udziałem Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w dniu 10 września 2021r. od godz. 900 do godz. 14.00 w Sali Zbornej.
W trakcie spotkania wykonywane będą:
1.Badania dermatologiczne - ocena znamion w kierunku wykrycia raka skóry (badanie przy użyciu dermatoskopu)
2.Badania laryngologiczne - badanie w kierunku wykrycia chorób laryngologicznych przy użyciu lampy.
3.Badania z zakresu urologii (badanie proktologiczne - wymagane jest, aby osoby poddające się badaniu posiadały przy sobie aktualne wyniki badanie ogólne moczu)
4.Nauka samobadania piersi i jąder.
5.Badanie profilaktyczne na krew utajnioną w kale (dystrybucja próbek do badania).
Badania wykonywane będą przez lekarzy specjalistów onkologii klinicznej.
Zapisy na badania dermatologiczne, laryngologiczne oraz urologiczne prowadzi p. Anna Sokalska - sekretariat Wydziału HR - HRBP (DL), tel. 5-770 od dnia 23 sierpnia 2021r. w godzinach 7.00 - 13.30.
Ilość miejsc ograniczona.
Badanie na krew utajnioną
Schemat pobrania testu FOBT:
1.Pobranie zestawu testowego, w skład którego wchodzi: test, nakładka na sedes, szczegółowa instrukcja obsługi oraz koperta zaadresowana na adres DCO.
2.Wypełnienie ankiety na miejscu lub w domu.
3.Odesłanie testu wraz z materiałem oraz ankietą na adres DCO.
4.Wynik odesłany zostanie na adres podany w ankiecie.
W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości zestawów testowych, do dnia 8 września pod nr tel. 5-770 (DL) prowadzone będą zapisy na przedmiotowe badanie.
Podczas Akcji w ramach promocji zdrowia udostępnione zostaną materiały edukacyjne programów przesiewowych organizowanych przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, a także ulotki systemu „ONCOSKOPE" zapewniającego szybki dostęp i realizację świadczeń zdrowotnych na podstawie wystawionej dla pacjenta Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO).
Wszystkie badania przeprowadzane są bezpłatnie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 5-770.

W dniu wczorajszym 23.08.2021r. po blisko dwumiesięcznej pracy strony społecznej nad projektem Umowy Gwarantującej dalszy byt pracowników i zachowanie miejsc pracy podczas transformacji energetycznej, zostały przedłożone 44 strony tekstu Ministerstwu Aktywów Państwowych do analizy i uwag. To pierwszy krok przed czekającymi nas zapewne trudnymi negocjacjami dotyczącymi poszczególnych rozdziałów, paragrafów i punktów przedstawionej przez nas propozycji Umowy Społecznej.

Informujemy, że od 23 sierpnia ( poniedziałek ) rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku letniego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w koloniach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych, oraz dzieci które spędziły wypoczynek z rodzicami (ale posiadają fakturę watt na dziecko minimum 5 dni), w wysokości 80 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji międzyzakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

 

Aktualny skład zarządu PGE GiEK:
•    Andrzej Legeżyński – prezes zarządu
•    Krzysztof Kuśmierowski – wiceprezes zarządu ds. operacyjnych i transformacji
•    Zbigniew Fałek – wiceprezes zarządu ds. inwestycji i ICT
•    Zbigniew Kasztelewicz – wiceprezes zarządu ds. wydobycia
•    Andrzej Kopertowski – wiceprezes zarządu  

1.) Badanie układu moczowo-płciowego:
- USG nerek i gruczołu krokowego,
- TPSA (antygen nowotworowy gruczołu krokowego),
- analiza wyników badań.
Koszt kompleksowego badania wynosi 218 zł brutto.
- do badania USG pacjent powinien przystępować z wypełnionym pęcherzem;
- badania TPSA będą wykonywane w laboratorium Przychodni MegaMed Sp. z o.o. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11A w terminie 7, 8, 14, 15 września, w godz. 7.00 - 9.00 (bez rejestracji);
- pracownik zgłaszający się na badania laboratoryjne zobowiązany jest mieć przy sobie dowód osobisty.


2.) Badanie angiologiczne kończyn dolnych:
- USG dopplerowskie tętnic i żył kończyn dolnych,
- badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego,
- badanie w kierunku cukrzycy.
Koszt kompleksowego badania wynosi 183 zł brutto.
- na badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego oraz w kierunku cukrzycy należy zgłaszać się do gabinetu zabiegowego przed wykonaniem badania USG;
- pacjenci poddający się badaniu w kierunku cukrzycy powinni być na czczo.


3.) Badanie angiologiczne tętnic szyjnych i kręgowych:
- USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych,
- badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego,
- badanie w kierunku cukrzycy.
Koszt kompleksowego badania wynosi 183 zł brutto.
- na badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego oraz w kierunku cukrzycy należy zgłaszać się do gabinetu zabiegowego przed wykonaniem badania USG;
- pacjenci poddający się badaniu w kierunku cukrzycy powinni być na czczo.


4.) Badanie tarczycy:
- USG tarczycy,
- stężenie w surowicy TSH, FT3, FT4, przeciwciał anty-TPO,
- analiza wyników badań.
Koszt kompleksowego badania wynosi 281 zł brutto.
-badania w zakresie stężenia w surowicy TSH, FT3, FT 4 oraz przeciwciał anty- TPO będą wykonywane w laboratorium Przychodni MegaMed Sp. z 0.0. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 A w terminie 7, 8, 14, 15 września 2021r., w godz. 7.00 - 9.00 (bez rejestracji);
- pracownik zgłaszający się na badania laboratoryjne zobowiązany jest mieć przy sobie dowód osobisty.

Warunki realizacji badań:


1.) Badania przeprowadzane będą w dniach 22, 23, 24 września 2021r. w Przychodni  MegaMed Sp. z o.o. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11A.
2.) Ilość miejsc na badania ograniczona.
3.) Każda osoba może skorzystać z jednego wybranego pakietu badań przedstawionych  powyżej.
4.) Zgodnie z § 3 ust. 2.3 załącznika nr 15 do ZUZP za ponad standartowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1 zł. Odpłatność zostanie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do dnia 01.09.2021 r. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalistów.
5.) Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast nie wliczas się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
6.) Pracownikowi, który złoży oświadczenie, a nie zgłosi do dnia 01.09.2021 r. rezygnacji z badań, również zostanie potrącona odpłatność w wysokości 1 zł oraz podatek dochodowy.
7.) Rejestrację pracowników prowadzi Dział DLK w dniach 11.08.2021 r. -31.08.2021r. w godzinach 7.00 - 15.00 pod nr tel. 5 234.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji badań można uzyskać pod nr telefonu 5 - 234.

https://youtu.be/5pPYkxRabYA

Jesteśmy w Bogatyni gdzie odbywa się debata na żywo Wspólna przyszłość regionów górnicznych połorzonych na trójstyku granic.

 

WAŻNA INFORMACJA:

 • Aby uczestniczyć w wyjeździe, potrzebny jest:
 • paszport z datą ważności minimum 3 miesięcy od momentu wjazdu na Ukrainę a także:
 • negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), przeprowadzonego nie później jak 72 godziny przed przekroczeniem granicy,
 • albo ujemny wynik express-testu na antygen koronawirusa SARS-CoV-2, przeprowadzonego nie później jak 72 godziny przed przekroczeniem granicy
 • albo dokument potwierdzający otrzymanie pełnego cyklu szczepień szczepionką przeciw COVID-19 z listy WHO, wystawiony w języku angielskim lub z tłumaczeniem na język angielski
 • W przypadku odwołania wyjazdu z powodu COVID-19 zwracamy 100% wpłaconych środków w terminie 3 dni od decyzji o odwołaniu wyjazdu.
 • Wszystkie informacje dotyczące Covid-19 i zasad są aktualne na dzień pisania ogłoszenie więc wszystko może ulec zmianie, będziemy informować o zmieniających się obostrzeniach i zasadach

Szanowni Państwo,

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom PGE GiEK za współpracę od czasu powołania mnie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.  Udało nam się w tym czasie wspólnie zrealizować wiele istotnych dla Spółki inwestycji oraz podjąć decyzje, stanowiące o jej dalszej działalności i rozwoju. Bez Państwa pomocy, kompetencji i doświadczenia nie byłoby to możliwe. Jestem przekonana, że PGE GiEK nadal będzie liderem na polskim rynku energetycznym – firmą o dobrym wizerunku, stale się rozwijającą i dbającą o ludzkie sprawy. Dziękuję raz jeszcze wszystkim Pracownikom oraz Stronie Społecznej za efektywną współpracę przy budowie potencjału PGE GiEK.

 

Zarządowi PGE GiEK w nowym składzie życzę owocnej pracy i sukcesów w trudnych czasach transformacji energetycznej.

Wszystkim Państwu życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Z poważaniem,

 

Wioletta Czemiel-Grzybowska

Informujemy, że w dniu 29.06.2021 r. w godzinach 7.00 - 12.00 będą pobierane miary na mundury górnicze.

 

Zainteresowanych prosimy do dnia 24.06.2021 r. o kontakt telefoniczny z Magazynem Odzieżowym w celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru .Tel 5-597.

Komunikat zespołu ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa i innych chorób zakaźnych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ;

- z dniem 28 maja 2021r. znosi się obowiązek pomiaru temperatury na bramach wjazdowych na teren Oddziału Kopalni Turów;
- z dniem 02.06.2021r. zostaną przywrócone godziny odjazdu autobusów sprzed wybuchu pandemii COVID – 19;

Uwaga! - W autobusach w dalszym ciągu usta i nos należy obowiązkowo zasłaniać za pomocą maseczki ochronnej

Dziękujemy za przybycie, za uczestnictwo, za wspomaganie, to nasz wspólny interes, bezpieczeństwo społeczne i energetyczne...

 

 

W dniu dzisiejszym 26 maja 2021 nasza siedziba jest nieczynna, wszyscy jedziemy do Wrocławia.

 

 

Akcja w obronie Turowa - Napisz kartkę do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen - Kartki do pobrania w Siedzibie Solidarność'80 KWB Turów - włączmy się we wspólną akcję ! Działajmy !

 

ORTOPEDA - 20.05.2021r. (czwartek) rejestracja od 11.05.2021r. do 18.05.2021r. Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu, przy ul. Mickiewicza 11 Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów w godz. 7ºº - 15ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, tel. 5 234.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy, jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarza specjalisty będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące). Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty. Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Spieszymy poinformowac związkowców, pracownikow KWB Turow o dokonanych postępach i przelomie w sprawie odwołań od decyzji ZUS ws. emerytur górniczych w naszym zakładzie. Nasz związek oraz nasza kancelaria prawna idzie pełną parą i możemy pochwalić się już 4 wygranymi sprawami oraz okolo 27 prowadzonymi odwołaniami w toku postępowania Sadowego, na dzień dzisiejszy - żadnej przegranej sprawy. Działamy dalej ????

Minister Klimatu i Środowiska 28 kwietnia 2021 r. przedłużył termin obowiązywania obecnej koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Turów” do 2044 roku.

 

W opinii Ministra Klimatu i Środowiska kontynuacja wydobycia węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Turów” jest zgodna z zasadą racjonalnego gospodarowania złoża kopaliny, zatem zasadne było wydanie decyzji, umożliwiającej dalsze funkcjonowanie istniejącego zakładu górniczego.

Decyzja pozwala na kontynuację wydobycia kopaliny, a w konsekwencji na dalsze funkcjonowanie elektrowni, zapewniającej kilka procent krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, co jednocześnie oznacza, że odpowiada ona interesowi publicznemu.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zostało zobowiązane do prowadzenia wydobywania kopaliny zgodnie z postanowieniami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia.

Wśród zobowiązań wymienia się m.in.: budowę ekranu przeciwfiltracyjnego (do 1 lutego 2023 r.), zamontowanie systemu zabezpieczenia przed emisją pyłów w rejonie zasobnika węgla (zrealizowane) oraz ograniczenie emisji pyłów, zastosowanie systemów zmniejszającym poziom emitowanego hałasu, a także budowę ekranu akustycznego.

 

Gov. Pl

 

akończyła się druga tura wyborów na członka do Rady Nadzorczej PGE GiEK z ramienia pracowników oto wyniki :
Leśniewski - 1346
Markiewicz - 1632
Suchcicki - 2333
Żuk - 2898
Frekwencja - 48,8%
Dziękujemy całej załodze GiEK za czynny udział w wyborach a komisji wyborczych za zaangażowanie w warunkach epidemii.
Wielkie podziękowania Naszej załogi KWB Turów która uzyskała frekwencje na poziomie aż 77,1 % Szacun dla WAS ????
Pozdrawiamy
 

W ramach Narodowego Programu Szczepień Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów jako Pracodawca podjął działania zmierzające do uruchomienia na terenie Oddziału terenowego punktu szczepień przeciwko COVID-19, dla Pracowników Kopalni.

Planowana realizacja szczepień będzie prowadzona przez uprawniony personel medyczny SP ZOZ Zgorzelec w czasie godzin pracy.

Szczepienia są dobrowolne, zależne wyłącznie od indywidualnej decyzji każdego Pracownika

Pracodawca ani podmiot medyczny nie będzie miał wpływu na to jaką szczepionką będziemy szczepieni (jest to zależne od przydziału szczepionek w ramach Narodowego Programu); nie będzie również możliwości wyboru konkretnej szczepionki; w razie wątpliwości czy dana osoba może się zaszczepić konkretną szczepionką wykonywane będą konsultacje lekarskie w miejscu szczepień.

W związku z powyższym do dnia 29.04.2021 r. tj. czwartek (w przededniu wejścia w życie stosownych zasad oraz wytycznych dla szczepień przeprowadzanych w zakładach pracy) w celu identyfikacji oraz pozyskania informacji o ilości pracowników wyrażających chęć poddania się szczepieniu w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, proszę o pozyskanie informacji od podległych służbowo pracowników, którzy chcą zadeklarować się do skorzystania z takiej formy szczepienia

 

W dniach 19-22 kwietnia 2021r. odbędzie się II tura wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. Nasz wspólny kandydat Adam Żuk.

 

Polska Grupa Energetyczna uważa, że skarga Czech do TSUE i żądanie zamknięcia należącej do PGE kopalni węgla brunatnego w Turowie niosą ryzyko zapaści polskiego systemu elektroenergetycznego i stanowią zagrożenie dla przyszłości Europejskiego Zielonego Ładu - podała PGE w komunikacie prasowym.
PGE w ostrych słowach odniosła się do skargi Czechów do TSUE na kopalnię Turów
"Zamknięcie kopalni oznacza w praktyce wyłączenie również elektrowni w Turowie, a w efekcie zagraża bytowi nawet 80 tysięcy Polaków, którzy stracą środki do życia" - przekonuje polska spółka
Z kolei druga strona formułuje zarzuty o nierzetelnie przygotowanych opracowaniach środowiskowych, a także naruszeniu interesów obywateli Czech
Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onet.pl
6 kwietnia złożono w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej polską odpowiedź w sprawie wniosku o natychmiastowe zamknięcie kopalni węgla brunatnego w Turowie. PGE uważa żądania rządu Czech "za groźny precedens niosący ze sobą poważne ryzyko »dzikiej« transformacji energetycznej, będącej przeciwieństwem sprawiedliwej transformacji promowanej przez Komisję Europejską".
Kopalnia Turów - ostra reakcja PGE o wnioski Czechów do TSUE
"Forsowane przez czeski rząd żądanie zamknięcia kopalni oraz skarga do TSUE kwestionują fundamentalne założenia sprawiedliwej transformacji i niosą poważne ryzyko zapaści polskiego systemu elektroenergetycznego, a także upadku całego regionu w Polsce przy granicy z Czechami i Niemcami" - napisała PGE w komunikacie prasowym.
"Groźba gwałtownego wyłączenia kompleksu energetycznego dostarczającego do 7 proc. energii zużywanej w Polsce, trafiającej do 3 mln gospodarstw domowych, stawia pod znakiem zapytania europejską solidarność. Zamknięcie kopalni oznacza w praktyce wyłączenie również elektrowni w Turowie, a w efekcie zagraża bytowi nawet 80 tysięcy Polaków, którzy stracą środki do życia" - dodano.
PGE poinformowała, że koncesja przyznana PGE GiEK, przedłużająca działanie kopalni została wydana w zgodzie z polskim i europejskim prawem, po trwających kilka lat konsultacjach transgranicznych z Czechami i Niemcami.
Turów kością niezgody
Jak podano, wśród głównych argumentów autorów skargi znalazły się zarzuty o nierzetelnie przygotowanych opracowaniach środowiskowych, a także naruszeniu interesów obywateli Czech. Zdaniem skarżących, kopalnia w Turowie negatywnie wpływa na regiony przygraniczne, w szczególności na obniżenie poziomu wód i powstawanie osuwisk na terenie Czech. Jednocześnie w uzasadnieniu podkreślono, że elektrownia zasilana dotychczas węglem z kopalni w Turowie, może nadal funkcjonować po jej zamknięciu dzięki dostawom surowca importowanego np. z czeskich lub niemieckich kopalni. Podnoszono również zarzut, że kopalnia w Turowie ma być rozbudowana.
"Zarzuty pod adresem Polski i kopalni w Turowie stanowią zbiór nieprawdziwych lub zmanipulowanych tez, które wielokrotnie pojawiały się już na etapie starań o koncesję" - powiedział dyrektor kopalni w Turowie Sławomir Wochna.
PGE GiEK stoi na stanowisku, że skargi złożone do TSUE mogą świadczyć o przedkładaniu interesów narodowych ponad ustalenia wypracowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.
"Międzynarodowe wysiłki skierowane przeciwko kompleksowi w Turowie niweczą podejmowane w Polsce wysiłki, aby przekonać społeczeństwo do akceptacji Zielonego Ładu i aktywnego udziału w jego realizacji. Grupa PGE, w tym kompleks energetyczny w Turowie, już przystąpiły do realizacji założeń wynikających ze zobowiązań klimatycznych podejmowanych przez państwa Unii Europejskiej. Realizacja Zielonego Ładu wymaga w najbliższych latach ogromnych nakładów inwestycyjnych, a także długofalowych planów modernizacji sektora elektroenergetycznego" - podała PGE.
Jak dodano, plany te muszą uwzględniać odmienne w różnych krajach modele rozwoju energetyki oraz tempo wdrażania sprawiedliwej transformacji.
businessinsider.com.pl

Dzień wczorajszy był mega intensywny i z nagłymi zwrotami akcji. Rano zacząłem pracę na Węglowej w Bełchatowie, by po dwóch godzinach gnać do Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie, gdzie międzynarodówka "szturmowców" z Greenpeace wdarła się i zablokowała koparkę na odkrywce. No cóż w sumie nic nowego, bo ta organizacja przyzwyczaiła nas od lat do budowy swojego wizerunku w oparciu o tego typu widowiskowe akcje. Do końca dnia wczorajszego aktywiści nie zeszli z ok. 40m, policjanci nie podjęli akcji bojąc się konsekwencji uszczerbku na życiu, co zrozumiałe i pat trwa. Czego się domagają? Odejścia Polski od węgla do 2030 roku. Jako Polak muszę powiedzieć, że jestem nawet mile zaskoczony, bo w Czechach i Niemczech zgodzono się po protestach na odejście od węgla do 2038 z wyjątkami od reguły, a nam chcą pomóc szybciej jak widać. W Niemczech i Czechach udział węgla w miksie energetycznym, to ok. 40%. Reszta to atom (Czechy) lub atom, gaz i oze (Niemcy). U nas węgiel to ok. 72% polskiej energii. Czesi i Niemcy uważają, że będzie ciężko dla gospodarki z wyłączeniem węgla z produkcji energii do 2038. Jeśli chodzi o wyłączenie węgla w Polsce do 2030, to jest to tak poważne i realne żądanie, jak budowa bazy na Marsie do 2025. Corocznie w Polsce rośnie zapotrzebowanie na prąd. Rezygnacja z węgla bez uszczerbku dla gospodarki oznacza konieczność posiadania innego stabilnego źródła energii, bo nie można powierzyć produkcji energii tylko instalacjom oze. Tegoroczny przykład z Niemiec pokazał, że wystarczyły intensywne opady śniegu plus mróz aby stanęła produkcja prądu z farm PV i wiatrowych. Aby ratować sytuację Niemcy uruchomili wszystkie rezerwy z bloków węglowych i jądrowych. Tak więc aby nasz 36 milionowy kraj był bezpieczny potrzebujemy nieemisyjnego stabilizatora systemu energetycznego, czyli np. energii jądrowej i magazynów energii. Budowa elektrowni jądrowej o mocy 1300/2000 MW (czyli taka elektrownia Turów) to min. 15 lat. Polska potrzebuję do stabilizacji min. 4 takich elektrowni plus magazynów energii. Pierwsza ma być gotową w 2033 roku. Kolejne później. Plany planami, a najważniejsze to finanse. Zamknięcie dzisiaj kompleksu Turów to wydatek min. 13,5 mld złotych, zamknięcie kompleksu Bełchatów to wydatek 4 razy większy, a gdzie reszta elektrowni? Jedna elektrowni jądrowa to wydatek ok. 30 mld $, 4 to blisko 120 mld $. Państwo takich pieniędzy nie ma i mieć nie będzie. Przy obecnych cenach emisji CO2, jakie płaci PGE GiEK, czy Tauron, opłatach modernizacyjnych oraz blokadach pożyczek dla firm węglowych żaden z koncernów energetycznych nie wybuduje nawet jednego bloku jądrowego. Prawdziwy współczesny węzeł gordyjski. Tak więc po co ta blokada, a już zwłaszcza ta absurdalna data? I o co tak naprawdę w tym chodzi

 

 

Z czeskiej skargi do TSUE dowiadujemy się, że zamknięcie kopalni nic nie znaczy i jest mniejszej wagi. Dostawy węgla do elektrowni mogą się odbywać z innych kopalń – w tym z czeskich i niemieckich. Czesi zwracają uwagę, że i tak coraz mniej ludzi pracuje w kopalni, kłamiąc, że w 2021 r będą duże zwolnienia a kopalnia pracuje i tak połowicznie. Czy można jeszcze więcej obłudnie kłamać po to by promować sprzedaż swojego węgla z kopalń, których właścicielami m.in. są prominentni czescy politycy...
info. wysokienapiecie
 
 
 
Adam Żuk naszym kandydatem do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.
Koleżanki i koledzy! Szanowni wyborcy!
Komisja Międzyzakładowa poparła kandydaturę Adama Żuka do reprezentowania naszych wspólnych interesów w Radzie Nadzorczej PGE GiEK S.A.
Gorąco zachęcamy do oddania głosu na jego osobę.
 

Niemiecka elektrownia węglowa Heyden, która została wygaszona na początku 2021 roku, musiała być od tego czasu włączana ponownie sześć razy. Jednostka wróciła do pracy, by zasilić system, w którym zabrakło energii z wiatru i słońca.

 

Jak poinformował niemiecki Die Welt, będąca własnością Unipera elektrownia węglowa Heyden położona w Nadrenii Północnej-Westfalii, która została wygaszona wraz z początkiem 2021 roku, musiała ponownie wrócić do pracy. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy była ona uruchamiana sześciokrotnie - pierwszy raz już 8 stycznia (czyli po tygodniu od oficjalnego zamknięcia).

Heyden musiała wrócić do systemu, gdyż początek roku jest okresem, w którym w Niemczech występuje tzw. Dunkelflaute - nie wieje wiatr, a niebo zasłane jest gęstymi chmurami. Takie warunki atmosferyczne sprawiają, że generacja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych i słonecznych jest bardzo niska. Oznacza to konieczność uruchomienia innych, sterowalnych mocy - m. in. węglowych, ale przede wszystkim gazowych. Sytuację pogarsza szybki i nieracjonalny proces zamykania niemieckich elektrowni jądrowych. Mają one zniknąć z tamtejszego systemu do końca 2022 roku. W niemieckim systemie zaczyna zatem brakować stabilnych mocy.

 

Odpowiedzią RFN na ten problem jest rozrost energetyki gazowej. Dochodzi zatem do sytuacji, w której miejsce bezemisyjnego atomu, wyłączanego z przyczyn politycznych, zastępuje paliwo kopalne. Ma to miejsce już teraz - według informacji podawanych przez bawarski portal BR24, wygaszana elektrownia jądrowa w rejencji Szwabia (kraj związkowy Bawaria) zostanie zastąpiona jednostką zasilaną gazem ziemnym. Chodzi konkretnie o elektrownię jądrową Gundremmingen, która jest przeznaczona do całkowitego zamknięcia w roku 2021 (jeden z bloków wyłączono już w 2017 roku). Obecnie jednostka – oparta o technologię BWR – dysponuje mocą 1284 MW. Gundremmingen ma zostać wyłączona zgodnie z harmonogramem niemieckiego wyjścia z atomu, według którego wszystkie jednostki jądrowe w RFN przestaną pracować do 2022 roku.

Teraz, jak widać, do grona „mocy zastępczych” zaliczyć można węgiel. Co ważne, Heyden (dysponująca mocą zainstalowaną 865 MW jednostka spalająca 265 ton węgla na godzinę) może nie być jedyną awaryjną elektrownią węglową dla Niemiec. 

Trzech operatorów niemieckich elektrowni (STEAG, Uniper, RWE) zakomunikowało, że część mocy węglowych wygaszanych w ramach wychodzenia RFN z węgla (proces ten ma się zakończyć najpóźniej do 2038 roku) trzeba będzie utrzymywać w rezerwie dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Taką informację podał serwis Clean Energy Wire. Operatorom chodzi m. in. o Heyden, ale też o dwie inne elektrownie, które miały zostać wyłączone latem tego roku.

energetyka24.com

 

Zapraszamy do oglądania materiału poświęconego Naszemu Regionowi - Naszego Kombinatu Turów
materiał zaczyna się od 5 minuty i 30 sekund
 
 
oraz 
 
Materiał TVP Wrocław Czarne chmury nad kopalnią...
materiał zaczyna się od 4.16 minuty
 
Nowe, cichobieżne krążniki zostały zamontowane na ciągach przenośników taśmowych Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Efektem takiego rozwiązania jest znaczna poprawa akustyki na terenach zabudowy mieszkaniowej miasta Bogatyni. Emisja hałasu to kolejny aspekt środowiskowy, na który Kopalnia Turów zmniejsza swoje oddziaływanie poprzez wprowadzenie środków minimalizujących.
Kopalnia w Turowie, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wymieniła krążniki na przenośnikach taśmowych przy obwodnicy nadkładowej. Nowe cichobieżne krążniki mają znacznie lepsze parametry akustyczne. Zamontowano ponad 800 zestawów krążników charakteryzujących się niemal dwukrotnie większą trwałością i niższą emisją hałasu w stosunku do dotychczas stosowanych.
Wybór krążników poprzedzony był wnikliwą analizą w zakresie parametrów dotyczących emisji hałasu. Ich skuteczność została potwierdzona w dotychczasowych analizach akustycznych. Emisja hałasu przenośników w rejonie zasobnika węgla, po wymianie krążników na cichobieżne spadła od 4 do 6 dB, co jest wartością bardzo znaczącą. Wymiana krążników przenośników taśmowych to jedno z zadań realizowanych przez turoszowskich górników, które minimalizuje wpływ działalności górniczej na środowisko. Innym przykładem jest zatrzymywanie w porze nocnej, w godzinach od 22:00 do 6:00, pracy przenośników zwałowych i zwałowarki - podkreśla Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
KWB Turów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzi stały monitoring oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. Poziom hałasu wokół odkrywki mierzony jest w cyklach dwuletnich oraz kontrolnie – każdorazowo po zastosowaniu środka minimalizującego. Ostatnie badania w zakresie ochrony przed hałasem KWB Turów przeprowadzone przez akredytowane laboratorium nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej. Pomiary każdorazowo wykonywane są na terenach zabudowy mieszkaniowej podlegających ochronie akustycznej i położonych możliwie najbliżej kopalni. Kopalnia Turów od wielu lat angażuje znaczne środki w celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska. Oprócz wymiany krążników na cichobieżne, najważniejsze istniejące zabezpieczenia to wały ziemne i ekrany akustyczne. Kolejne działania to np. zastosowanie falowników na przenośnikach w celu możliwości regulowania prędkości taśmy, budowa nowych ekranów akustycznych wzdłuż przenośników oraz dodatkowe ekrany stacji napędowych, a także zastosowanie dodatkowego ekranu akustycznego przestawnego w rejonie Opolna Zdrój.
Warto przypomnieć, że na terenie KWB Turów systematycznie przeprowadzane są kontrole sprawności urządzeń ochrony środowiska, w tym krążników cichobieżnych i w przypadku stwierdzenia podwyższonej emisji hałasu są niezwłocznie wymieniane. W ramach bieżącej wymiany wyeksploatowanych krążników w rejonie zasobnika węgla tylko w 2020 roku zainstalowano ponad 300 nowych zestawów.
Wymiana krążników na taśmociągach Kopalni Turów jest jednym z działań ograniczających jej wpływ na środowisko i pobliskie kopalni tereny. Innym działaniem prewencyjnym, do którego kopalnia zobligowała się dobrowolnie, jest budowa przy granicy polsko-czeskiej podziemnego, nieprzepuszczalnego ekranu, który będzie zapobiegał potencjalnemu odpływowi wody z czeskich terenów przygranicznych w kierunku odkrywki. Inwestycja za 17 mln zł jest w końcowej fazie realizacji i w najbliższym czasie jego skuteczność będzie monitorowana przez specjalistów z Polski i Czech – w razie konieczności ekran będzie można rozbudować.
Turoszowski kompleks energetyczny odpowiada za 5 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej i jest istotnym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego, który ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy prądu do około 2,3 milionów gospodarstw domowych. Obecnie na terenie Elektrowni Turów kończy się budowa nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 496 MW. Po zakończeniu inwestycji turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w energię elektryczną dodatkowy milion gospodarstw.
 
PGE

Ortopedzi – 25.03.2021r. ( czwartek ) rejestracja od 08.03.2021r. do 23.03.2021r.
Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11
Rejestracja od godz. 7:30 – 14:30 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 234.
UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.
Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stanisław Żuk - wystąpienie z dnia 24 lutego 2021 r. Posiedzenie Sejmu RP nr 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

https://www.youtube.com/watch?v=W8cxmBbOodo&ab_channel=JanuszJask%C3%B3%C5%82ka

https://www.facebook.com/RegionalnaTVT/videos/2903317786658835

 

Czesi kolejny raz skarżą Turów. Należy pamiętać o pewnych aspektach.
Działania
Grupa PGE
przy nowej koncesji dla Turowa, wychodziły ponad zakres obowiązujący spółkę.
Transgraniczna ocena odziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia na taką skalę i z takim poziomem transparentności nie była dotychczas przeprowadzona w żadnym postępowaniu. W procedurze tej, ze strony czeskiej, udział wzięli między innymi:
· Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej,
· Wydział Geologów Rejonowych Czeskiej Służby Geologicznej,
· Departament Ochrony Wód Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej,
· Departament Ogólnej Ochrony Przyrody i Krajobrazu Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej,
· Kraj Liberecki,
· Krajska Stacja Sanitarna Kraju Libereckiego,
· Czeski Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspektoratu Regionalnego Liberec,
· Gmina Mnišek,
· Miasto Nové Mesto pod Smrkem,
· Miasto Hejnice,
· Gmina Hermanice,
· Gmina Kunratice,
· Gmina Dolní Řasníce,
· Miejscowość Uhelná,
· wsie Vítkov i Horní Vítkov,
· społeczeństwo regionu Frydlanckiego oraz Miasta Hrádek nad Nisou,
· Miasto Jablonec nad Nisou,
· Gmina Habartice,
· Gmina Bulovka,
· Gmina Višñová,
· Gmina Ćernousy,
· Greenpeace Ćeska Republika,
· stowarzyszenie CHRÁNÍME VODU,
· Frydlandzka spółka wodociągowa.
 

Zapraszamy na stronę https://turow2044.pl/   

BiznesAlert.pl publikował już materiał poświęcony protestom przeciwko polskiej odkrywce węgla brunatnego pt. Czeski film o odkrywce w Turowie. Czas na sequel w którym Piotr Rudyszyn z Instytutu Jegiellońskiego prezentuje kolejne fakty o protestach, które sekują węgiel z Polski i mogą służyć promocji…węgla z Czech i Niemiec.

Powiedzenie „czeski film” wywodzi się od pierwszej po II. wojnie światowej komedii Josefa Macha pod tytułem „Nikt nic nie wie”, która zyskała w Polsce bardzo dużą popularność. Film spodobał się ludziom do tego stopnia, że z czasem pojawiło się w języku powiedzenie; nikt nic nie wie, czyli czeski film. Stało się frazeologizmem określającym sytuację w której dzieje się coś dziwnego, ale nie wiadomo o co chodzi, co i dlaczego się wydarzyło. Jako ciekawostkę dodam, że sami Czesi nazywają taką sytuację „hiszpańską wioską”.

Polska Grupa Energetyczna kończy właśnie budowę nowego 11. bloku 450MW w elektrowni Turów. Do pracy nowego bloku i starych bloków elektrowni potrzebna jest kontynuacja rozbudowy kopalni, ale wydobycie będzie prowadzone wyłącznie w obszarze określonym w decyzji z 1994 roku. Głównymi przeciwnikami rozbudowy kopalni są Czesi. Jeśli zablokują lokalne miejsce wydobycia, elektrownia będzie musiała kupić węgiel z innych. Najbliższe są w Czechach i Niemczech. Tak się jednak składa, że te niemieckie też należą do czeskich właścicieli – oligarchów, którzy pośrednio wspierają protesty przeciw rozbudowie kopalni w Polsce. Dodatkowo w sprawę zaangażowane są polskie organizacje ekologiczne i czeski minister środowiska, wieloletni dyrektor w firmie czeskiego premiera też oligarchy. Nieformalnym liderem protestujących jest wywodzący się z jednego z przygranicznych miasteczek marszałek województwa libereckiego, który ma postawione zarzuty korupcyjne. To istny czeski film.

Elektrownia i kopalnia w Turowie

Elektrownia Turów to trzecia co do wielkości w Polsce węglowa elektrownia cieplna, kondensacyjna, blokowa z międzystopniowym przegrzewem pary i zamkniętym układem wody chłodzącej, opalana węglem brunatnym. Elektrownia znajduje się w Bogatyni (powiat zgorzelecki) na styku granic Polski, Czech i Niemiec. Jej moc osiągalna wynosi 1498,8 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej brutto to 13 144 008 MWh. podczas której zużycie węgla brunatnego na jej produkcję i produkcję energii cieplnej wynosi 11 991 500 ton. 

Elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962 roku. W 2005 roku zakończyła się jej kompleksowa modernizacja. Był to jeden z największych procesów inwestycyjnych w Europie Środkowej dzięki czemu jest najnowocześniejszą w kraju elektrownią opalaną węglem brunatnym. Dysponuje sześcioma nowoczesnymi blokami z kotłami fluidalnymi o wysokiej sprawności. Obecnie w Elektrowni pracują bloki pierwszy, drugi i trzeci o mocy 235 MW każdy i czwarty, piąty i szósty o mocy 261 MW. Na ukończeniu jest budowa bloku 11 o mocy 450 MW. Podobnie jak w wypadku innych elektrowni tego typu, zgodnie z polityką energetyczną Unii Europejskiej wciąż podejmowane są działania mające na celu ograniczenie szkodliwego wpływu elektrowni na środowisko. Po raporcie WWF z 10 maja 2007 roku Elektrownia Turów została uznana za emitującą największe względne (w przeliczeniu na produkcję energii elektrycznej; 1,15 tCO2/MWh) ilości gazów cieplarnianych do atmosfery w Polsce oraz ósmą w Europie.

Udział mocy Turowa w systemie energetycznym kraju wynosi ok. 8 procent. Paliwo podstawowe, czyli węgiel brunatny, jest dostarczane przenośnikami taśmowymi z Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Kopalnia położona jest w obrębie Obniżenia Żytawskiego, leżącego między Masywem Łużyckim a zachodnią częścią Gór Izerskich, w obrębie Przedgórza Izerskiego. Kopalnia Turów znajduje się w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w centralnej części tzw. Worka Turoszowskiego leżącego między granicami państwowymi Niemiec i Czech.  W najwęższej części worek ma tylko dwa kilometry szerokości. 

W Kopalni Turów złoże węgla brunatnego eksploatowane jest w sposób przemysłowy metodą odkrywkową już od roku 1904, była to kopalnia Herkules. W 1924 zagłębie przeszło w posiadanie koncernu Aktiengesellschaft Sächsische Werke, wydobywany węgiel był dostarczany do brykietowni i elektrowni Hirschfelde (Friedensgrenze). W 1947 wprowadzono nazwę Turów, a eksploatowane złoże nazwano Turów I. W 1968 rozpoczęto budowę kopalni Turów II, powstał wówczas kombinat paliwowo-energetyczny który poza dwoma złożami obejmował również elektrownię cieplną w Turoszowie. Roczne wydobycie wynosi ok. 12 mln ton węgla, dodatkowo zdejmowane jest 30 mln m³ nadkładu. Powierzchnia odkrywki wynosi 2400 ha. 

Obecnie planowane są prace, jak pisze PGE, polegające na zmianie MPZP gminy Bogatynia na obszarze niecałych 15 ha. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów nie planuje rozszerzenia działalności poza określone 25 lat temu granice wskazane w koncesji. Wydobycie będzie prowadzone wyłącznie w obszarze określonym w decyzji z 1994 roku.

Obowiązująca koncesja na wydobycie została wydana przez ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w 1994 roku. W jej ramach został wyznaczony obszar górniczy „Turoszów-Bogatynia”, który  uwzględniony jest w obowiązujących dokumentach planistycznych gminy Bogatynia. Tak więc teren kopalni się nie zwiększy. Eksploatacja złoża postępuje w kierunku południowo-wschodnim do docelowych granic wyznaczonych w projekcie zagospodarowania złoża. Tempo prowadzonej działalności w kopalni wymaga wydłużenia czasu obowiązywania koncesji. Ten proces nie wiąże się jednak z powiększeniem obszaru obowiązującej koncesji. W praktyce oznacza to, że żadne nowe tereny nie zostaną objęte działalnością kompleksu wydobywczo-wytwórczego.

Protesty w Czechach

Od kilku miesięcy jednak Czesi protestują regularnie przeciwko rozbudowie odkrywki, a oficjalnie mieszkańcy czeskich przygranicznych miejscowości. Liderem protestów jest miasteczko Hradek nad Nysom. Wśród argumentów podają zagrożenie suszą, zarzucają nierzetelność opracowaniom środowiskowym wykonanym na potrzeby uzyskania decyzji administracyjnych przez PGE. Jednym z kluczowych argumentów jest ich zdaniem fakt, że ekspertyzy zostały wykonane na zlecenie i za pieniądze inwestora, czyli PGE. Tak się jednak składa, że wszędzie tego typu opracowania są zlecane przez inwestorów, także w Czechach z tą różnicą, że w Polsce jest dodatkowy wymóg prawny dotyczący kompetencji wykonujących takie opracowania. Oczywiście takiego wymogu nie ma w Czechach. Najpierw mieszkańcy regionu sąsiadującego z odkrywką wystosowali list do krajowego ministerstwa z szeregiem negatywnych uwag odnośnie planowanej inwestycji. Ich uwagi dotyczyły głównie problemu z wodą pitną oraz ubytkiem wód gruntowych. Strona polska od lat twierdzi, że zanik wody w Czechach nie ma związku z kopalnią odkrywkową. Teraz nie tylko przygraniczna społeczność, ale sama Republika Czeska nie wyraża zgody na rozbudowę Turowa. Strona polska konsekwentnie odmawia przyjęcia na siebie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, tłumacząc m.in., że na obniżenie zwierciadła wody podziemnej w miejscowości Uhelna w Czechach wpływa samo ujęcie wody w Uhelnej. 

Jest to prawda. Jak nieprzystające do rzeczywistości są argumenty mieszkańców pokazuje jeden fakt, iż ilość wody jaką Uhelna wydobywa w 1,5 miesiąca, kopalnia wypompowuje w jeden dzień. Należy tu dodać, że kopalnie codziennie wypompowują wodę na zewnątrz odkrywki. Woda ta nie jest tracona, tylko trafia w miejsca retencji, do rzek, itd. W przeciwnym razie niemożliwe byłoby prowadzenie prac w samej odkrywce. PGE wielokrotnie proponowała dostawy wody na stronę czeską, ale Czesi nie skorzystali z tych propozycji. 

PGE podaje, że nie istnieją dowody potwierdzające wpływ działalności górniczej w Niecce Żytawskiej na osiem czynnych ujęć wody (Loučna, Dolni Sucha, Pekařka velka, Dĕtrichov, U Nemocnice (Frydlant), Bažantice, Višňova, Pertoloice), znajdujących się na terenie Czech. Należy zaznaczyć, że od wielu lat wpływ odkrywki Turów na wody podziemne jest monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć obejmuje ok. 550 otworów monitoringowych, a wyniki badań potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia wyżej wymienionych ujęć wody pitnej. Ponadto, Niecka Żytawska, głęboka na 300 metrów, otoczona jest skałami krystalicznymi, co ogranicza w znaczny sposób odpływ wody z obszarów z nią sąsiadujących. W celu ochrony innego ujęcia, w Uhelnej, które znajduje się w strefie brzeżnej Niecki Żytawskiej, zostały podjęte działania nad opracowaniem technicznych sposobów ograniczenia wpływu odwadniania kopalni na otoczenie. Na podstawie wykonanych  badań  modelowych stwierdzono, że najskuteczniejszym będzie budowa  ekranu przeciwfiltracyjnego. Obecnie opracowywany jest projekt techniczny tego ekranu. 

Tym samym ujęcie Uhelna zostanie zabezpieczone przed potencjalnym oddziaływaniem odkrywki Turów do roku 2044. Należy także zaznaczyć – dodaje PGE, że oddziaływanie odwodnienia odkrywki Turów jest przedmiotem prac Polsko-Czeskiej Komisji ds. Współpracy na Wodach Granicznych, w ramach której działa Zespół Ekspertów Hydrogeologów ds. oddziaływania KWB Turów na teren Republiki Czeskiej. Eksperci strony czeskiej otrzymują na bieżąco materiały i dane od strony polskiej. Wyniki modelowania hydrogeologicznego wykonanego w 2016 roku zostały stronie czeskiej przekazane 7 września 2017 roku na spotkaniu we Wrocławiu. Od tego momentu strona czeska otrzymała także szereg innych dokumentów i analiz m.in. w ramach transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bogatynia dla 14,6 ha potrzebnych pod kontynuację eksploatacji złoża Turów.

Polscy pomocnicy

Zbierając materiały do  tego artykułu natrafiłem na szereg stron internetowych polskich organizacji środowiskowych zaangażowanych w spór pomiędzy mieszkańcami czeskich miejscowości i polskim przedsiębiorstwem energetycznym PGE. Dochodzę do wniosku, że Polsce „obrońcy przyrody” są bez problemu w stanie wystąpić przeciw polskim firmom tylko dla swoich celów. To, że czescy mieszkańcy chcą odszkodowań od dużych firm i próbują coś ugrać, nie dziwi. Dziwi mnie jednak, że nie ma tam czeskich organizacji przyrodniczych, a są polskie. Te same organizacje walczą o przyznanie środków unijnych dla regionów górniczych i chcą być ich beneficjentem. Krótko mówiąc chcą za mieszkańców tych terenów wydać pieniądze na transformację od węgla do OZE. 

Nie mają jednak szczęścia, bo bez ich udziału po stronie polskiej powstaje właśnie kolejnych ponad 50 MW fotowoltaiki, a do tej pory doszło do instalacji tylko na terenie powiatu zgorzeleckiego ponad 150 MW OZE. Dodatkowo ze środków gminnych i unijnych sfinansowano setki mikro instalacji OZE. Wygląda więc na to, że lokalni mieszkańcy mogą poradzić sobie lepiej sami bez pomocy ekologów. Lepiej też będą w stanie rozdysponować środki unijne na transformację swojego regionu. Podobnie Czesi znaleźli oparcie w swoim ministrze środowiska i też chyba nie skorzystają z „doświadczenia” przyrodników.  Ciężko zrozumieć intencje polskich ekologów, bardziej zainteresowanych tym sporem od swoich czeskich kolegów. Chyba nie rozwiązali jeszcze wszystkich polskich problemów ekologicznych?

Czeski rząd i urzędnicy

Nikogo w Czechach nie dziwi fakt, że ich premier jest jednym z najbogatszych obywateli kraju (2. na liście najbogatszych Czechów) i trzecim w Europie Środkowej. Jego majątek jest szacowany na prawie trzy miliardy USD. Nawet obecny prezydent USA nabrał szacunku do Andreja Babisza (736 na liście Forbes) kiedy dowiedział się, że ten może być od niego bogatszy. Przeszłość premiera Czech jest jego największą wadą. Premier urodził się na Słowacji, w latach 80’ był członkiem Komunistycznej Partii Czechosłowacji, funkcjonariuszem służb specjalnych StB w Czechosłowacji, a dokładniej jej słowackiej części, dzięki lukom w prawie ominął ograniczenia ustawy dekomunizacyjnej zabraniającej sprawowania funkcji publicznych na Słowacji i został najpierw ministrem finansów, a później premierem Czech. Pomimo tego, że w ostatnim czasie Sąd Najwyższy w Bratysławie uchylił wyrok uniewinniający Babisza, sprawa dotyczy innego państwa i w Czechach może spokojnie pełnić funkcje publiczne. Do dziś nie zostało wyjaśniony, a raczej sprytnie uciszony szereg śledztw w sprawie podejrzeń o defraudacje finansowe w firmach kontrolowanych przez premiera i wyłudzenia dotacji unijnych przez firmy Babisza. Symbolem naciągania i omijania przepisów przez premiera, a potem tuszowania tych działań przez panią minister sprawiedliwości jest „sprawa bocianiego gniazda”. Dziennikarze w Czechach dopytują o użytkowanie bez stosownych umów kilkuset hektarów ziemi przez ogromny koncern rolniczo-spożywczy Agrofert należący do premiera. Agrofert jest jednym z największych obszarników w Czechach uprawia ponad 100 tysięcy hektarów ziemi, co stanowi około 3% powierzchni kraju i posiada pod kontrolą ponad 250 mniejszych firm. Zatrudnia ponad 33 tysiące ludzi. Jest czołowym producentem produktów spożywczych, drzewnych, transportowych, medialnych oraz nawozów sztucznych, maszyn rolniczych, hoteli i chemii. Agrofert posiada też 23 tytuły prasowe w tym dwa najpoczytniejsze dzienniki „Lidove Noviny” i „Mlada Fronta Dnes”, 3 stacje telewizyjne i jedną radiową. To dzięki tym aktywom osoby zależne od firm premiera usilnie budują w Czechach czarny PR polskiej żywności, okien czy materiałów budowlanych, które coraz lepiej sprzedają się w Czechach, a Polska jest największym eksporterem żywności nad Wełtawą. Jest obecnie drugim największym partnerem handlowym Czech i posiada nadwyżkę w wymianie handlowej. To wszystko powoduje, że Babisz i jego otoczenie widzi w Polsce największą konkurencję. Wyraz temu daje nieustannie, a do historii przeszedł program w którym w niewybredny sposób odmówił zjedzenia w programie telewizyjnym polskiej kiełbasy. W 2014 roku rząd wydał specjalne wytyczne dla czeskich służb sanitarnych nakazujące nadzwyczajne kontrole produktów z Polski. Premier przez Agrofert walczy też w sądach z Orlenem o kwotę trzech miliardów złotych.

Partia założona przez Babisza, a raczej Ruch ANO (skrót od Anonimowych Niezadowolonych Obywateli, akronim to odpowiednik polskiego “tak”) jest mistrzem w odgadywaniu nastrojów społecznych, co każe jej często i znacząco zmieniać zdanie. Nieraz w ciągu kilku tygodni ANO zmieniało nie tylko zdanie na jakiś temat, ale nawet poglądy w kluczowych sprawach. Tak było choćby ze stosunkiem do Unii Europejskiej. Babisz ze skrajnego liberała i zwolennika Wspólnoty stał co najmniej eurosceptykiem i populistą. Ministrowie w rządzie to najczęściej zaufani współpracownicy Babisza i często byli dyrektorzy w jego firmach, jak minister środowiska Richard Brabec czy minister sprawiedliwości Marie Beneszova. Nasi południowi sąsiedzi mówią o tym, że gospodarka Czech skupiona jest w rękach miejscowych oligarchów i że ta mała grupa wzajemnie się wspiera. Politycy dość masowo i powszechnie są bohaterami negatywnych newsów z wątkami korupcyjnymi w tle i to nie tylko w rządzie, ale także w regionach. Republika Czeska w odróżnieniu od swoich sąsiadów regularnie spada w rankingach transparentności. Coraz mniej jest polityków, którym nie została jeszcze zarzucona korupcja. 

Kopalnie w Mostie, Sokolovie i niemieckich Łużycach

Czeskie kopalnie węgla brunatnego znajdują się w trzech regionach, czyli po czesku “krajach”, odpowiednio w Kraju Libereckim, Karlowarskim i Usteckim, w północno-zachodniej części państwa. Ich właścicielami są czescy oligarchowie prowadzący fundusze korzystające często z rosyjskich i chińskich czy arabskich pieniędzy. Kopalnia w Sokolovie należy do Frantiszka Sztepanka (32. na liście najbogatszych w Czechach), Kopalnia w Mostie należy do Pavla Tykacza (7. na liście). Dodatkowo właścicielem niemieckich kopalni węgla brunatnego z zagłębiu łużyckim z grupy LEAG jest Daniel Krzetinski (5. na liście) prywatnie zięć najbogatszego Czecha Petra Kellnera. Wszystkie te kopalnie są oddalone nie więcej niż 100 kilometrów od naszego Turowa. Wszyscy ci dostawcy są zainteresowani dostawami węgla brunatnego do Polski. Tak więc wstrzymanie rozwoju kopalni w Turowie i rozbudowa elektrowni są dla nich dobrą wiadomością. 

Nie dziwi mnie zatem fakt, że to Czesi, ich oligarchowie i samorządowi politycy blokują rozwój polskich inwestycji w Turowie. Minister środowiska, były dyrektor w Lovochemie kontrolowanym przez Andreja Babisza, osobiście „pilnuje” sprawy Turowa. W ostatnich latach ministerstwo środowiska nie podjęło żadnych działań przeciwko czeskim kopalniom węgla brunatnego, ale dzielnie broni przygraniczne wsie przed szkodami górniczymi i negatywnym oddziaływaniem odkrywki w Turowie. Największym sojusznikiem ministra w regionie jest hejtman (marszałek) libereckiego kraju (województwa) Martin Puta. Ten pochodzący z Hradku nad Nysom polityk ma od kilku lat postawione zarzuty korupcyjne oraz powoływania się na wpływy. Toczą się przeciw niemu dwa postępowania i z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że jego los zależy od przychylności pani minister sprawiedliwości MariiBeneszovej z partii premiera Babisza, która kilka razy ratowała już z opresji polityków przychylnej jej opcji. To może tłumaczyć jego gorliwość w działaniach przeciw polskiej kopalni. 

O co chodzi w czeskim filmie?

Nasi południowi sąsiedzi nie znają naszego powiedzenia o „czeskim filmie”.  Dla nich to „hiszpańska wioska”, a faktycznie w opisywanej sprawie mamy do czynienia z babiszową wioską. Jeden z najbogatszych ludzi w kraju, który na co dzień walczy z polską konkurencją w swoich firmach, tutaj za pomocą najbardziej zaufanych ludzi blokuje rozbudowę konkurencyjnej kopalni, żeby umożliwić swoim przyjaciołom sprzedaż węgla do Polski. Jednak, żeby nie było to tak oczywiste, robi to rękami uzależnionych od siebie polityków i działaczy lokalnych oraz polskich aktywistów i ekologów, którzy co nieoficjalnie mówią mieszkańcy, korzystają z pieniędzy czeskich oligarchów, do których należą konkurencyjne kopalnie w Czechach i Niemczech. 

Jeśli więc w czeskim filmie nie było wiadomo o co chodzi, w babiszowej wiosce wszystko staje się jasne. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze.

https://biznesalert.pl/

W ciągu niespełna dwóch lat czeski koncern energetyczny EPH (Energetický a průmyslový holding) przejął kilka elektrowni oraz kopalni węgla brunatnego w Niemczech. We wrześniu koncern nabył kolejną elektrownię, opalaną węglem kamiennym, w Niemczech. Teraz przejął udziały w największej elektrowni na węgiel brunatny na Węgrzech. Czeski koncern wierzy, że zwrot energetyczny  w Europie jeszcze potrwa, a węgiel wciąż będzie potrzebny.

Czesi inwestują na Węgrzech

Czeski koncern EPH kupi od niemieckich firm energetycznych RWE oraz EnBW udziały w drugiej co do wielkości elektrowni na Węgrzech, Matrai Erőmű, opalanej węglem brunatnym i w kopalni tego surowca. Cena transakcji nie została ujawniona. Kontrakt musi zostać zatwierdzony przez władze antymonopolowe i regulatora. Transakcja może zostać zakończona w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Spółka RWE sprzedała koncernowi EPH swój udział z 50,9% w mocy i związane z nim kopalnie. Kolejnym akcjonariuszem jest konsorcjum EnBW z udziałem 21,7%. Jeszcze innym, z udziałem 26,15% w elektrowni, jest największa firma energetyczna na rynku węgierskim Magyar Villamos Művek (MV). Pozostałe udziały należą do akcjonariuszy mniejszościowych.

Zakład Matrai, dysponuje mocą 950 megawatów (MW) i jest drugi w rankingu jednostek wytwórczych po elektrowni jądrowej w Paks. Energia elektryczna wytwarzana jest w wyniku spalania węgla brunatnego, biomasy, gazu i przy użyciu systemów fotowoltaicznych. Generuje on roczne przychody w wysokości blisko 100 mld forintów (377 mln dolarów) a w 2016 roku zanotował zysk netto w wysokości 33.4 mln euro (39.5 mln dolarów).

Do kompleksu Matrai należą także dwie kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego Visonta i Bükkábrány. Znajdują się one w pobliżu elektrowni.

Pomoże przyjaciel Orbana

Partnerem Czechów przy tej inwestycji będzie lokalny biznesmen Lőrinc Mészáros, jeden z właścicieli biznesowego konglomeratu Opus Global. Imperium Węgra składa się z ponad 100 firm. Jest on jednocześnie bliskim przyjacielem z czasów dzieciństwa premiera Węgier, Viktora Orbana.

To jest pierwsza tego typu duża inwestycja w sektorze energetycznym, ale w jednostkowym sprawozdaniu można przeczytać, że spółka chciałaby położyć większy nacisk na akwizycję w produkcji i handlu energią.

Opus Global, w którym Meszaros posiada 23,8% udziałów, ujawnił, że przejmie ona 72,66% w węgierskiej elektrowni, na bazie joint venture z Matra Energy Holding, ustanowionego z EP Power Europe, spółki należącej do EPH Group.

Czesi wierzą w węgiel

EPH zwiększył w ostatnich latach udziały w europejskich elektrowniach węglowych i gazowych w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Niemczech. Właściciele spółki twierdzą, że aktywa węglowe w dalszym ciągu będą ważne dla energetyk, mimo rosnącego znaczenia OZE. EPH, którego firmy produkują teraz więcej energii elektrycznej niż inny czeski koncern CEZ, posiada także udziały w największej słowackiej spółce, produkującej energię – Slovenske Elektrarne.

 

W kwietniu zeszłego roku szwedzki Vattenfall podpisał umowę sprzedaży aktywów opartych na węglu brunatnym w Niemczech na rzecz czeskiej grupy energetycznej EPH i jej finansowego partnera PPF Investments. Transakcja dotyczy elektrowni Jänschwalde, Boxberg, Schwarze Pumpe, 50% udziałów w elektrowni Lippendorf oraz kopalń węgla brunatnego Jänschwalde, Nochten, Welzow-Süd, Reichwalde i Cottbus Nord.

Z kolei we wrześniu EPH podpisało umowę kupna niemieckiej spółki Kraftwerk Mehrum, do której należy elektrownia Mehrum o mocy 750 MW, leżąca w pobliżu od Hanoweru.

Jeszcze przed przejęciem aktywów firmy Vattenfall w Łużycach, prezes EPH, Daniel Kretínský powiedział: „jesteśmy przekonani, że nasza oferta stanowi doskonałe rozwiązanie dla węgla brunatnego we wschodnich Niemczech”. Dodał również, że firma świadoma jest obecnej sytuacji na rynku paliw kopalnych, w tym węgla brunatnego. Koncern widzi jednak istotny udział węgla brunatnego w niemieckim sektorze energetycznym, mimo zmniejszającego się stopniowo udziału tego paliwa w bilansie energetycznym.

EPH to wiodąca środkowoeuropejska grupa energetyczna, która jest właścicielem i operatorem obiektów w Czechach, Słowacji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Większościowym udziałowcem holdingu jest Daniel Křetínský.

Reuters/Hospodářské noviny/Bartłomiej Sawicki

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami :

!!!!! Oferta kolonii i obozów 2021 !!!!! od 15 lutego

- oferta pobytów zorganizowanych 2021

- oferta pobytów indywidualnych 2021

- informator wczasy dla emerytów 2021

 wszystko w zakładce https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

ORTOPEDZI - 18.02.2021 r. ( czwartek ) rejestracja  od 11.02.2021r. do 17.02.2021r.

           

                                                                                UWAGA  !!!

    Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu, przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7:30 – 14:30  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 Jeśli likwidujemy górnictwo i energetykę węglową, to co będziemy mieli w zamian? Nie łudźmy się, że budowa pierwszego bloku elektrowni atomowej potrwa 10-12 lat. Jestem przekonany, że potrwa dużo, dużo dłużej - mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.

Szanowni Państwo,

Klub Górniczy „JUBILAT” w Bogatyni oferuje smaczne dania z odbiorem na miejscu.

W ofercie dania obiadowe oraz garmażeryjne – wg załączonej oferty.

Zamówienia można składać osobiście w godzinach otwarcia Klubu lub telefonicznie w godz. 8.00 – 16.00 pod numerami telefonów:

 • 75 77 35 875
 • 669 987 133

Czynne codziennie w godz. 10.00 - 18.00.

Klub przyjmuje również zamówienia na uroczystości okolicznościowe.

Zapraszamy i życzymy smacznego

Z poważaniem

Departament Komunikacji PGE GiEK

Seria poważnych awarii w europejskiej energetyce nie jest dziełem zimy ani pechowego zbiegu okoliczności. Przyczyną okazała się zawodność Odnawialnych Źródeł Energii. W czasie niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej był to temat tabu. Miejmy nadzieję, że Portugalia znajdzie więcej odwagi, aby poważnie zająć się bezpieczeństwem energetycznym.

Prezydium Komisji Międzyzakładowej podjęło decyzje o pisemnej interwencji wysłanej do osób rządzących w naszym kraju, ( Prezydent RP, Premier PR, Marszałek Sejmu RP, Prezes PIS, Minister PiPS, Euro Poseł, Posłom na Sejm RP oraz Forum Zawiązków Zawodowych ) w sprawie przeciw działaniu decyzji Zusu o nie przyznawaniu emerytur górniczych pracownikom KWB Turów.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w styczniu 2021 roku.

Termin wizyty specjalisty - 27.01.2021 r.(środa), rejestracja od 11.01.2021 r. do 25.01.2021 r.

UWAGA  !!!

 

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

 

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w styczniu 2021 roku.

Termin wizyty specjalistów - 28.01.2021 r.(czwartek), rejestracja od 05.01.2021 r. do 26.01.2021 r.

 

UWAGA  !!!

 

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 6.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234, 5 236, 5 988

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z nowym rokiem nowym krokiem, planowanie urlopów czas zacząć :) zapraszamy do zapoznania się z ofertami pobytów indywidualnych na ten rok.

 

oferty pobytów indywidualnych na rok 2021 pod linkiem

https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć