Aktualności

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
 
Specjalista specjalności geologicznej
Ilośćetatów do obsadzenia: 1
 
Elektromonter i pomiarowy urządzeń
automatyki i łączności na odkrywce
Ilość etatów do obsadzenia: 5
 
Elektromonter (elektryk) maszyn i urządzeń
górniczych na odkrywce oraz elektromonter
zatrudniony w stałej grupie remontowej na odkrywce
Ilość etatów do obsadzenia: 1
 
Aplikować należy tylko i wyłącznie na https://pgegiek.pl/oferty-pracy2
 

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy unijne, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył kary na Polskę w sprawie kopalni Turów i byłej Izby Dyscyplinarnej SN.

Trybunał Konstytucyjny ogłosił poniedziałkowy wyrok w pełnym składzie, zdanie odrębne do orzeczenia zgłosiło czterech sędziów.

Zakwestionowane dwie kary TSUE dla Polski w sprawie kopalni Turów i byłej Izby Dyscyplinarnej SN

Wniosek do TK w tej sprawie - jeszcze w listopadzie 2021 r. - złożył prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który domagał się stwierdzenia niekonstytucyjności regulacji prawa unijnego odnoszących się do tych kwestii. Złożenie wniosku nastąpiło po nałożeniu przez TSUE na Polskę dwóch kar finansowych - ws. kopalni Turów (należącej do grupy energetycznej PGE) i ówczesnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

 We wniosku do TK Ziobro zwrócił się o zbadanie zgodności z konstytucją art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim "TSUE przyjmuje, że przepis ten umożliwia nakładanie kar pieniężnych za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego". Zaskarżył także art. 39 Statutu TSUE, który upoważnia Prezesa TSUE lub sędziego tego trybunału do nałożenia na kraj członkowski środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów RP.
 

TSUE nałożył na Polskę w sumie 1,5 mln euro dziennie kar

W końcu października 2021 r. TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 mln euro dziennie za to, że nie zawiesiła stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień ówczesnej Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziów. W kwietniu 2023 r. obniżono karę nałożoną na Polskę do 500 tys. euro dziennie. TSUE w ogłoszonym w czerwcu br. wyroku uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza prawo UE i tym samym uwzględnił skargę KE. Do wydania wyroku w tej sprawie naliczono Polsce ponad 500 mln euro kar.

Wcześniej - we wrześniu 2021 r. - TSUE postanowił, że Polska ma płacić KE 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Naliczanie kar wstrzymano po polsko-czeskim porozumieniu w tej sprawie.

Badanie tego wniosku przez TK rozpoczęło się 19 października 2022 r. Terminy rozpraw były wielokrotnie przekładane. Następnie TK rozpoznawał sprawę 21 listopada br. oraz w poniedziałek, kiedy ostatecznie zamknął rozprawę i ogłosił wyrok.

 www.wnp.pl

Sąd Apelacyjny w Nimes nakazał rozbiórkę siedmiu turbin wiatrowych w departamencie Herault na południu Francji z powodu negatywnego wpływu na środowisko, w tym z uwagi na ginące od turbin ptaki.

Operatorem farmy wiatrowej jest firma Energie Renouvelable du Languedoc (spółka zależna Valeco będącej spółką zależną niemieckiej grupy EnBW), która zapowiedziała, że złoży apelację od wyroku do Sądu Kasacyjnego.

Kilka stowarzyszeń ekologicznych próbowało zablokować budowę farmy, ale bezskutecznie. Dwukrotnie unieważniono pozwolenie na budowę - w 2006 roku oraz w 2017 r. Jednak farma powstała w 2016 r.

"W 2019 r. znaleziono ponad 1099 martwych ptaków; jest to prawdziwy cmentarz u podnóża turbin wiatrowych" - powiedział Nicolas Gallon, prawnik stowarzyszeń zajmujących się obroną środowiska, cytowany przez dziennik "La Tribune".

Pod turbinami wiatrowymi odnaleziono m.in. martwego orła przedniego, należącego do gatunku chronionego. Jak wykazano, orzeł uderzył w jedno z ostrzy turbiny.

W przypadku niewykonania nakazu sądu operatorowi farmy grozi kara 3 tys. euro za każdy dzień opóźnienia.

"Pozwolenie na budowę zostało wydane w warunkach niewystarczających informacji, co doprowadziło do tego, że turbiny wiatrowe działały w niewystarczająco uregulowanych ramach, co było powodem szkód w szczególności w zakresie ochrony ptaków" - wskazał Sąd Apelacyjny w Nimes.

Decyzja sądu nakłada również na operatora obowiązek przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w ciągu 15 miesięcy.

www.wnp.pl

 

 

W dniu dzisiejszym delegacja NSZZ Solidarność’80 która reprezentowała KWB Turów miała zaszczyt gościć w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie https://www.facebook.com/zspporajow oraz w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim. 
Dziękujemy za ciepłe przywitanie, bardzo pięknie przygotowane występy, dzieci pięknie byłyprzygotowane na zadawane pytania i same bardzo dużo pytały. Cieszy nas fakt że praca górnicza jest tak bardzo doceniana nawet przez najmłodszych.
Dziękujemy za liczne zaproszenia dla naszej Komisji Międzyzakładowej ale nie jesteśmy w stanie do wszystkich dotrzeć.
Zapraszamy do galrei zdjęć.
 
Jak wiadomo praca na grubie, czyli w kopalni, jest niezwykle niebezpieczna. W ciemnych korytarzach podziemnych na górników czyhają liczne zagrożenia: pożar, wybuch, tąpnięcie i zawał, woda, brak światła dziennego...
Nasza Patronka i tym razem nie oszczędziła Czterech górników w wieku 34, 35, 38 i 39 lat i straciło życie w wypadku w kopalni Sobieski w Jaworznie.
W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność'80 KWB Turów składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim.
Przedstawiamy plan wyjazdów i wycieczek tak aby każdy mógł już zaplanować urlop na 2024 r zapraszamy również do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania więcej informacji. Ogłoszenia na poszczególne wyjazdy będziemy wystawiać w miarę szybko.
Prosimy zwrócić uwagę że większość wyjazdów jest dla Wszystkich związkowców, ( dofinansowanie ze związku )
 

 

WAŻNA informacja :
Rozpoczynamy wydawanie kodów rabatowych na stacje Orlen i Bliska, UWAGA kody wydawane są osobiście po zapoznaniu się z regulaminem, oraz do aktywnej aplikacji Orlen Vitaj.

 

 

 

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
 
Ślusarz/spawacz na odkrywce
Ilość etatów do obsadzenia: 8
 
Kierowca Samochodu Ciężarowego
Ilość etatów do obsadzenia: 5
 
Górnik na odkrywce
Ilość etatów do obsadzenia: 32
 
Elektromonter (elektryk) maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce oraz elektromonter zatrudniony
w stałej grupie remontowej na odkrywce
Ilość etatów do obsadzenia: 4
 
Elektromonter i pomiarowy urządzeń automatyki i łączności na odkrywce
Ilość etatów do obsadzenia: 8
 
Aplikować należy tylko i wyłącznie na https://pgegiek.pl/oferty-pracy2
 

zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w 2024 roku.

 

Wśród propozycji:

 

 • Ośrodek Wypoczynkowy „ELA” w Rabce Zdrój, termin: 19.01 – 28.01, dla dzieci od 7 do 12 lat,
 • Kompleks Wypoczynkowy „SKALNY SPA” - Polańczyk, termin: 13.01 – 22.01, dla dzieci od 12 do 15 lat,
 • Lavarone Hotel „MONTE VERDE”, Alpe Cimbra - Włochy, termin: 13.01 – 21.01,  dla dzieci od 14 do 18 lat.

Szczegóły w zakładcce Dział Kadr i Spraw Socjalnych 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 30.11.2023 r.

Wszelkie dodatkowe informacje w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5-789.

Szanowni Państwo,

informujemy, że dzień 10 listopada br. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni w związku z tym przychodnia przy ul. Mickiewicza 11 BĘDZIE NIECZYNNA.

Natomiast przychodnia przy ul. Pocztowej 13 pracuje w trybie dyżurowym w godzinach 7.00 -18.00.

Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w listopadzie 2023 roku.
Termin wizyty specjalisty - 17.11.2023 r. (piątek), rejestracja od 30.10.2023 r. do 14.11.2023 r.
UWAGA !!!
Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13
Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 234.
 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

 

Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
Elektromonter maszyn i urządzeń górniczych na
odkrywce oraz elektromonter zatrudniony
w stałej grupie remontowej na odkrywce
Ilość etatów do obsadzenia: 1
Oferty kandydatów zawierające CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie
prosimy przesyłać do 6 listopada 2023 r. klikając w poniższy przycisk:
Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza do zapoznania się z ofertą pobytów zorganizowanych „Zima 2023/2024”.
 
Wśród propozycji:
 
Turnus świąteczny:
Kudowa Zdrój, Hotel 3* „Adam & SPA” w terminie 23.12. - 27.12.2023 r.
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 23.10.2023 r.
 
Turnusy sylwestrowe:
 
Czerniawa Zdrój, „Klinika Młodości Medical SPA” w terminie 29.12.2023 - 02.01.2024 r.
Kudowa Zdrój, Hotel 3* „Adam & SPA” w terminie 29.12.2023 - 02.01.2024 r.
Szczyrk, Hotel 3* „Skalite SPA & Wellnes” w terminie 29.12.2023 - 02.01.2024 r.
Termin składania wniosków na wyjazdy do dnia 25.10.2023 r.
 
Turnus feryjny:
 
Zakopane/Cyrhla Hotel 3* „Tatra” w terminie 13.01. - 20.01.2024 r.
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 15.11.2023 r.
 
Turnus z zabiegami leczniczymi:
 
Kołobrzeg „Interferie Chalkozyn” w terminie 24.02. - 02.03.2024 r.
Termin składania wniosków na wyjazd do dnia 06.12.2023 r.
 
Szanowni Państwo, informujemy, że 3 października br. rozpocznie się akcja szczepień przeciwko grypie na sezon 2023/2024.
 
Szczepienia będą realizowane w okresie od 03.10.2023 r. do 17.11.2023 r. w przychodni w Bogatyni przy ul. Mickiewicza 11A, w dni robocze, w godzinach 09.30 -13.30, w gabinecie zabiegowym (parter).
 
Oferta skierowana jest do wszystkich pracowników Kopani Węgla Brunatnego TURÓW.
Pracownik zgłaszający się na szczepienie obowiązanyjest posiadać indywidualny identyfikator pracowniczy z numerem osobowym.
Przeciwwskazaniami do szczepień przeciwko grypie są:
wszelkie stany alergiczne, w tym uczulenie na białko jaja kurzego, gentamycynę, gruźlica, stany nowotworowe, stany gorączkowe, przeziębienie (po ustąpieniu objawów można się zaszczepić).
Osoby regularnie się szczepiące winny posiadać książeczkę szczepień.
 
 
To będzie ostatni wyjazd dla związkowców KWB Turów w tym roku zapisy od 2 Października !
A Nasza Komisja już działa prężnie aby podać do końca tego roku daty wycieczek tak abyście mogli dobrać plany urlopowe :)
 
Oferty pracy KWB Turów
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
 
- Elektromonter i pomiarowy urządzeń
automatyki i łączności naodkrywce
ilość etatów -2
 
- Elektromonter maszyn i urządzeń górniczych na
odkrywce oraz elektromonter zatrudniony
w stałej grupie remontowej na odkrywce
ilość etatów -5
 
Aplikować należy tylko i wyłącznie na https://pgegiek.pl/oferty-pracy2

Zapraszamy wszystkich wedkarzy, czlonkow zwiazku do zapisywania sie na zawody, ktore odbeda sie w Zarkach nad Nysa. Zapisy w siedzibie zwiazku oraz pod numerem tel. 757735504 przypominamy ze nalezy posiadac oplacona karte wedkarska. Komisja Miedzyzakladowa pokrywa pelny koszt uczestnictwa oraz dodatkowo nagrodzi zawodnikow bioracych udzial.
 
 
 
 
 

Walka o Turów trwa nadal Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie ws. skarg niemieckich, czeskich i polskich organizacji ekologicznych oraz miasta Zittau, które zakwestionowały decyzję środowiskową dla Kopalni Turów. Przyczyną zawieszenia postępowania były kwestie proceduralne związane z ostatecznym zakończeniem postępowania ws. zmiany decyzji środowiskowej. Do tej pory Kopalnia Turów przeznaczyła aż 42 mln zł na realizację zapisów decyzji środowiskowej. - Kopalnia i Elektrownia Turów pozostaną przez co najmniej 20 lat jednym z najważniejszych źródeł energii w Polsce. Dlatego od początku nie uznawaliśmy zasadności jakichkolwiek zarzutów skierowanych względem decyzji środowiskowej Kopalni Turów. W trakcie starań o decyzję środowiskową Kopalnia Turów intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Do tej pory Kopalnia Turów przeznaczyła aż 42 mln zł na realizację jej zapisów, czego efektem jest szereg inwestycji proekologicznych pozytywnie wpływających na stan środowiska naturalnego w rejonie Trójstyku Polski, Czech i Niemiec. Od trzech lat walczymy o to, aby Kopalnia Turów mogła prowadzić swoją działalność i będziemy to robić nadal, bo kompleks Turów to istotny element naszego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W ramach uzgodnień treści raportu odbyły się liczne spotkania ze stroną czeską i niemiecką, w tym z udziałem mieszkańców rejonów przygranicznych. Zarówno Czechy jak i Niemcy zgodziły się na określone środki i inwestycje minimalizujące oddziaływanie Kopalni Turów na pobliskie tereny, podpisując w 2019 r. protokoły z uzgodnień transgranicznych. Warunki zawarte w protokołach transgranicznych zostały przeniesione do decyzji środowiskowej. Inwestycje prośrodowiskowe z decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów realizowane są w kilku obszarach tj. ochrona wód, ochrona przed hałasem, ochrona powietrza, rekultywacja oraz nowoczesne technologie dla ochrony środowiska. Na realizację działań z decyzji środowiskowej Kopalnia Turów przeznaczyła dotychczas 42 mln zł. Wśród działań kopalni zrealizowanych w ramach decyzji środowiskowej wskazać można m.in. budowę podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego, którego testy wykazały już pełną skuteczność, ekrany przeciwhałasowe i przeciwpyłowe, wymianę krążników na taśmociągach na cichobieżne, nowoczesne monitoringi wód, hałasu i powietrza, systemy zraszania dróg, obudowy newralgicznych przenośników oraz stacji przesypowej oraz liczne działania organizacyjne ograniczające pylenie i hałas. Kompleks Turów to istotny element krajowego systemu energetycznego. Odpowiada za ok. 8% krajowej produkcji energii, co oznacza, że prąd z Turowa płynie do niemal co dziesiątego polskiego gniazdka. Kopalnia i Elektrownia Turów to też najwięksi pracodawcy w regionie. Funkcjonowanie Kompleksu Turów, wraz ze spółkami zależnymi, to blisko 5 tys. bezpośrednich miejsc pracy, a zarazem zapewnienie bytu dla ogromnej ilości rodzin w całym województwie dolnośląskim. Zatrudnienie bezpośrednio w kopalni i elektrowni, w spółkach zależnych oraz podmiotach współpracujących zapewnia stabilny byt około 60-80 tysiącom osób, wliczając w to rodziny pracowników. Kompleks energetyczny w Turowie zapewnia stabilne dostawy energii do polskiego systemu elektroenergetycznego szczególnie w momentach, kiedy tej energii w systemie potrzeba jest najwięcej, produkując ją z krajowego, lokalnego surowca..

 

43 rocznica Porozumień Sierpniowych w Szczecinie. Górnicy Turowa z Solidarność'80 biorą czynny udział w obchodach ku uczczeniu tragicznie zamordowanych stoczniowców walczących o wolność Polaków. W uroczystosciach wziol udzial Prezydent RP Andrzej Duda.
Górnicy pamiętaja o zmarłym Przewodniczącym Marianie Jurczyku i oddają mu hołd!


Niemiecki koncern energetyczny RWE rozpoczął prace demontażowe farmy wiatrowej, dzięki czemu możliwa będzie rozbudowa kopalni węgla brunatnego - podaje portal Europejska Prawda, powołując się na niemieckie media. Wcześniej koncern wyburzył miejscowość Luetzerath, by ustąpić miejsca kopalni. Powodem tej sytuacji jest zamknięcie elektrowni jądrowych przez niemiecki rząd.

Cały artykuł na

https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-niemcy-demontuja-farme-wiatrowa-beda-wydobywac-wegiel,nId,6994516

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
Górnik na odkrywce: ilość etatów 35

Aplikować należy tylko i wyłącznie na https://pgegiek.pl/oferty-pracy2

GINEKOLOG – 15.09.2023 r. (Piątek) rejestracja od 31.08.2023r. do 13.09.2023r.

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatynia, przy ul. Pocztowej 13 Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów w godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, tel. 5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy, jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarza specjalisty będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące). Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty. Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego wchodzi na ostatnią prostą – mówi Jacek Sasin minister aktywów państwowych.

Konferencja z udziałem ministra Jacka Sasina, fot. MAP

Najważniejszym celem utworzenia NABE jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski w okresie transformacji energetycznej, czyli do czasu wybudowania elektrowni jądrowych. 

- Utworzenie NABE pozwoli na przyspieszenie transformacji polskiej elektroenergetyki w kierunku źródeł zero- i niskoemisyjnych przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa energetycznego kraju. Proces powołania NABE jest bezprecedensowym i najbardziej kompleksowym przedsięwzięciem realizowanym w polskim sektorze elektroenergetycznym z uwagi na jego skalę i szeroką grupę podmiotów biorących w nim udział – podkreśla minister Jacek Sasin. 

Przedstawiciele spółek energetycznych (PGE, Tauron, Enea oraz Energa) podpisali w Ministerstwie Aktywów Państwowych dokumenty określające kluczowe warunki zbycia na rzecz Skarbu Państwa ich aktywów węglowych, które wejdą następnie do NABE. W skład NABE wejdą więc istniejące elektrownie węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego. NABE – jako podmiot w całości należący do Skarbu Państwa będzie funkcjonować na bazie jednej ze spółek zależnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej – PGE GiEK (Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna). Obecnie w skład PGE GiEK wchodzą: elektrownie w Bełchatowie, Turowie, Opolu i Rybniku oraz elektrownia Dolna Odra, a także dwie kopalnie węgla brunatnego: w Bełchatowie i w Turowie. PGE GiEK poszerzona zostanie o spółki zależne grup energetycznych: Enea, Tauron i Energa, które zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka. 

- Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne – mówi Jacek Sasin minister aktywów państwowych. 

Dzięki utworzeniu NABE największe spółki energetyczne – PGE, Tauron, Enea i Energa będą mogły łatwiej pozyskiwać środki na duże inwestycje zmieniające polską energetykę. Chodzi o elektrownie: wiatrowe, fotowoltaiczne, gazowe i jądrowe oraz zwiększenie potencjału magazynowania energii elektrycznej i ciepła, jak również rozwój systemu dystrybucji. Do tej pory fakt posiadania przez nie aktywów węglowych ograniczał ten proces.  

- Dzięki podpisanemu dzisiaj z Ministerstwem Aktywów Państwowych dokumentowi, w którym zawarte zostały kluczowe warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych od czterech grup energetycznych mamy już jasno określoną ścieżkę do podpisania ostatecznej umowy powołującej Narodową Agencję Bezpieczeństw Energetycznego. Koncepcja NABE, która dzięki zaangażowaniu Pana ministra Jacka Sasina właśnie wchodzi w końcową fazę jest najlepszą możliwą opcją realizacji dwóch najważniejszych celów dla Polski: bezpieczeństwa energetycznego i transformacji energetycznej. Polska potrzebuje nowoczesnej, niskoemisyjnej energetyki opartej na odnawialnych źródłach i wspieranej energetyką jądrową. To jest optymalny miks energetyczny, który pozwoli nam ustabilizować ceny energii dla gospodarki, tak aby była ona konkurencyjna i zachęcała zagraniczne firmy do lokowania swoich inwestycji w Polsce - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - NABE, które będzie produkować energię elektryczną z węgla stanie się bardzo ważnym elementem polskiej transformacji energetycznej - dodaje Wojciech Dąbrowski.

NABE będzie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialnym za ok. 50 proc. produkcji energii elektrycznej i zatrudniającym ponad 25 tys. osób. Nie będzie inwestować w rozbudowę konwencjonalnych elektrowni, skupiając się na modernizacjach i remontach już istniejących. Powstanie NABE zapewni w przyszłości skoordynowanie długofalowego harmonogramu wyłączania poszczególnych bloków węglowych, regulując tempo transformacji energetycznej Polski.  

- Dla Tauronu wydzielenie węglowych aktywów wytwórczych oznacza nowe otwarcie inwestycyjne i możliwości rozwoju najbardziej perspektywicznych obszarów biznesowych. Kolejne miliardy złotych będą mogły popłynąć na pogłębienie Zielonego Zwrotu, czyli przebudowę sieci elektroenergetycznych, budowę nowych aktywów w OZE oraz magazynów energii – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Mamy przed sobą sfinansowanie 48 miliardowego programu inwestycyjnego w horyzoncie 2030 roku, z którego połowa przeznaczona zostanie na sieci elektroenergetyczne. Już w przyszłym roku inwestycje w ten obszar sięgną rekordowych trzech miliardów złotych – dodaje prezes Szczeszek.

- Po stronie Enei od samego początku podejmowaliśmy wszelkie działania, żeby proces budowania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego został zrealizowany. Obecnie nasze wysiłki koncentrujemy na tym, by ustalenia finalnych warunków transakcji i ich realizacja przebiegała jak najszybciej i sprawnie, odpowiedzialnie wspierając proces tworzenia NABE – mówi Jakub Kowaleczko, wiceprezes zarządu ds. handlowych Enea S.A. 

Utrzymywanie w naszym kraju sektorów kopalni węgla brunatnego i energetyki węglowej stało się koniecznością. Węgiel to obecnie praktycznie jedyny surowiec w polskim miksie energetycznym, który – w przeciwieństwie do OZE – zapewnia stabilny dostęp energii dla jej odbiorców końcowych, niezależnie od aktualnej pogody, siły wiatru czy natężenia słońca. Udział rynkowy NABE będzie malał wraz z budową nowych źródeł energii w tym elektrowni atomowych.  

– Zbycie akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka jest zgodne z realizacją celów strategicznych naszej grupy kapitałowej w zakresie dekarbonizacji. Strategia Grupy ORLEN przewiduje, że do 2030 roku koncern obniży intensywność emisji dwutlenku węgla w swoim segmencie energetyki o 40 proc. Łącznie do końca dekady grupa kapitałowa przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energi Wytwarzanie, spółki zależnej Energi z Grupy ORLEN. 

Nad transakcją utworzenia NABE pracował i pracuje szereg doradców Skarbu Państwa, Grup Energetycznych i spółek wytwórczych. Projekt uzyskał akceptację społeczną. W dniu 22 grudnia 2022 roku została zawarta umowa społeczna, która określa gwarancje pracownicze dla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które w związku z transformacją energetyczną i utworzeniem NABE zostaną objęte zmianami. Ministerstwo Aktywów Państwowych pozostaje także w dialogu z Komisją Europejską w tej sprawie i argumentuje o rynkowym charakterze tego procesu. Nadrzędnym celem prowadzonych rozmów jest zapewnienie o niewystępowaniu pomocy publicznej w związku z transakcją utworzenia NABE.

Więcej informacji o NABE: https://bezpiecznaenergetyka.pl/

Źródło: MAP/gov.pl

Szanowni Państwo, w dniu jutrzejszym tj. 03.08.23 r. (czwartek) planowane jest koszenie parkingów:
1) Nr 7 – wzdłuż wewnętrznego ogrodzenia warsztatów naprawczych, na zapleczu budynku Działu DLK,
2) Nr 10 – za głównym budynkiem dyrekcji – część niska.
Parkingi w tym czasie będą zamknięte.

Aktualizacja z dnia 31.07.2023
 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
 
Specjalista ds. Administracyjnych: ilość etatów : 1
 
Inspektor: ilość etatów : 2
 
Specjalista ds. utrzymania infrastruktury ICT ilość etatów : 1
 
Specjalista specjalności geologicznej ilość etatów : 1
 
Samodzielny laborant ilość etatów : 1
 
Specjalista ds. ochrony środowiska ilość etatów : 1
 
Związek Zawodowy S'80 nie udziela żadnych informacji w/w temacie. Oferty kandydatów zawierające CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie prosimy aplikować należy tylko i wyłącznie na https://pgegiek.pl/oferty-pracy2
 
 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w okresie od 31.07.2023 r. do 21.08.2023 r. Klub Górniczy „Jubilat” będzie ZAMKNIĘTY.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
 
Elektromonter i pomiarowy urządzeń automatyki i łączności na odkrywce Ilość etatów do obsadzenia: 5
 
Elektromonter maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce oraz elektromonter zatrudniony w stałej grupie remontowej na odkrywce Ilość etatów do obsadzenia: 10
Samodzielny referent ds. inwentaryzacji : Ilość etatów do obsadzenia: 1
 
Związek Zawodowy S'80 nie udziela żadnych informacji w/w temacie. Oferty kandydatów zawierające CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie prosimy przesyłać do 30 lipca 2023
Aplikować należy tylko i wyłącznie na https://pgegiek.pl/oferty-pracy2
 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
Mechanik Sprzętu Technologicznego Ilość etatów do obsadzenia: 1
Operator Sprzętu Pomocniczego
i Technologicznego na Odkrywce Ilość etatów do obsadzenia: 10
Oferty kandydatów zawierające CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie prosimy przesyłać do 12 lipca 2023
Aplikować należy tylko i wyłącznie na https://pgegiek.pl/oferty-pracy2
Związek Zawodowy nie udziela żadnych informacji w/w temacie.
LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w czerwcu 2023 roku.
 
Termin wizyty specjalisty - 30.06.2023 r.(piątek), rejestracja od 12.06.2023 r. do 27.06.2023 r.
 
UWAGA !!!
 
Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11
 
Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 643.
UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Die Grosse Kreisstadt Zittau, Greenpeace Ceska Republika, Horst Schiermayer, Greenpeace niemiecki I Fundacja Frank Bold zawnioskowały do WSA o wstrzymanie wykonania zaskarżonej przez nich decyzji o dalszym wydobyciu węgla brunatnego w Kopalni Turów. Polska i Czechy uzgodniły warunki wydobycia kończące spór sądowy w tej sprawie. Ekolodzy uważają jednak, że Turów szkodzi środowisku i domagają się zakończenia wydobycia. Ich wniosek dotyczył koncesji wydobywczej przyznanej Turowowi do 2024 roku.

– Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie realizuje obce interesy. Na wniosek Die Große Kreisstadt Zittau, czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz Fundacji Frank Bold sędziowie żądają zamknięcia Kopalni Turów. Nie pozwolimy na to! Obronimy 60 000 miejsc pracy – zadeklarował minister aktywów państwowych Jacek Sasin na Twitterze.

 

Wykorzystamy wszystkie przysługujące nam środki prawne w postępowaniu zażaleniowym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nie pozwolimy zamknąć Turowa – ocenił Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE.

PGE uznaje, że sąd w motywach rozstrzygnięcia nie odniósł się do stanowiska PGE GiEK, nie dokonał oceny stanowiska wnioskodawców, opierając się na ich twierdzeniach, nie przeprowadzając tym samym analizy i weryfikacji zaistnienia podstaw do wstrzymania wykonalności decyzji.

– Decyzja Sądu Najwyższego to kuriozalna próba zainstalowania w Polsce sędziokracji. Usta mają pełne frazesów o obronie Konstytucji, a w istocie robią z wymiaru sprawiedliwości prywatny folwark. Prawo łaski to wyłączna prerogatywa Prezydenta. Kto tego nie rozumie, nie rozumie demokracji – napisał premier RP Mateusz Morawiecki na Twitterze.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
 
Specjalista/Technolog ds. Górniczych liczba etatów : 2
 
Aplikować należy tylko i wyłącznie na https://pgegiek.pl/oferty-pracy2
 

NSZZ Solidarność'80 oraz HUFIEC ZHP Zgorzelec serdecznie dziękuje za tak duże zainteresowanie Akcją zbierania odzieży roboczej potrzebnej dla mieszkańców terenów objętych ciągłymi atakami. Zarówno Nasi związkowcy jak i pracownicy kopalni oraz spółek zależnych wykazali się szybką i pełną mobilizacją, ale nie spoczywamy na laurach nadal zbieramy odzież. Poniżej kilka zdjęć z pierwszych transportów dla potrzebujących.

Dział Socjalny informuje, iż posiada 2 wolne miejsca na wczasy do Turcji za 100% odpłatnością

w terminie 07.06-14.06.2023r.

Pracownik lub emeryt dostanie specjalną ofertę !!!

Wylot z Wrocławia .

Cena za osobę obcą łącznie z dojazdem na lotnisko do Wrocławia wynosi -   3 385,00zł

Dodatkowe informacje pod nr tel. 5-643

Czesi nie zrezygnują z węgla tak szybko, jakby się wydawało jeszcze przed dwoma, trzema laty. W zaktualizowanej deklaracji programowej rząd ponownie stwierdził, że jego celem jest zaprzestanie stosowania węgla w Czechach do 2033 r.

Zanim podjęta zostanie decyzja o odejściu od energetyki produkowanej z węgla, musi być do dyspozycji wystarczająca ilość innych źródeł energii – zapowiedziano.

W połowie grudnia ubiegłego roku spółka Severočeské doly, należąca do grupy ČEZ, wystąpiła do Obwodowego Urzędu Górniczego w Mostie z wnioskiem o przedłużenie wydobycia na odkrywce Bílina o pięć lat, tj. do 2035 r.

Mogę potwierdzić zamiar przedłużenia wydobycia do 2035 r. Chcemy być przygotowani na sytuację, w której węgiel będzie nadal potrzebny nawet w latach 30. - powiedział periodykowi SZ Byznys rzecznik spółki Lukáš Kopecký.

To, czy węgiel będzie potrzebny, to fundamentalne pytanie, przed którą stoi państwo. Czechy mają rezerwy węgla brunatnego, które mogłyby być wykorzystane w energetyce do 2050 r. Wydobycie w tym horyzoncie byłoby możliwe nie tylko na odkrywce Bílina, ale także Vršany, która należą do grupy Sev.En Energy Pavla Tykača.

Według rzeczniczki tej spółki, Gabrieli Sáričkovej Benešovej, dalszy rozwój górnictwa we Vršanach będzie zależał od stanowiska nowej, Państwowej Koncepcji Energetycznej, która właśnie rozpoczęła pracę jako organ doradczy Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Spółka OKD pierwotnie miała w tym roku zakończyć wydobycie w ostatniej kopalni ČSM w 2025 r. Podana data ma być ostateczna, ale kto wie, czy ostatnie, korzystne dla górnictwa, decyzje Unii Europejskiej w sprawie emisji metanu nie zachęca resortu do przedłużenia wydobycia o kolejny rok.  

Rząd Petra Fiali deklaruje, że w krajowej energetyce chce się skupić przede wszystkim na energetyce jądrowej i źródłach odnawialnych. Problem polega jednak na tym, że nowe moce jądrowe z pewnością nie będą dostępne w 2033 r. Nowy blok w Dukovanach teoretycznie mógłby ruszyć najwcześniej trzy lata później. Ale jeśli nie będzie opóźnień w budowie – alarmują czeskie media.

Organizacje Zielonych od dawna twierdzą, że źródła odnawialne mogą zastąpić węgiel, jeśli ich budowa zostanie znacznie przyspieszona. Doświadczenia z Niemiec, gdzie mają wielokrotnie więcej źródeł odnawialnych, wyraźnie pokazują, że elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe w Europie Środkowej same w sobie nie wystarczą i, zwłaszcza zimą, dostarczają bardzo mało prądu. Trzeba mieć zabezpieczenie, którymi są źródła węglowe lub gazowe.

W Czechach Zieloni wolą gaz jako paliwo przejściowe. Problem polega na tym, że obecnie brakuje gazu, a jego cena jest bardzo wysoka.

- Co gorsza, w naszym kraju nie została ukończona wystarczająca infrastruktura transportowa, Czechy nie mają zagwarantowanych długoterminowymi kontraktami dostaw gazu ziemnego na najbliższe lata, nikt nawet nie planuje budowy elektrowni gazowych – zwraca uwagę SZ Byznys.

Operator systemu przesyłowego ČEPS wydał stanowcze ostrzeżenie, że w Czechach może wkrótce zabraknąć prądu. Jego ewentualny import będzie bardzo kosztowny, oczywiście pod warunkiem, że będzie skąd go sprowadzić.

nettg.pl

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
 
Mechanik Sprzętu Technologicznego 4 etaty
 
Mechanik Samochodowy 8 etatów
 
Kierowca Samochodu Ciężarowego 8 etatów
 
Elektromechanik Samochodowy 2 etaty
 
UWAGA prosimy składać aplikacje po przez stronę https://pgegiek.pl/oferty-pracy2
Związek nie udziela żadnych informacji ws. przyjęć
 
Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
 
LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w maju 2023 roku.
 
Termin wizyty specjalisty - 25.05.2023 r.(czwartek), rejestracja od 12.05.2023 r. do 23.05.2023 r.
 
Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11
Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 643.
 
UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
 
Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 02.06.2023 r. w godzinach 9.00 - 12.00 będą pobierane miary na mundury górnicze.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail do dnia 25.05.2023 r. z Magazynem Odzieżowym w celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru.

 

Szanowni Państwo, przekazujemy wiadomość:

W związku z tym, iż dniem 24 kwietnia br. NN Investment Partners TFI zmieniła się w Goldman Sachs TFI S.A. w załączeniu przesyłam Państwu pismo kierowane do Uczestników Pracowniczego Programu Emerytalnego zawierające szczegóły na temat tego wydarzenia „Informacja dla Pracownika – Zmieniamy się z NN Investment Partners TFI w Goldman Sachs TFI”. – wraz z poniższą informacją przygotowaną przez Goldman Sachs TFI S.A.

„WAŻNE INFORMACJE

Nadchodząca zmiana a obsługa administracyjna Programu

 • Nie ma konieczności aneksowania umów PPE - zmiany nazwy Towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych wprowadzimy przy okazji zaplanowanych do realizacji zmian;
 • nie zmieniają się numery rachunków bankowych do wpłat składek;
 • formularze do obsługi programu (wersje do druku) – nowe formularze dostarczymy Państwu do 24 kwietnia br. aby komfortowo i bez przeszkód mogli Państwo je podmienić w swoich ścieżkach obsługi Pracowników.
 • formularze w wersjach elektronicznych (linki rejestracyjne, Serwis Transakcyjny NN TFI24) – zaktualizujemy je z dniem 24 kwietnia br. Nie będzie to wymagało od Państwa żadnych dodatkowych działań.
 • materiały informacyjne dla Uczestników Programu (np. ulotki) – Będziemy przekazywać je Państwu sukcesywnie.

Kontakt z nami

 • Numery telefonów na naszą Infolinię pozostają bez zmian.
 • Zmieni się adres naszej strony internetowej na www.gstfi.pl. Natomiast jeszcze przez pewien czas, pomiędzy starą a nową stroną internetową, będą funkcjonowały przekierowania. Zmian, w wykorzystywanych przez Państwa linkach kierujących na naszą stronę internetową, możecie Państwo dokonywać sukcesywnie i w dogodnym dla Państwa terminie.

Zachęcamy, aby 24 kwietnia odwiedzili Państwo naszą stronę internetową www.gstfi.pl w nowej odsłonie. Będą na niej dostępne informacje o zmianie nazw naszej spółki oraz zarządzanych przez nas funduszy.

Jeśli chcą nas Państwo o coś jeszcze zapytać, zapraszamy do kontaktu.

Z pozdrowieniami,

Zespół NN Investment Partners TFI S.A.”

 

 

Z powodu dużego zainteresowania wycieczką do Zatoru - Energylandi w dniu 10 czerwca 2023r prowadzimy zapisy na drugi autobus, niezdecydowanych zapraszamy do zapisywania się w siedzibie związku. Wyjazd dofinansowany przez DLK ( Dział Socjalny) po za limitem 2 wyjazdów

ORTOPEDA – 27.04.2023r. (czwartek) rejestracja od 17.04.2023r. do 25.04.2023r.

Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu, przy ul. Mickiewicza 11 Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów w godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych, tel. 5 643.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy, jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarza specjalisty będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące). Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty. Wartość ponadstandardowej opieki zdrowotnej, która opłacana będzie w całości przez PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, natomiast nie wlicza się tego przychodu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- Specjalista/Technolog ds. Górniczych 2 etaty
- Elektromonter 3 etaty
- Elektromonter maszyn i urządzeńgórniczych na
odkrywce oraz elektromonter zatrudniony
w stałej grupie remontowej na odkrywce 2 etaty
- Górnik na odkrywce 40 etatów
- Kierowca Samochodu Ciężarowego 5 etatów
- Mechanik Sprzętu Technologicznego 2 etaty
- Ślusarz/spawacz na odkrywce 10 etatów
- Inspektor Techniczny 1 etat
- Samodzielny Referent 2 etaty
- Samodzielny Referent ds. Osobowych 2 etaty
- Specjalista ds. Mierniczych/Mierniczy 1 etat
- Operator sprzętu pomocniczego 
i technologicznego na odkrywce 6 etatów
 
Wszystkie oferty i aplikacje składać należy tylko i wyłącznie na stronie https://pgegiek.pl/oferty-pracy2
 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność’80 informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 02.03.2023r. rozpoczyna wypłatę dofinansowań do wypoczynku dzieci członków związku w wysokości 80 zł na każde dziecko, które uczestniczyło w wypoczynku zimowym minimum 5 dni kalendarzowych. Więcej informacji w siedzibie i pod telefonem 75 7735504

 

 

Ogłoszenie ! Wizyta lekarzy specjalistów z Kliniki Wrocławskiej !
Informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
LEKARZ ORTOPEDA Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w marcu 2023 roku.
Termin wizyty specjalisty -22.03.2023 r. (środa), rejestracja od 01.03.2023 r. do 20.03.2023 r.
UWAGA !!!
Lekarz ortopeda będzie przyjmować w przychodni w Zatoniu, przy ul Mickiewicza 11
Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 643.

Po feriach rusza projekt szkółki wędkarskiej prowadzonej przez Koło PZW KWB Turów. Zajęcia są bezpłatnie i kierowane do dzieci i młodzieży chcącej rozwijać pasję wędkarską. Z uwagi na możliwość korzystania z sali gimnastycznej w SP nr 2 jaki dobry dostęp do łowiska Zalew Czerwona Woda zajęcia odbywają się wyłącznie w Zgorzelcu. Startujemy 03.03.2023r godz. 16:30 SP nr 2 Zgorzelec przy ul. Orzeszkowej 60. Informacje i zapisy pod nr 5468 lub 882 129 445

Informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZ GINEKOLOG Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w marcu 2023 roku.

 

Termin wizyty specjalisty - 17.03.2023 r. (piątek), rejestracja od 17.02.2023 r. do 14.03.2023 r.

               

UWAGA  !!!

Lekarz ginekolog będzie przyjmować w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 643.

Wnioski po trwającej ok. 4 miesiące kontroli ekspertów z zewnętrznej specjalistycznej firmy Luxon Sp. z o.o. są pozytywne dla turoszowskiej kopalni. Obszar KWB Turów osiąga mniejszy współczynnik zaświetlenia niż sąsiadująca z nią Bogatynia, Zittau oraz najbliższe, duże miasto Liberec. W żadnym z 47 punktów pomiarowych zlokalizowanych wokół terenu kopalni nie stwierdzono przekroczenia wartości 2 lx, czyli wartości natężenia po czasie przyciemnienia, tzw. „ciszy nocnej”, dla wyznaczonej strefy środowiskowej. Dla porównania, natężenie oświetlenia powierzchni Ziemi przez Księżyc w pełni pogodną noc wynosi 0,2 lx, a oświetlenie uliczne w nocy pomiędzy 5 a 10 lx.

Badanie wykazało, że Kopalnia Turów nie ma dominującego wpływu na zaświetlenie nieba, a widziana nad kopalnią poświata bierze się w głównej mierze z innych, sąsiadujących z kopalnią zakładów przemysłowych oraz miejscowości i jest spowodowana m.in. rozpraszającym charakterem atmosfery.

Audyt oświetlenia zewnętrznego został zrealizowany zgodnie z podpisaną w zeszłym roku umową między rządami Polski i Czech i stanowi jedno z wielu, transparentnie prowadzonych działań. PGE GiEK realizuje m.in. budowę podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego chroniącego wody podziemne na terytorium Czech, a także budowę wału ziemnego. Wszystkie wskazane w umowie zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem, co na bieżąco potwierdza również strona czeska.

Kopalnia Turów na bieżąco podejmuje wiele działań, które wynikają z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko, podpisanych protokołów transgranicznych, jak również z otwartej postawy turoszowskiej kopalni. Mając na celu zoptymalizowanie funkcjonującego na jej terenie oświetlenia zewnętrznego, prowadzone są analizy w efekcie których następuje wyłączanie w porze nocnej tych obwodów oświetleniowych, które nie są niezbędne do bezpiecznej pracy. Przeprowadzana jest bieżąca korekta niewłaściwie ustawionych opraw, a nowy asortyment oświetleniowy zamawiany jest z parametrami temperatury barwowej, minimalizującej wpływ na środowisko. Ponadto, prowadzone są prace modernizacyjne polegające na wymianie tradycyjnego oświetlenia żarowego na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED oraz postępowania zakupowe mające na celu opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie modernizację całych systemów oświetlenia maszyn i obiektów Kopalni Turów.

Szanowni Państwo,

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza emerytów do skorzystania z oferty wczasów w 2023 roku. Wśród propozycji:

 

 • DŹWIRZYNO AKCES Medical Fit & Spa w terminie 29.05. - 10.06.2023 r.
 • NIECHORZE KWR Jantar SPA w terminie 11.06. - 24.06.2023 r.
 • POBIEROWO Ośrodek Wypoczynkowy Paula Wellness & Spa w terminie 11.06. – 23.06.2023 r.
 • USTRONIE MORSKIE Ośrodek Alka Sun Resort w terminie 08.07. – 18.07.2023 r.
 • ŚWINOUJŚCIE Ośrodek ,,Graal” w terminie 08.08. – 18.08.2023 r.
 • TURCJA Riwiera Turecka Hotel SERRA PARK 4* (wczasy samolotowe) w terminie 07.06. – 14.06.2023 r.
 • BUŁGARIA Słoneczny Brzeg Hotel MERCURY PREMIUM 4* (wczasy samolotowe) w terminie 05.06. – 15.06.2023 r.
 • WŁOCHY Rimini Hotel LILY (wczasy autokarowe ze zwiedzaniem) w terminie 21.06. – 02.07.2023 r.

Termin składania wniosków do dnia 15.03.2023 r.

Wszelkich informacji w zakresie organizowanych wczasów udziela Dział Kadr i Spraw Socjalnych, tel. 75/77 35 643 lub 75/77 35 789

Więcej informacji na zakładce https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

Oferta Pracy w KWB Turów

 

Elektromechanik - Oddział KWB Turów

Elektromonter - Oddział KWB Turów

Elektromonter na odkrywce - Oddział KWB Turów

Mechanik samochodowy - Oddział KWB Turów

Operator sprzętutechnologicznego - Oddział KWB Turów

Ślusarz-spawacz - Oddział KWB Turów

Wydawca magazynowy - Oddział KWB Turów

Aplikować należy tylko i wyłącznie pod podanym linkiem do 8 lutego 

 

https://pgegiek.pl/oferty-pracy2

 
 

Pani Dorota Gardias została ponownie wybrana na funkcję Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych❗️
Gratulujemy

 

Szanowni Państwo, informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w styczniu 2023 roku.
Termin wizyty specjalisty - 26.01.2023 r.(czwartek), rejestracja od 10.01.2023 r. do 24.01.2023 r.
UWAGA !!!
Lekarz ortopeda będzie przyjmował w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11
Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00 w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel. 5 643.
UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
Zgodnie z § 3 ust. 2.3. załącznika nr 15 do ZUZP za ponadstandardowe świadczenia medyczne pracownik ponosi odpłatność w wysokości 1,00 zł. Odpłatność będzie potrącona z wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ww. potrącenie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie należności należy złożyć w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych najpóźniej do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów. Wzór Oświadczenia w załączeniu, dostępny jest również na dysku O: Dział DLK – Sprawy Socjalne. Nie złożenie oświadczenia będzie oznaczało rezygnację z wizyty u specjalisty.

Oferta Pracy w KWB Turów - Górnik na odkrywce

Aplikować należy tylko i wyłącznie pod podanym linkiem

https://pgegiek.pl/oferty-pracy2

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pobytów indywidualnych do 7 noclegów w 2023 roku. 

https://solidarnosc80.com/dzial-kadr-i-spraw-socjalnych.html

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć