Aktualności

Informacja dot. ponadstandardowej opieki zdrowotnej 2020

Szanowni Państwo, przekazujemy informację otrzymaną z Działu BHP PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.


Informujemy, że od 1.01.2020 r. kontynuowana jest ponadstandardowa opieka zdrowotna dla pracowników Oddziału KWB Turów na podstawie zawartej w dniu 11.12.2019 r. Umowy z MegaMed Sp. z o.o.

Zakres usług specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach ponadstandardowej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału KWB Turów został rozszerzony i wykonywany jest

w następujących  lokalizacjach:

•             Bogatynia

•             Zgorzelec

Rejestracja w poszczególnych lokalizacjach:

•             Bogatynia tel. 664 131 478

•             Zgorzelec tel. 517 241 245

Szczegółowy zakres usług w ramach ponadstandardowej opieki zdrowotnej zawiera Informator dla Pracowników Oddziału KWT przygotowany przez MegaMed Sp. z o.o.,  dostępny w załączniku oraz na IPK pod adresem: https://ipk.gkpge.pl/obszar/giek/kwbT/pracownik/OpiekaMedyczna/Strony/default.aspx 

 

Miesięczny koszt  z tytułu usług ponadstandardowej opieki zdrowotnej za pracownika  wynosi 53,00 zł – 52 zł ponosi Pracodawca, 1zł ponosi Pracownik.

Dla pracownika ponadstandardowe świadczenie zdrowotne stanowi przychód ze stosunku pracy, stąd od kwoty 52 zł opłaca on podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z ponadstandardowej opieki zdrowotnej dostępne jest na dysku sieciowym O:\Dział BHP\Badania lekarskie\ponadstandard.

Oświadczenie należy składać w Dziale BHP /DB/ pok. 304 -  do 25. dnia kalendarzowego danego miesiąca, Złożenie oświadczenia w powyższym terminie skutkuje z początkiem następnego m-ca kalendarzowego.

Złożenie oświadczenia po 25 skutkuje z początkiem drugiego m-ca  kalendarzowego licząc od daty złożenia oświadczenia.

 

informator można ściągnąć w zakładcce dokumenty do pobrania 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć