Aktualności

wydawanie PIT-11, RMUA, PPE

Szanowni Państwo,

 

Dział Księgowości Zarobkowej informuje, że od tego roku PIT-11 będą wydawane w formie papierowej tylko dla osób nie posiadających dostępu do Portalu HR – osoby posiadające dostęp do Portalu będą obowiązane do samodzielnego pobrania informacji zamieszczonej w formie elektronicznej na Portalu HR. Informacje PIT-11 opublikowane na Portalu są opatrzone podpisem osoby odpowiedzialnej za wystawienie dokumentu, a pracownik pobierając PIT-11 potwierdza jego odbiór. Termin publikacji – 12.02.2020 r. 

Roczne raporty RMUA oraz roczne informacje o PPE będą wydawane tak jak dotychczas tj. w formie papierowej przez osoby upoważnione w poszczególnych KO.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć