Aktualności

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w marcu 2020 roku.

Termin wizyty specjalistów - 19.03.2020 r.(czwartek), rejestracja od 11.03.2020r. do 17.03.2020r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja od godz. 7.00 – 15.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel.  5 234.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć