Aktualności

Rekomendacja dotycząca maksymalnego ograniczenia kontaktów międzyludzkich w miejscu pracy.
Szanowni Państwo,
 
Z upoważnienia Dyrektora Oddziału KWT Pana Sławomira Wochna, przekazuję do realizacji Komunikat:
 
Na polecenie Przewodniczącego Zespołu Kryzysowego PGE GiEK S.A. – Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A. Pana Roberta Ostrowskiego przekazuję poniższe zalecenie z dyspozycją realizacji w kierowanych przez Państwa Oddziałach i Spółkach.
 
W związku z wprowadzonym 20 marca 2020 roku stanem epidemii i ostatnimi decyzjami organów administracji rządowej, traktując priorytetowo zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Pracowników PGE GiEK S.A. oraz Spółek Nadzorowanych, zalecam maksymalne ograniczenie kontaktów międzyludzkich w miejscu pracy w przypadku wykonywania obowiązków służbowych.
 
W związku z powyższym rekomenduję:
 
· wydzielenie w każdej lokalizacji miejsc, w których Pracownicy mogą składać wszelkiego rodzaju dokumenty w sposób bezdotykowy i bez kontaktu z nadawcą/odbiorcą tych dokumentów przy zachowaniu odpowiednich zasad higieny;
 
· odbywanie spotkań służbowych wyłącznie za pomocą elektronicznych środków komunikacji (np. Skype, telefon);
 
· delegowanie Pracowników do pracy zdalnej, jeśli pozwala na to charakter ich obowiązków służbowych.
 
 
 
Stan wprowadzenia powyższych rekomendacji będziemy weryfikować na bieżąco podczas spotkań ZK PGE GiEK S.A.
 
Przypominamy, że koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się bezpośrednio – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby lub pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których znajdują się wydzieliny osoby zainfekowanej np. poprzez kichanie i kaszel. Dlatego tak ważne jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich oraz bezwzględne przestrzeganie zasad higieny rąk i dróg oddechowych i stosowanie środków dezynfekujących.
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć