Aktualności

KOMUNIKAT !!

W związku z ograniczeniami swobodnego przemieszczania się wprowadzonymi na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522), oraz realizując polecenie Dyrektora Oddziału KWB Turów wnoszę do kierowników/przełożonych o pobranie w dniu 31.03.2020 r. (wtorek) z Działu Kadr i Spraw Socjalnych (DLK) dokumentów pn. „Oświadczenie Pracodawcy” dla podległych służbowo pracowników (za potwierdzeniem odbioru).

- Pracownicy otrzymają zaświadczenia bezpośrednio na oddziałach od przełożonych!

Niniejsze oświadczenie wskazuje, że osoba jest pracownikiem Oddziału i wykonuje obowiązki w Oddziale KWB Turów, jak również potwierdza, że dojazd pracownika do miejsca pracy mieszczącego się pod adresem wskazanym w oświadczeniu jest niezbędny z uwagi na charakter wykonywanych obowiązków.

W ramach poczynionych ustaleń ze Starostwami Powiatowymi Zgorzelca i Lubania powyższe oświadczenie każdy pracownik Oddziału w drodze do pracy i z pracy powinien posiadać przy sobie wraz z identyfikatorem w celu ich okazania funkcjonariuszom straży granicznej i policji w ramach ewentualnych prowadzonych przez nich kontroli.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć