Aktualności

Komunikat oraz informacja ze spotkania z Dyrektorem oddziału KWB Turów

NSZZ Solidarność’80 informuje. Siedziba związku w tych trudnych czasach funkcjonuje normalnie – choć w ograniczonym składzie osobowym i z zachowaniem zasad bezpiecznego kontaktu międzyosobowego. W związku z pandemią - zalecany kontakt w miarę możliwości telefonicznie.  Jesteśmy tu po to aby na bieżąco załatwiać wszystkie sprawy pracownicze. Nasz Związek jest w stałym kontakcie z Dyrektorem Oddziału KWB Turów i sztabem kryzysowym oraz Prezesami spółek zależnych. Bierzemy udział w telekonferencjach telefonicznych na których zgłaszamy uwagi  zbierane od Was oraz nasze spostrzeżenia, co do zachowania bezpiecznej pracy oraz eliminowania zagrożeń związanych z możliwością zarażenia wirusem. Z każdego spotkania jest sporządzona notatka, a ostatnią z 02.04, i najważniejszymi sprawami dla pracowników  a prezentowanymi przez Dyrektora Sławomira Wochnę,  prezentujemy poniżej;

Dyrektor Oddziału poinformował Stronę Społeczną o podejmowanych działaniach profilaktycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Pracowników Oddziału. Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, wprowadzone zostały kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. 

Wprowadzone od 2 kwietnia 2020 r. obostrzenia dotyczą min. pasażerów w tym również w pojazdach 9+, w przypadku Kopalni są to busy realizujące przewozy pracowników. Obowiązuje także zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Służby publiczne – policja będą przeprowadzały wyrywkowe kontrole środków transportu w zakresie stosowania się do powyższych zasad.  Kierowcy mają obowiązek stosować się do zaleceń, w związku z powyższym Pracownicy, którzy nie dotrą do pracy w związku z ograniczeniem dotyczącym limitu pasażerów w pojeździe obowiązani są zgłosić ten fakt przełożonemu. Nieobecność z tej przyczyny nie będzie traktowana, jako „N”. Z firmami realizującymi przewozy pracownicze trwają rozmowy mające na celu zabezpieczenie odpowiedniej ilości pojazdów w celu zapewnienia płynności transportu dostosowanego do nowych przepisów prawa.

Oddział zabezpiecza środki do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji  powierzchni. W szczególności na terenie odkrywki. Na bieżąco uzupełniane są ilości oraz monitorowana jest dostępność wymaganych środków tak, aby dostępne były na każde zgłoszone zapotrzebowanie z komórki organizacyjnej.  Nowe zaostrzenia w zakresie walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadziły obowiązki dla pracodawcy w zakresie zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa swoich pracowników. Pracownicy mają mieć dostęp do płynów dezynfekujących oraz rękawiczek. Dokonano wszelkich starań aby środki te były dostępne. Oddział rozpoczyna dystrybucję wśród pracowników żeli o pojemności 100 ml do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek i maseczek.

Oddział dodatkowo zakupił 60 sztuk bezdotykowych termometrów medycznych w celu mierzenia temperatury pracowników.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa, które mają zabezpieczyć Pracowników dotyczą stanowisk pracy poszczególnych Pracowników, muszą być oddalone od siebie, co najmniej 1,5 metra, ( jeśli jest taka obiektywna możliwość). W związku z powyższym nie powinno dochodzić do kumulowania się pracowników w jednym miejscu. Odprawy, na których przekazywane są zadania do wykonania winny odgraniczać się do udziału minimalnej ilości osób z zachowaniem wymaganej odległości. Pracownicy poruszając się pieszo w zakładzie pracy muszą także stosować się do wprowadzonego obowiązku utrzymania, co najmniej 2-metrowej odległości między sobą.

Pracodawca poinformował Stronę Społeczną, że trwają prace nad opracowaniem zasad
 tzw. skoszarowania pracowników. Scenariusz skoszarowania załogi przewiduje umieszczenie na terenie Kopalni Turów 250 pracowników bezpośredniej obsługi procesu wydobycia i transportu węgla do Elektrowni Turów. Osoby te zostaną skoszarowane w obiektach KWT z dostępem do węzłów sanitarnych. Zabezpieczony zostanie miejsce wypoczynku oraz wyżywienie. W celu realizacji powyższego przewidziana jest forma zawarcie między Pracodawcą a Pracownikiem - Porozumienia w sprawie wykonywania pracy u pracodawcy na zasadzie „skoszarowania”.

Pracownicy w czasie skoszarowania będą mieli możliwość skorzystać z konsultacji psychologa w formie teleporady.

Do Zespołu Kryzysowego PGE GiEK S.A. dołączył specjalista wirusolog, którego zadaniem będzie między innymi udzielanie odpowiedzi na pytania pracowników, przygotowywanie bieżących informacji związanych z sytuacją epidemiologiczną w na obszarze kraju.

W Kopalni Turów na dzień dzisiejszy nie ma przypadków zarażenia koronawirusem.

Następne spotkanie zaplanowane zostało na 09.04.2020 r. godz.9:00.

W dniu dzisiejszym (02.04.2020r) odbyło się pierwsze spotkanie w formie wideokonferencji, z nowo powołaną  Panią Prezes PGE GiEK Wiolettą Czemiel-Grzybowską. Po krótkiej prezentacji, Pani Prezes omówiła prowadzone procesy związane w przeciwdziałaniem możliwości zarażenia się koronawirusem w  Kopalniach Węgla Brunatnego w Turowie i Bełchatowie. W skrócie omówiono  kierunek kontynuacji współpracy ze strona społeczną. Na dzień dzisiejszy jedyna możliwą formą rozmów, jest spotkanie zdalne, czyli wideokonferencje. Przedstawiciele organizacji związkowych działających w kopalniach Turowa i Bełchatowa, zaproponowali przygotowanie procedur umożliwiających funkcjonowania obu zakładów oraz wypłat normalnych wynagrodzeń pracownikom w razie potrzeby wprowadzenia restrykcyjnych środków bezpieczeństwa. Zarząd PGE GiEK wychodzi naprzeciw zaistniałym problemom i już szykuje rozwiązania, które mogą być potrzebne na tą kryzysową okoliczność, czyli treści porozumień ze strona społeczna – która to  w najbliższych dniach otrzyma  do konsultacji – wyjaśniła nowa Pani Prezes Zarząd oraz organizacje związkowe zobowiązały się do wspólnego działania i stałego kontaktu w tym niebezpiecznym dla wszystkich czasie.

Szanowni związkowcy, będziemy Was informować na bieżąco. Życzymy dużo zdrowia!

Szczęść Wam Boże!

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć