Aktualności

INFORMACJA dla członków MPKZP

W związku z wprowadzonym 20 marca 2020 roku stanem epidemii, traktując priorytetowo zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Pracowników PGE GiEK S.A. oddziału KWB Turów należy maksymalne ograniczyć kontakty międzyludzkie w miejscu pracy w przypadku wykonywania obowiązków służbowych. W celu realizacji tego zalecenia informuję, że zmianie ulegają od 30.03.2020r. zasady funkcjonowania MPKZP.

Zarząd MPKZP nie zaprzestaje funkcjonowania i zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, który znajduje się na dysku O: Zarząd MPKZP/harmonogram … 2020 w ustalonym dniu posiedzenia Zarządu spotyka się w okrojonym rotacyjnym składzie tj. w dwóch dwuosobowych zespołach celem przyznania pożyczek i zapomóg.

 

Wprowadza się następujące środki zapobiegawcze celem eliminacji zagrożeń:

- pracownicy księgowości wykonują do odwołania pracę zdalną,

- zaprzestaje się przyjmowanie papierowych wniosków na pożyczki i zapomogi,

- wypłata wszystkich pożyczek i zapomóg realizowana jest wyłącznie na konta osobiste w banku,

- zawiesza się wypłatę pożyczek zwiększonych o 20% za zgodą wszystkich związków zawodowych do odwołania,

- przypominamy, że każdy członek MPKZP może zawiesić spłatę pożyczki na okres 3 miesięcy bez

  podania przyczyny, składając odpowiednie podanie z potwierdzeniem zapoznania przez żyrantów.

 

Kontakt z pracownikami księgowości realizowany jest :

 

- telefonicznie na służbowy nr telefonu : 669 987 430,

- skrzynkę mailową : czeslawa.dubiecka@gkpge.plelzbieta.ksiazka@gkpge.pl,

 

Wyjaśnienie zasad funkcjonowania MPKZP.

 

Z uwagi na ograniczoną możliwość osobistego składania wniosków na pożyczkę, zapomogę oraz podań, ustala się następujący obieg dokumentów:

 

  1. Osoba składająca wniosek na pożyczkę w ramach zgromadzonych wkładów, wypełnia właściwy wniosek z danymi osobowymi, wpisuje nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew i koniecznie wpisuje nr telefonu kontaktowego.  Podpisuje wniosek w miejscach do tego wyznaczonych bez konieczności jakiegokolwiek potwierdzania wpisów. Osobiście lub przy pomocy osoby kierownictwa oddziału, na którym pracuje członek, skanuje wniosek w jednym pliku i przesyła (jeżeli to możliwe po zabezpieczeniu hasłem np. programem 7 ZIP) na wskazany adres mailowy pracowników księgowości celem dokonania weryfikacji.  Pracownik księgowości po otrzymaniu wniosku sprawdza jego kompletność, nadając nr kolejny w nazwie i rejestruje w dzienniku.  Pozytywnie zweryfikowany wniosek przesyła mailowo (po zabezpieczeniu hasłem) do Przewodniczącego Zarządu MPKZP lub jego zastępcy celem wydruku i złożenia na posiedzeniu Zarządu.

 

  1. Osoba składająca wniosek na pożyczkę z żyrantami, wypełnia właściwy wniosek i potwierdza jak dotychczas dane takie jak: osobowe, własne i żyrantów, zatrudnienie, zarobki oraz potwierdza zgodność podpisów.  Wpisuje nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew i koniecznie nr telefonu kontaktowego.  Podpisuje czytelnie w miejscach do tego wyznaczonych.  Osobiście  lub przy pomocy osoby kierownictwa oddziału, na którym pracuje członek skanuje wniosek w jednym pliku i przesyła (jeżeli to możliwe po zabezpieczeniu pliku hasłem np. programem 7 ZIP) na wskazany adres mailowy pracowników księgowości celem dokonania weryfikacji.  Pracownik księgowości po otrzymaniu wniosku sprawdza jego kompletność, nadając nr kolejny w nazwie i rejestruje w dzienniku.  Pozytywnie zweryfikowany wniosek przesyła mailowo (po zabezpieczeniu hasłem) do Przewodniczącego Zarządu MPKZP lub jego zastępcy celem wydruku i złożenia na posiedzeniu Zarządu.

 

  1. W przypadku niekompletności lub złego wypełniania wniosku pracownik księgowości kontaktuje się na wskazany nr telefonu celem dokonania przez składającego korekty danych i ponownego przesłania go do weryfikacji.

 

  1. W przypadku niejasności i pytań, każdy członek MPKZP po wcześniejszej identyfikacji rozmówcy, ma możliwość na wskazany nr telefonu kontaktowego zwrócić się do pracownika księgowości o przekazanie niezbędnych informacji dotyczących wniosku.

 

  1. Osoba składająca wniosek o zapomogę, wypełnia właściwy wniosek, potwierdza jak dotychczas zarobki. Wpisuje nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew i koniecznie nr telefonu kontaktowego.  Podpisuje czytelnie w miejscach do tego wyznaczonych.  Osobiście lub przy pomocy osoby kierownictwa oddziału, na którym pracuje członek  skanuje w jednym pliku wniosek i tylko niezbędne załączniki potwierdzające fakt wystąpienia zdarzenia losowego i przesyła mailowo (jeżeli to możliwe po zabezpieczeniu hasłem) na wskazany adres mailowy pracowników księgowości celem dokonania weryfikacji.  Pracownik księgowości po otrzymaniu wniosku sprawdza jego kompletność, nadając nr kolejny w nazwie i rejestruje w dzienniku.  Pozytywnie zweryfikowany wniosek przesyła mailowo (po zabezpieczeniu hasłem) do Przewodniczącego Zarządu MPKZP lub jego zastępcy celem wydruku i złożenia na posiedzeniu Zarządu.

 

  1. Sprawy różne. Osobiście lub przy pomocy osoby kierownictwa oddziału, na którym pracuje członek skanuje podanie w jednym pliku i przesyła na wskazany adres mailowy pracowników księgowości celem dokonania weryfikacji.  Pracownik księgowości po otrzymaniu podania sprawdza jego kompletność, nadając nr kolejny w nazwie i rejestruje w dzienniku.  Pozytywnie zweryfikowane podanie przesyła mailowo do Przewodniczącego Zarządu MPKZP lub jego zastępcy celem wydruku i złożenia na posiedzeniu Zarządu.

 

  1. Wszystkie niezbędne wnioski i druki znajdują się na dysku O: Zarząd MPKZP\druki lub będą przesłane przez pracownika księgowości na podany przez członka adres email po kontakcie mailowym lub telefonicznym.

 

 

W sprawach spornych proszę o kontaktowanie się z Przewodniczącym Zarządu lub jego zastępcą:

 

a)      telefonicznie na służbowe nr telefonu 669 987 261, 75 77 36 496 lub 75 77 35 271

skrzynka mailowa robert.cebula@gkpge.plmirosław.bodo@gkpge.pl

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć