Aktualności

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo, 

W związku z zaostrzającym się stanem zagrożenia epidemicznego w kraju, nasz Oddział nieustannie wprowadza szereg rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia Załogi Kopalni.

Na bieżąco analizujemy wiele możliwości przeorganizowania w naszym Oddziale codziennej pracy, aby maksymalnie zabezpieczyć Pracowników przed możliwością zakażenia koronawirusem, a jednocześnie zapewnić nasze dalsze funkcjonowanie.

Dokładamy wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zapewnić, by wirus nie rozprzestrzeniał się w naszym miejscu pracy. Aby tego dokonać należy wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek pracodawcy i przełożonych. Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania.

Dzisiaj na zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy musimy spojrzeć w inny sposób, a istniejące zasady dostosować do nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Oznacza to przede wszystkim taką organizację pracy, która ograniczy osobiste kontakty pomiędzy pracownikami.

W związku z powyższym rekomenduję, jeżeli pozwalają na to posiadane w dyspozycji środki o: 

·  wydzielenie w każdej lokalizacji miejsc, w których Pracownicy mogą składać wszelkiego rodzaju dokumenty w sposób bezdotykowy i bez kontaktu z nadawcą/odbiorcą tych dokumentów przy zachowaniu odpowiednich zasad higieny;

·  odbywanie spotkań służbowych wyłącznie za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość (np. e-mail, Skype, telefon);

·  ograniczenie wyjść poza teren obiektu/pomieszczeń/hal w godzinach pracy, zarówno o charakterze służbowym jak i prywatnym;

·  delegowanie Pracowników do pracy zdalnej, jeśli pozwala na to charakter ich obowiązków służbowych;

·  przeorganizowanie warunków pracy w ten sposób, aby stanowiska pracy poszczególnych pracowników były oddalone od siebie, o co najmniej 1,5 metra;

·  używania rękawiczek lub płynów dezynfekujących.

 

Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań bezpośrednich w jednej lokalizacji (gromadzenia się).Zalecenie  dotyczy również biur organizacji związkowych funkcjonujących w Oddziale KWB Turów. Jest to wymuszone koniecznością zaostrzenia pewnych rozwiązań dotyczących obecności pracowników w przestrzeni naszego zakładu - związane z nowymi zasadami bezpieczeństwa oraz mające na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Koronawirus może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, dlatego zdecydowane ograniczenie kontaktów wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich Pracowników.

Zaistniała sytuacja wymusza również kontynuacje zawieszenia prowadzenia w sposób dotychczasowy (stacjonarny) szkoleń okresowych bhp dla pracowników Oddziału KWB Turów do dnia 30.04.2020 r. i przejścia w tryb ich odbywania m.in. w formie samokształcenia kierowanego -  o szczegółach tego typu prowadzenia szkoleń zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie.

Przypominam, że koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się bezpośrednio – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby lub pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których znajdują się wydzieliny osoby zainfekowanej np. poprzez kichanie i kaszel. Dlatego tak ważne jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich oraz bezwzględne przestrzeganie zasad higieny rąk i dróg oddechowych i stosowanie środków dezynfekujących.

Jeśli mieliście Państwo kontakt z osobą zakażoną koronawirusem (rozumiane jako pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut, prowadzenie rozmowy z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas) lub zaobserwowaliście u siebie objawy choroby, należy natychmiast zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadomić o swojej sytuacji. Otrzymacie Państwo informację, jak dalej postępować. Jednocześnie rekomendujemy, aby w przypadku stwierdzenia objawów koronawirusa i zgłoszenia do Sanepidu, przekazywać uprawnionym służbom wszystkie niezbędne informacje, w tym informacje o osobach, z którymi mieliśmy kontakt w ostatnich tygodniach. W takich sytuacjach kluczowa dla zatrzymania dalszego rozprzestrzeniania się choroby jest szybka identyfikacja osób, z którymi osoba zarażona miała kontakt. Pozwala to na niezwłoczne ustalenie potencjalnych źródeł choroby i podjęcie odpowiednich działań medyczno-sanitarnych.

 

 

 

 

 

Szanowna Załogo Kopalni

 

Ponawiam i zachęcam do przesyłania sugestii i pomysłów, w tym wniosków racjonalizatorskich na specjalnie utworzone do tego celu konto techniczne e-mail: koronawirus.giekkwbt@gkpge.pl - w związku z działaniami prewencyjnymi przeciw koronawirusowi.

Wyjątkowa sytuacja wymaga współpracy i zrozumienia wszystkich Pracowników Oddziału, a także przestrzegania obowiązujących już procedur. Dziękuję za odpowiedzialną postawę i zwracam się z prośbą o wsparcie, wyrozumiałość oraz stosowanie się do zasad postępowania spowodowanych zaistniałą sytuacją.

 

Z poważaniem

Sławomir Wochna

Dyrektor Oddziału

Kopalni Węgla Brunatnego Turów

 

 

  

 

Przypominam również o aktualnie obowiązujących zasadach wdrożonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia obowiązuje zasada ograniczenia w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie dotyczy jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

 

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi. Zadbaj o aktywność fizyczną

  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć