Aktualności

Wybory do władz związku na Delegata oraz Przewodniczącego Koła
W dniu dzisiejszym Główna Komisja Wyborcza NSZZ Solidarność 80 KWB Turów zakończyła procedury wyborcze na Delegatów Walnego Zebrania i Przewodniczących oddziałowych.
Wszelkie informacje o wynikach wyborów są dostępne w siedzibie związku.
Do dnia 9 października 2020 będą zbierane i rozpatrywane reklamacje.
Dziękujemy serdecznie za bardzo duża frekwencję w wyborach, w tak trudnych czasach oraz epidemii Covid-19.
Pozdrawiamy
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć