Aktualności

Bardzo, bardzo dobre wystąpienie pana posła Stanisława Żuka w Sejmie. Watro posłuchać, Nasz człowiek z Naszej ziemi... Brawo

Stanisław Żuk - wystąpienie z dnia 24 lutego 2021 r. Posiedzenie Sejmu RP nr 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

https://www.youtube.com/watch?v=W8cxmBbOodo&ab_channel=JanuszJask%C3%B3%C5%82ka

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć