Aktualności

Szczepienia na Covid-19 w KWB Turów

W ramach Narodowego Programu Szczepień Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów jako Pracodawca podjął działania zmierzające do uruchomienia na terenie Oddziału terenowego punktu szczepień przeciwko COVID-19, dla Pracowników Kopalni.

Planowana realizacja szczepień będzie prowadzona przez uprawniony personel medyczny SP ZOZ Zgorzelec w czasie godzin pracy.

Szczepienia są dobrowolne, zależne wyłącznie od indywidualnej decyzji każdego Pracownika

Pracodawca ani podmiot medyczny nie będzie miał wpływu na to jaką szczepionką będziemy szczepieni (jest to zależne od przydziału szczepionek w ramach Narodowego Programu); nie będzie również możliwości wyboru konkretnej szczepionki; w razie wątpliwości czy dana osoba może się zaszczepić konkretną szczepionką wykonywane będą konsultacje lekarskie w miejscu szczepień.

W związku z powyższym do dnia 29.04.2021 r. tj. czwartek (w przededniu wejścia w życie stosownych zasad oraz wytycznych dla szczepień przeprowadzanych w zakładach pracy) w celu identyfikacji oraz pozyskania informacji o ilości pracowników wyrażających chęć poddania się szczepieniu w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, proszę o pozyskanie informacji od podległych służbowo pracowników, którzy chcą zadeklarować się do skorzystania z takiej formy szczepienia

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć