Aktualności

Dofinansowanie letnich kolonii, obozów, wczasów rodzinnych, zielonych szkół

Informujemy, że od 23 sierpnia ( poniedziałek ) rozpoczynamy wypłatę dofinansowań do wypoczynku letniego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w koloniach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych, oraz dzieci które spędziły wypoczynek z rodzicami (ale posiadają fakturę watt na dziecko minimum 5 dni), w wysokości 80 zł na każde dziecko. W przypadku przynależności obojga rodziców do naszej organizacji międzyzakładowej dofinansowanie przysługuje każdemu z nich.

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć