Aktualności

Umowa społeczna już w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W dniu wczorajszym 23.08.2021r. po blisko dwumiesięcznej pracy strony społecznej nad projektem Umowy Gwarantującej dalszy byt pracowników i zachowanie miejsc pracy podczas transformacji energetycznej, zostały przedłożone 44 strony tekstu Ministerstwu Aktywów Państwowych do analizy i uwag. To pierwszy krok przed czekającymi nas zapewne trudnymi negocjacjami dotyczącymi poszczególnych rozdziałów, paragrafów i punktów przedstawionej przez nas propozycji Umowy Społecznej.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć