Aktualności

Początek rozmów o Umowie Społecznej

1 września w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie rozpoczęły się rozmowy na temat projektu Umowy Społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa.

Projekt Umowy został przekazany przez stronę społeczną na ręce wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia, Pełnomocnika Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego 23 sierpnia 2021 roku. Po omówieniu głównych założeń projektu Umowy Społecznej uzgodniono, że dalsze prace na jej treścią prowadzone będą w ramach zespołów eksperckich, które zajmą się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, zmian legislacyjnych oraz transformacji regionów.

Wszystkim stronom uczestniczącym w rozmowach zależy na wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla pracowników objętych procesem transformacji. Rozwiązania wypracowane w ramach poszczególnych zespołów eksperckich zostaną omówione na spotkaniu plenarnym w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, które zaplanowane zostało na drugą połowę września 2021 roku.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony rządowej, strony społecznej oraz strony pracodawców Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej i Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego.

 

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/poczatek-rozmow-o-umowie-spolecznej

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć