Aktualności

Lekarz Ortopeda

Informacja Działu Kadr i Spraw Socjalnych PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

 

LEKARZE ORTOPEDZI Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w lutym 2022 roku.

 

Termin wizyty specjalistów - 24.02.2022 r.(czwartek), rejestracja od 11.02.2022 r. do 22.02.2022 r.

               

UWAGA  !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

Rejestracja tylko dla uprawnionych osób Oddziału KWB Turów od godz. 6.00 – 14.00  w ustalonym  powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych - tel.  5 643.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć