Aktualności

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU INFORMUJE

 

W nowej Przychodni - Regionalnym Centrum Opieki Koordynowanej znajduje się większość przyszpitalnych poradni z nowoczesnym sprzętem medycznym potrzebnym do diagnostyki i leczenia chorób. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do poszczególnych Poradni.

Na parterze znajdują się rejestracje do poradni oraz Poradnia lekarza POZ. Poniżej nr kontaktowe do poszczególnych jednostek:

Podstawowa Opieka Zdrowotna- tel. 571 334 931

Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej- tel. 571 334 818: rejestracja w godz. : telefoniczna 11:.30-13:00 - osobista 8.00-11.00

Poradnia Chirurgiczna-tel. 571 334 852 rejestracja w godz. : telefoniczna 8.00-11.00; osobista 8.00-11.00

Poradnia Hematologiczna- tel.571 334 800- rejestracja w godz.8.00-9.00

Poradnia Reumatologiczna- tel. 571 334 800 rejestracja w godz.8.00-9.00

Poradnia Diabetologiczna - tel.571 334 800 rejestracja w godz.8.00-9.00

Poradnia Endokrynologiczna- tel. 571 334 850 - rejestracja w godz.: osobista 8.00-14.00; telefoniczna 7.00-11.00

Poradnia Urologiczna- tel. 571 334 850 - rejestracja w godz.: osobista 8.00-14.00; telefoniczna 7.00-11.00

Na I piętrze znajdują się Poradnie:

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 571 334 818: rejestracja w godz. : telefoniczna 10.00-11.30; osobista 8.00-11.00

Urologiczna tel. 571 334 850 - rejestracja w godz.: osobista 8.00-14.00; telefoniczna 7.00-11.00

Otolaryngologiczna - 571 334 922 rejestracja w godz.: 8.00-11.00;

Neurologiczna dla dorosłych- 571 334 654 rejestracja w godz. : 8.00-14.00

Nefrologiczna- 571 334 703 rejestracja telefoniczna w godz.: 8.00-14.00

Na II piętrze znajdują się Poradnie:

Chirurgiczna tel. 571 334 852 rejestracja w godz. : telefoniczna 8.00-11.00; osobista 8.00-11.00

Endokrynologiczna tel. 571 334 850 - rejestracja w godz.: osobista 8.00-14.00; telefoniczna 7.00-11.00

Ginekologiczna -571 334 821 rejestracja w godz.: telefoniczna: poniedziałek.; środa-piątek 8.00-10.00; wtorek 12.00-13.00; osobista 7.00-14.30

Poradnia Hematologiczna- tel.571 334 800- rejestracja w godz.8.00-9.00

Poradnia Reumatologiczna- tel. 571 334 800 rejestracja w godz.8.00-9.00

Poradnia Diabetologiczna - tel.571 334 800 rejestracja w godz.8.00-9.00

Źródło: Wielospecjalistyczny Szpital - SPZOZ w Zgorzelcu

 

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć