Aktualności

WYBORY CZŁONKA ZARZĄDU PGE GiEK S.A. 19-22.04.2022r. II tura

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy
Pragnę podziękować za możliwość spotkania się z Pracownikami Oddziałów i Centrali Spółki w czasie trwania tzw. kampanii wyborczej przed II turą wyborów.
Wszędzie tam gdzie byłem, mogłem wyrazić swoje poglądy, spostrzeżenia, jak i wysłuchiwałem się w Państwa propozycje niezbędnych lub koniecznych zmian. Dziękuję za miłe i szczere przyjęcie wszędzie, gdzie się pojawiałem. Pragnę również przeprosić z całego serca tych z Państwa, których nie mogłem odwiedzić ani mieć możliwości wymiany wspólnych myśli.
Określony czas trwania okresu wyborczego, miał bezpośredni wpływ na bezwzględny mój codzienny udział w realizacji obowiązków wobec Pracowników naszej Spółki. Mam także obowiązek postępowania na podstawie i w granicach prawa. Regulamin Wyborów określa warunek prowadzenia kampanii wyborczej wyłącznie poza okresem świadczenia pracy przez kandydata.
Byłem, jestem i będę szczery wobec Każdej Osoby.
Z pełną świadomością dzieliłem okres pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów, na czas:
spotkań, posiedzeń czy konsultacji z władzami korporacyjnymi Spółki w sprawie m.in. zawarcia bardzo oczekiwanych Porozumień płacowych w Oddziale PGE GiEK S.A. i Spółkach nadzorowanych, negocjacji m.in. ze stroną rządową Umowy Społecznej na okoliczność wydzielenia aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa i powstania NABE, czy także moich obowiązków wynikających w ramach Rady Dialogu Społecznego,
jak również przygotowania i prowadzenia kampanii wyborczej.
Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy
Bycie Członkiem Zarządu Spółki reprezentującym Pracowników to odpowiedzialność za każdego z Nas i Wszystkim RAZEM.
To działanie w celu:
• Zachowania trwałych i bezpiecznych miejsc pracy,
• Zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń,
• Regularnej współpracy ze związkami zawodowymi,
• Sprzeciwu wobec planów podziału i wydzielania,
• Zabezpieczenia stabilnego finansowania i funkcjonowania Spółki w procesie transformacji,
Jest to szczególnie ważne teraz, gdy proces zmian wynikły z transformacji sektora energetycznego i wydobywczego węgla brunatnego jest wdrażany przez Rząd RP. To właśnie teraz Głos Pracowników musi być szczególnie słyszalny przy kreowaniu ich teraźniejszości i przyszłości.
Głos Pracowników potrzebny teraz, aby dokonać m.in. zmian w podziale kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Spółki TAK, aby osoba wybrana przez Pracowników miała wreszcie realny wpływ na wszystkie kwestie związane ze sprawami pracowniczymi Centrali Spółki oraz wszystkich Oddziałów Spółki.
OBECNIE wybrany przez pracowników członek Zarządu GiEK S.A., realizuje zakres kompetencji określony uchwałą/decyzją Zarządu oraz w ramach przypisanych kompetencji związanych z kierowaniem podległym pionem organizacyjnym odpowiada za obszar zarządzania usługami administracyjnymi Centrali Spółki, zarządzania nieruchomościami Spółki, Kancelarią Spółki oraz w zakresie floty samochodów osobowych w Spółce.
Czy dla takiego celu Pracownicy wybierali i wybierają swego przedstawiciela w Zarządzie?
Czas najwyższy skończyć z marginalizacją pozycji przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Spółki.
Głos Pracowników i Głos Związków Zawodowych może i powinien ten układ zmienić.
Zmieńmy ten stan razem, wtedy słowo odpowiedzialność będzie miało swoje znaczenie i konsekwencje.
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć