Aktualności

Dotyczy: paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Informujemy, że do dnia 30.09.2022r. należy sporządzić i przekazać do Działu DLK wykazy dzieci pracowników uprawnionych do otrzymania paczek. Wykaz sporządzony w 1 egzemplarzu według niżej podanego wzoru, winien być podpisany przez kierownika działu/oddziału. Należy również podać imię i nazwisko, nr tel. osoby uprawnionej do pobrania paczek. Prosimy o przesłanie 1 egzemplarza drogą elektroniczną sporządzonego w programie excel zgodnie z podanym wzorem na adres: elzbieta.soroka@gkpge.pl W wykazach proszę ująć dzieci urodzone w latach 2007 – 2020

Uwagi: W sytuacji, gdy w Oddziale Kopalni Węgla Brunatnego Turów zatrudnieni są oboje rodzice dziecko/dzieci ujmuje oddział, w którym zatrudniona jest matka. Zgłoszenia dzieci emerytów i rencistów uprawnionych do otrzymania paczek należy dokonać w Dziale DLK w terminie do 07.10.2022r. przedkładając do wglądu niezbędne dokumenty w celu wyliczenia sytuacji dochodowej rodziny.

Osoby uprawnione przekraczające pułap powyżej 2300/1os. brutto nie muszą dokumentować swoich dochodów. Daty wydawania paczek będą podane w terminie późniejszym w odrębnym komunikacie. Sprawę prowadzi: Elżbieta Soroka, tel. 5-643

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć