Aktualności

Sprzedaż węgla

Zasady sprzedaży węgla brunatnego z Kopalni Turów
dla odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych w okresie do 30 kwietnia 2023 r.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oferuje do sprzedaży węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych, będących finalnymi nabywcami wyrobów węglowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, przeznaczony do celów uprawniających do zwolnienia z podatku akcyzowego, tj. do spalania na terytorium RP w gospodarstwach domowych, o następujących parametrach jakościowych:

Wartość opałowa nie mniejsza niż 9000 kJ/kg*

* Parametry jakościowe i sortyment węgla może odbiegać od deklarowanych powyżej parametrów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji po opuszczeniu punktu sprzedaży i wystawieniu dokumentu sprzedaży.

Sortymenty i cena bez akcyzy.

Węgiel brunatny sortowany

Cena netto za tonę bez akcyzyCena brutto za tonę bez akcyzy
0 mm – 40 mm 266,00 zł 327,18 zł
40 mm – 80 mm 316,00 zł 388,68 zł
80 mm – 300 mm 402,00 zł 494,46 zł

Warunki zamówienia

Węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych będzie sprzedawany po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i wyznaczeniu przez sprzedawcę daty odbioru.

Zamówienia można składać pod numerem telefonu: (75) 773 57 83 
w godzinach: 7.00-14.00 w dni robocze.     

 1. W zamówieniu należy podać:
  1. imię i nazwisko nabywcy węgla,
  2. adres zamieszkania nabywcy węgla oraz adres gospodarstwa domowego, w którym zostanie wykorzystany zakupiony węgiel (jeśli jest inny niż adres zamieszkania nabywcy),
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. zadeklarowaną ilość węgla do zakupu oraz sortyment (limit 2-6 ton na sezon grzewczy).  Istnieje możliwość zakupu  różnych ilości w sezonie grzewczym z zachowaniem łącznego limitu do 6 ton na sezon grzewczy na jedno gospodarstwo domowe. Dopuszcza się  odchylenie w ilości +/- 10%  załadowanego węgla).
  5. numer rejestracyjny pojazdu, którym zostanie odebrany zakupiony węgiel oraz w przypadku odbioru węgla przez przewoźnika - pełnomocnika należy podać imię i nazwisko pełnomocnika.
 2. Dokumenty wymagane do realizacji sprzedaży:
  1. okazanie przy sprzedaży  przez kupującego lub upoważnioną przez niego osobę deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB),w której zadeklarowano właściwe źródło ciepła (na paliwo węglowe), zgodnej z adresem budynku, dla którego zostanie zakupiony węgiel.
  2. oświadczenie finalnego nabywcy węglowego 
  3. pełnomocnictwo udzielone przewoźnikowi przez kupującego w przypadku zlecenia zakupu i przewozu węgla przewoźnikowi
  4. dowód osobisty kupującego lub pełnomocnika
 3. Informacje dodatkowe:
  1. płatność na miejscu preferowana za pomocą karty płatniczej,
  2. sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbioru węgla po wcześniejszym powiadomieniu odbiorcy pod wskazany numer telefonu.                            źródło https://kwbturow.pgegiek.pl/Oferta/Sprzedaz-wegla
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć