Aktualności

Pielgrzymka Górników na Jasną Górę

 

Dział Kadr i Spraw Socjalnych zaprasza osoby uprawnione wraz z członkami rodzin na Pielgrzymkę do Częstochowy w intencji górników, która odbędzie się 20 listopada 2022 roku.

Wyjazd na pielgrzymkę w dniu 19.11.2022 r. – ok. godziny 22:30 – 24:00 (noc z soboty na niedzielę).

Odpłatność pracownika, emeryta, rencisty oraz osób uprawnionych:

*dochód brutto na 1 os. w rodzinie do 2300 ( 30%) - 30,00zł;

*dochód brutto na 1 os. w rodzinie pow. 2300 (35%) - 40,00zł;

 

Zapisy dokonywane będą od dnia 25.10.2022 r. do dnia 16.11.2022 r. w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych. Emeryci zobowiązani są do dokonania wpłaty z tytułu uczestnictwa w momencie zapisu lub przelewem na wskazany nr konta bankowego w terminie do dnia 16.11.2022 r. Emeryci, którzy przekroczyli kwotę wolną od podatku zobowiązani są do uiszczenia podatku od kwoty dofinansowania. W przypadku pracowników należna kwota wraz z podatkiem zostanie potrącona z wynagrodzenia.

 

Przy zapisie należy podać następujące dane: imię i nazwisko, oddział, nr stały, datę urodzenia, adres zamieszkania i miejsce wsiadania oraz telefon kontaktowy.

Uwaga:

  • Pielgrzymka organizowana jest dla osób uprawnionych wraz z członkami rodzin.
  • Z wyjazdu mogą skorzystać sami członkowie rodzin bez pracownika/emeryta.
  • Uczestnicy wsiadający do autokarów powinni okazać dokument tożsamości ze zdjęciem - osoby nieuprawnione do uczestnictwa w pielgrzymce nie będą wpuszczane do autokarów;

 

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 5-236

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć