Aktualności

Oferty Pracy - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ogłasza rekrutację wewnętrzną w GK PGE i zewnętrzną na stanowisko:
Mechanik Sprzętu Technologicznego Ilość etatów do obsadzenia: 1
Operator Sprzętu Pomocniczego
i Technologicznego na Odkrywce Ilość etatów do obsadzenia: 10
Oferty kandydatów zawierające CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie prosimy przesyłać do 12 lipca 2023
Aplikować należy tylko i wyłącznie na https://pgegiek.pl/oferty-pracy2
Związek Zawodowy nie udziela żadnych informacji w/w temacie.
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć