Aktualności

Urlopy okolicznościowe

- to nazwa używana do określenia dni, w których pracownik jest zwolniony od obowiązku świadczenia pracy.

. Przysługują one pracownikowi w związku z ważnymi zdarzeniami rodzinnymi, takimi jak np. śmierć czy ślub członka rodziny, a więc pracodawca nie ma prawa odmówić podwładnemu określonych dni wolnych. Ponadto pracownik otrzymuje za takie dni wynagrodzenie, jednak musi on wcześniej wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopuokolicznościowego.

Ilość dni urlopu okolicznościowego zależy od ważności wydarzenia oraz pokrewieństwa z pracownikiem. W razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka lub śmierci i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, matki, ojca, ojczyma czy też macochy pracownikowi przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego. Natomiast 1 dzień w przypadku ślubu dziecka pracownika lub zgonu i pogrzebu brata, siostry, teściowej, teścia, dziadka, babki lub też innej osoby będącej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Pracownik powinien wystąpić odpowiednio wcześniej o udzielenie takiego zwolnienia od pracy, szczególnie jeśli data danego zdarzenia jest mu znana, np. ślubu jego dziecka. W nagłych, nieprzewidzianych przypadkach, takich jak zgon członka najbliższej rodziny, pracodawca powinien zostać o tym poinformowany, jednak wniosek może zostać złożony później. Zdarzenie będące przyczyną skorzystania z urlopu okolicznościowego musi być też odpowiednio udokumentowane. Dowodami są takie dokumenty jak odpisy aktów zgonu czy narodzin lub aktów stanu cywilnego w przypadku ślubów.

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego, nawet gdyby w danym roku kalendarzowym miał on skorzystać z nich kilkakrotnie – np. w przypadku kilku pogrzebów. Jednak jedno i to samo zdarzenie uprawnia tylko do jednego urlopu okolicznościowego. Zasady te określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć