Aktualności

STOP CUW !!! - zapowiedź sporu zbiorowego ...

W dniu dzisiejszym Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność 80" KWB Turów podjęła uchwałę z żądaniem wycofania się pracodawcy z wdrażania działań restrukturyzacyjnych w Oddziale KWB Turów. W przypadku nie uwzględnienia przez Pracodawcę wskazanych w załączonym piśmie żądań w terminie do 13.01.2015 r. pismo należy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego. Podjęliśmy również uchwały w sprawach: powołania Międzyzwiązkowego Zespołu Protestacyjno – Strajkowego, upoważnienia osób do reprezentowania związku w Międzyzwiązkowym Zespole Protestacyjno – Strajkowym, upoważnienia Międzyzwiązkowego Zespołu Protestacyjno – Strajkowego do prowadzenia sporu. Równolegle z uchwałami złożono w sekretariacie Dyrektora zgłoszenie sporu zbiorowego przez Międzyzwiązkowy Zespół Protestacyjno - Strajkowy w skład, którego weszły wszystkie organizacje związkowe działające w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów. Podobne uchwały podjęto w innych Oddziałach Grupy Kapitałowej PGE.

 

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć