Aktualności

Podpisano porozumienie ws. planu naprawczego Kompanii Węglowej

Strona rządowa porozumiała się w sobotę ze związkami zawodowymi w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej.

Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, premier Ewa Kopacz zaakceptowała treść porozumienia wypracowanego przez obie strony. Premier przyjechała w sobotę po południu do Katowic i wzięła udział w jego podpisaniu.

Przed południem w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach po raz kolejny spotkał się zespół roboczy, w skład którego weszło trzech związkowych liderów i przedstawiciele rządu: pełnomocnik ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk, wiceminister skarbu Rafał Baniak i wiceminister pracy Jacek Męcina. Po południu odbyła się sesja plenarna, z udziałem poszerzonego składu związkowców.
Negocjacje z przedstawicielami górniczych związków zawodowych trwały od ponad tygodnia.

Rządowy plan naprawczy dla Kompanii Węglowej (KW) w pierwotnej wersji zakładał sprzedaż nowej, zawiązanej przez Węglokoks spółce celowej dziewięciu z 14 kopalń KW. Z pozostałych jedną miał kupić Węglokoks (Piekary), a kolejne cztery (Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Pokój i Brzeszcze) miały być przekazane Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Według związkowców oznaczałoby to likwidację tych kopalń. Premier Ewa Kopacz zapewniała, że rząd nie chce likwidować kopalń, lecz je restrukturyzować.         
 
cire.pl
 
 
niżej pelna_tresc_porozumienia_rzadu_z_gornikami w formie PDF
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć