Aktualności

Osiem państw UE wnioskuje o włączenie energetyki jądrowej do Unii Energetycznej

Jak poinformował BiznesAlert.pl, ministrowie odpowiedzialni za energię w Rumunii, Francji, Czechach, Litwie, Polsce, Słowacji, Słowenii i Wielkiej Brytanii zwrócili się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o włączenie energii jądrowej do przyszłej polityki energetycznej UE obok innych sektorów niskoemisyjnych.

Pismo w tej sprawie zostało w imieniu ośmiu państw wysłane przez Andrea Gerea, rumuńskiego ministra ds. energetyki.

Ministrowie uważają, że dokument o europejskiej Unii Energetycznej, który ma być ogłoszony 25 lutego 2015 r. powinien uwzględniać pakiet inicjatyw na rzecz rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej w ramach programu energetycznego dla UE. Zdaniem ministrów taki pakiet inicjatyw powinien zawierać zobowiązanie KE do zbadania możliwości stosowania europejskich mechanizmów finansowania dla dużych projektów jądrowych, w tym infrastruktury i ich finansowania przez instytucje europejskie. Stosowny projekt powinien uwzględnić niewydolność kapitałów krajowych do samodzielnego finansowania inwestycji jądrowych.

W październiku 2014 r., brytyjski rząd musiał zaangażować się w finansowanie projektu jądrowego Hinkley Point C, gdy okazało się, że brak wystarczających środków. Wnioski przedstawione przez ośmiu ministrów zwracają uwagę, że wsparcie w finansowaniu projektów energetyki jądrowej jest „konieczne dla zmniejszenia kosztów poprzez zwiększenie przewidywalności gospodarczej inwestycji długoterminowych”.
W uzasadnieniu decyzji o współfinansowaniu przez rząd budowy Hinkley Point C, stwierdzono, że energetyka jądrowa bardziej niż inne źródła energii wymaga wsparcia ze względu na dłuższy horyzont czasowy realizacji projektów i wielkość inwestycji. Ministrowie wnioskują, aby odpowiednie zmiany zostały również wprowadzone do dokumentu KE „Wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska i energii 2014-2020″.

Ministrowie zwracają się o „jednoznaczne uznanie” prawa państw członkowskich do energetyki jądrowej i do wspierania tych państw w prowadzeniu badań nad innowacjami, bezpieczeństwem i nowymi technologiami w tej energetyce. Ich zdaniem te badania mogą odegrać ważną rolę w rozwoju niskoemisyjnej energetyki w Europie - czytamy w BiznesAlert.pl.
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć