Aktualności

Wyprowadzenie pieniedzy z PGE ciąg dalszy z 2011- 2013 roku

20 listopada ubiegłego roku Zarząd ZZPRC Elektrowni Bełchatów  zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Bełchatowie o możliwości działania na szkodę Spółki PGE S.A. przez jej Radę Nadzorczą.  Zawiadomienie dotyczyło wypłaty dla Krzysztofa Kiliana, byłego Prezesa PGE S.A. z siedzibą w Warszawie  odprawy w wysokości 6,9 mln zł  w związku z jego rezygnacją ze stanowiska.
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie "o wszczęciu śledztwa w sprawie :nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A. w okresie od grudnia 2011r do listopada 2013r i wyrządzenia PGE S.A. szkody majątkowej wielkich rozmiarów".

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć