Aktualności

Kolejne rokowania sporowe

Kolejne rokowania sporowe
8.05.2015r. Słok k/Bełchatowa. Odbyła się kolejna tura rokowań w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Strony: związkowa (przedstawiciele trzech Społecznych Rad: Górnicza, Wytwarzania i Elektrociepłowni) i pracodawców PGE GiEK S.A. (obejmująca Spółkę, jej Oddziały i Spółki zależne) po kilkunastu dniowej przerwie w rokowaniach - mając za naczelną zasadę dobro Spółki i zatrudnionych w niej Pracowników, ustaliły zakres zagadnień, które powinny zostać uzgodnione i podpisane łącznym porozumieniem do końca lipca br.

Obejmują one: zmiany w zasadach określających regulację wynagrodzeń, analizę i ustalenia dotyczące etatyzacji, określenia zakresu restrukturyzacji (z wyłączeniem tzw. działalności podstawowej, remontów, obszaru sprzętu technologicznego i transportu) oraz określenia zasad trwałości zatrudnienia (gwarancje). Zakres zagadnień obejmuje Oddziały Spółki, jak i Spółki zależne. Odrębną problematyką jest: podział Elbest Sp. z o.o. - świadczenia usług ochrony oraz spółki remontowe wytwarzania, które są planowane do połączenia tj: Eltur-Serwis, Elmen, Megazec i Top Serwis.

Strony ustaliły, iż pracodawcy do 12.05. przekażą stosowne materiały dotyczące ww. zakresu a następnie strona związkowa - podczas swojego posiedzenia - 12.05.- przedstawi do nich swoje stanowisko .

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć