Aktualności

Lekarze w oddziale KWB Turów

Informujemy, że w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Pracowników Oddziału KWB Turów" w dniach 17, 18, 19 czerwca br. realizowane będą przez lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, specjalistyczne badania angiologiczne, układu moczowo - płciowego oraz tarczycy. 

Zakres oraz koszt poszczególnych badań: 

1) Badanie układu moczowo-płciowego: 

- USG nerek i gruczołu krokowego, 
- TPSA (antygen nowotworowy gruczołu krokowego), 
- analiza wyników badań. 
Koszt kompleksowego badania wynosi 180 zł brutto. 

- do badania USG pacjent powinien przystępować z wypełnionym pęcherzem; 
- badania TPSA będą wykonywane w laboratorium Przychodni MegaMed Sp. z o.o. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 A w terminie od 8 czerwce do 15 czerwce 2015r. w godz. 7.15 -9.00 (bez rejestracji); 

2) Badanie angiologiczne kończyn dolnych: 

- USG dopplerowskie tętnic i żył kończyn dolnych, 
- badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego, 
- badanie w kierunku cukrzycy. 
Koszt kompleksowego badania wynosi 150 zł brutto. 

- na badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego oraz w kierunku cukrzycy należy zgłaszać się do gabinetu zabiegowego przed wykonaniem badania USG; 
- pacjenci poddający się badaniu w kierunku cukrzycy powinni być na czczo. 

3) Badanie angiologiczne tętnic szyjnych i kręgowych: 


- USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych, 
- badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego, 
- badanie w kierunku cukrzycy. 
Koszt kompleksowego badania wynosi 150 zł brutto. 

- na badanie w kierunku nadciśnienia tętniczego oraz w kierunku cukrzycy należy zgłaszać się do gabinetu zabiegowego przed wykonaniem badania USG; 
- pacjenci poddający się badaniu w kierunku cukrzycy powinni być na czczo. 

4) Badanie tarczycy: 

- USG tarczycy, 
- stężenie w surowicy TSH, FT3. FT4, przeciwciał anty-TPO, 
- analiza wyników badań. 
Koszt kompleksowego badania wynosi 248 zł brutto. 

- badania w zakresie stężenia w surowicy TSH, FT3, FT 4 oraz przeciwciał ant y- TPD będą wykonywane w laboratorium Przychodni MegaMed Sp. z o.o. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11A w terminie od 8 czerwca do 15 czerwca 2015r. w godz. 7.15 – 9.00 (bez rejestracji). 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji badań można uzyskać pod nr telefonu 5 - 988.

 

Warunki realizacji badań: 

1) Badania przeprowadzane będą w dniach 17,18,19 czerwca 2015r. w Przychodni MegaMed Sp. z o.o. w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11 A. 
2) W pierwszej kolejności rejestrowani będą pracownicy. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zarejestrowania emeryta i rencisty. 
3) Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, każda osoba może skorzystać z jednego wybranego pakietu badań przedstawionych powyżej, 
4) Koszt badań w całości pokrywa pracodawca. 
Pracownikowi zostanie potrącony podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie społeczne od kosztu wykonanych badań i konsultacji. 
5) Rejestrację pracowników prowadzi Dział DLK w dniach 19.05.2015r. - 03.06.2015r. w 
godzinach 6.00 – 14.00 pod nr tel. 5988. 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć