Aktualności

LEKARZE Z KLINIK WROCŁAWSKICH w m-cu czerwcu 2015 r

Ortopedzi - 25.06.2015r.(czwartek) rejestracja od 08.06.15 do 24.06.15r.

Ginekolog – 26.06.2015r.(piątek) rejestracja od 08.06.15 do 24.06.15r.

UWAGA !!!

 

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatyni przy ul. Pocztowej 13

Lekarze ortopedzi będą przyjmować w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

 

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć