Aktualności

FZZ, NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” I OPZZ PISZĄ DO PREMIER W SPRAWIE DIALOGU

9 czerwca 2015 r. trzy reprezentatywne centrale związkowe przekazały na ręce Premier Ewy Kopacz pismo w sprawie prac nad nową formuła dialogu społecznego w Polsce. Wyraziły nadzieję, że Rząd wykaże rozwagę przy dalszych parach nad wypracowanych przez parterów projektem tak, by ich porozumienie ze stroną rządową nie zostało zaprzepaszczone, a przyszłość dialogu społecznego nie legła w gruzach.

Cały teks w formie PDF

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć