Aktualności

Gigantyczna prognozowana strata PGE. 5 mld zł przez odpis

Polska Grupa Energetyczna podała szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze 2015 r. Według wstępnych wyliczeń w wyniku dokonania odpisu księgowego spółka straciła ok. 5 mld zł netto. Zabiegi PGE przypominają działania Orlenu i GDF Suez Energy Europe sprzed roku.

 

Strata w wysokości ok. 5 mld netto jest efektem decyzji PGE o odpisie aktualizującym wartość aktywów trwałych w segmencie energetyki konwencjonalnej. Co to oznacza? Że spółka prognozuje, że blisko jedna czwarta jej aktywów jest niewiele warta i nie przyniesie w przyszłości spodziewanych korzyści ekonomicznych. Dokonała więc ich odpisu w wysokości 8,8 mld zł. Poskutkowało to zmniejszeniem wyniku netto o mniej więcej 7,1 mld zł. Na poziomie operacyjnym skonsolidowany zysk EBITDA (zysk spółki bez uwzględnienia podatków, kosztów odsetek i amortyzacji) wyniesie prawdopodobnie ok. 4,3 mld zł. Co było powodem dokonania odpisu? Michał Stelmach, analityk banku DM BOŚ, uważa, że chodzi o niekorzystne prognozy dotyczące przyszłych cen energii.

- Prawdopodobnie spółka zakłada niższe ceny energii w najbliższych latach. Do tego rosną koszty wytwarzania - wyjaśnia Michał Stelmach.

Jednocześnie spółka zmieniła dotychczasową politykę dotyczącą wypłaty dywidendy. Zysk, jaki będzie wypłacany w ramach dywidendy, pozostanie na dotychczasowym poziomie (40-50 proc.), jednak będzie to zysk skorygowany o dokonany odpis.

Nerwowa reakcja inwestorów

Prezentacja wstępnego raportu wywołała nerwowość inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych. W środę na otwarciu akcje PGE traciły prawie 5 proc., potem inwestorzy odrobili straty. Po godzinie 11 strata wynosiła już tylko 2,1 proc. - za akcję płacono 14,50 zł.

Podobną stratę w wysokości 5 mld zł zanotował w ubiegłym roku Orlen. Spółka wyliczyła, że wartość jej zagranicznych aktywów jest niższa, niż sądzono wcześniej - dokonała więc odpisu. Konieczność jego dokonania wzięła się stąd, że inwestycje zagraniczne spółki, m.in. Możejki, przestały dobrze rokować. Podobnego zabiegu księgowego dokonał w zeszłym roku również światowy gigant energetyczny GDF Suez Energy Europe, który na straty spisał prawie wszystkie swoje elektrownie gazowe i węglowe w Europie. Spółka zanotowała 9,3 mld euro straty.

Podane wyniki PGE mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie - raport jest wciąż kontrolowany przez biegłego rewidenta. Ostateczne sprawozdanie finansowe zostanie zaprezentowane 31 września 2015 r.

- Raport PGE może popsuć sentyment inwestorów do spółek z silnym segmentem wytwarzania, np. do Tauronu, który informował niedawno, że uzależni swoje działania od tego, co zrobi PGE. Wpływ tego, co obecnie się dzieje w energetyce, być może zaobserwujemy już przy publikacji wyników rocznych - komentuje Michał Stelmach. I dodaje, że pocieszające jest, że spółka dokonała zmian w wypłacie dywidendy: - Wiemy na pewno, że odpis nie obniży podstawy do wypłaty dywidendy. To może zadziałać uspokajająco.


http://wyborcza.biz
wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć