Aktualności

Lekarze w oddziale KWB Turów

Ginekolog – 16.10.2015r.(piątek) rejestracja od 25.09.15 do 14.10.15r.

 

Lekarz ginekolog będzie przyjmował w przychodni w Bogatynia przy ul. Pocztowej 13

 

Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5 988.

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć