Aktualności

LEKARZE Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ – LISTOPAD 2015

ORTOPEDZI – 30.11.2015r. (poniedziałek) rejestracja od 12.11.2015r. do 27.11.2015r.

 

UWAGA !!!

Lekarze ortopedzi będą przyjmowali w przychodni w Zatoniu przy ul. Mickiewicza 11

 

Rejestracja od godz. 6 ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 5 - 988.

 

UWAGA! W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć