Aktualności

LEKARZE Z KLINIKI WROCŁAWSKIEJ w m-cu grudniu 2015r.

Ortopedzi – 30.12.2015r.(środa) rejestracja od 14.12.15r. do 29.12.15r.Lekarze ortopedzi będą przyjmowali w przychodni w Bogatyni przy ul. Mickiewicza 11Rejestracja od godz. 6ºº - 14ºº w ustalonym powyżej terminie w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 5988.

UWAGA!W pierwszej kolejności rejestrowani są pracownicy Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów . Jeżeli w dniu poprzedzającym przyjazd lekarzy specjalistów będą niewykorzystane miejsca, istnieje możliwość zarejestrowania emeryta, rencisty i członka rodziny (za członków rodziny pracownika uważa się współmałżonka i dzieci będące na jego utrzymaniu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć