Aktualności

Sławomir Zawada nowym Prezesem PGE GiEK S.A.

Jak wynika z oficjalnej, potwierdzonej już informacji, w dniu dzisiejszym miejsce dotychczasowego prezesa PGE GiEK S.A. Jacka Kaczorowskiego zajął Sławomir Zawada.

Nominacja człowieka z terenu powiatu zgorzeleckiego na tak odpowiedzialne stanowisko,  z uwagi na dwoje największych pracodawców w regionie, czyli kopalnię i elektrownię Turów, jest z pewnością doskonałą, przedświąteczną  informacją dla wszystkich mieszkańców żywotnie zainteresowanych rozwojem regionu.

 

23.12.2015r. Rada Nadzorcza PGE GiEK S.A. dokonała zmian
w składzie Zarządu PGE GiEK S.A.
Wskutek złożenia rezygnacji z funkcji członków Zarządu PGE
GiEK S.A. następujących osób:
 
Jacka Kaczorowskiego-Prezesa Zarządu
 
Romana Formy-Wiceprezesa Zarządu ds.Finansowych
 
WaldemaraSzulca–Wiceprezesa Zarządu ds. Wytwarzania
 
Tadeusza Witosa–Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania
 
Rada Nadzorcza powołała do Zarządu PGE GiEK S.A.
następujące osoby:
 
Sławomira ZAWADĘ-na funkcję Prezesa Zarządu
 
Radosława RASAŁA-na funkcjęWiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
 
Krzysztofa Nowickiego-na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnychi Zarządzania Mieniem
 
Członkami Zarządu pozostają nadal:
 
Stanisław ŻUK- Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia
 
Robert IMBOR-Wiceprezes Zarządu (wybrany przez pracowników

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć