Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Od 1 stycznia 2019r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Przypominamy że w firmie PGE GiEK S.A. działa program pracowniczy o nazwie PPE który jest o wiele korzystniejszy dla pracowników PGE.

więcej: https://www.mojeppk.pl/

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć