Aktualności

Zmiana nazwy Subfunduszu

Pragniemy poinformować, iż w dniu 28 lutego 2019 r. zmieniła się nazwa subfunduszu wchodzącego w skład funduszu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI.

Zmiana, o której mowa powyżej nie ma wpływu na dotychczasowe funkcjonowanie Państwa Pracowniczego Programu Emerytalnego. Zmiana nazwy nastąpiła zgodnie z poniższym:

 

Nazwa do dnia 3.12.2018r.

Nazwa do dnia 28.02.2019r.

Aktualna nazwa

NN Gotówkowy

NN Oszczędnościowy

NN Konserwatywny

 

Zmiana nazwy subfunduszu wynika z implementacji w dniu 21 lipca 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego w ramach którego zakazano używania nazwy „Fundusz Rynku Pieniężnego” lub innych określeń sugerujących, że fundusz ma cechy takiego funduszu. Po zmianie nazwy subfunduszu w dniu 3 grudnia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła zmianę dotychczasowej nazwy na inną. Strategie inwestycyjne pozostają bez zmian.

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć