Aktualności

Sokrates – Wspólna Reprezentacja

Jeśli otrzymałeś list od firmy Sokrates – Wspólna Reprezentacja, powiadamiająca Cię, że została wygrana sprawa w Sądzie „o odsetki za opóźnienia w wypłacie dywidend za 2009r” -to Powinieneś zgłosić do Ich przedstawicielstwa i potwierdzić nr rachunku bankowego, lub w przypadku zmiany rachunku podać nowy numer konta.  Dla każdego akcjonariusza który podpisał umowę na przestrzeni czasu roku 2013, ze Wspólną Reprezentacją w sprawie w/w dywidend – firma jest zobowiązana do wypłaty zobowiązań. Nie są to duże kwoty, ale…..

Więcej szczegóły można uzyskać dzwoniąc pod kontakt telefonicznie pod nr. Tel. +48 32 352 06 90 lub Kom. 533 011 492.

 

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć