Aktualności

BeTrans - podwyżki za 2019

W dniu wczorajszym, Związki Zawodowe działające w PTS BETRANS, podpisały z Pracodawcą Porozumienie Płacowe dla Pracowników Spółki BETRANS, na rok 2019. 
Wzrost płac dotyczy wszystkich Pracowników Spółki, zatrudnionych na umowę o pracę (poza Pracownikami zatrudnionymi na okres próbny 3-miesiące) o kwotę od 140 zł - do 260 zł na stawce zasadniczej. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2019 roku.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć