Aktualności

Krawiec w kopalni Turów

Informujemy, że w dniu 09.10.2019r. w godzinach 7.00- 12.00 będą pobierane miary na mundury górnicze.

 

Do dnia 04.10.2019r. prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny pod nr 5-597 lub osobisty w Magazynie Odzieżowym w celu uzgodnienia możliwości uszycia munduru.

 

Kierowników komórek organizacyjnych prosimy o przekazanie informacji podległym pracownikom nieposiadającym dostępu do poczty korporacyjnej poprzez umieszczenie komunikatu w wersji papierowej na swoich tablicach informacyjnych.

 

Z poważaniem

Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej

Departament Komunikacji PGE GiEK

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć