Aktualności

Barbórka 2019

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW

ZAPRASZA BYŁYCH PRACOWNIKÓW NA

    ZABAWĘ BARBÓRKOWĄ

organizowaną wKLUBIE GÓRNICZYM „JUBILAT”

w dniach:20.11.  i  27.11.2019 r.

od godziny 17:00 do godziny 23:00

         

Zapisy będą przyjmowane w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych od godz. 7:00 od dnia 28.10.2019r.

  1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zabawie przy zapisie muszą złożyć wniosek „Zgłoszenie udziału w zabawie barbórkowej” z jednoczesną wpłatą w kasie DLK z tytułu uczestnictwa w zabawie.
  2. Emeryci, którzy przekroczyli kwotę wolną od podatku zobowiązani są do uiszczenia podatku od kwoty dofinansowania.
  3. Osoby dokonujące telefonicznego zgłoszenia zobowiązane są w terminie 2 dni do dostarczenia
    w/w wniosku oraz dokonania wpłaty za zabawę w kasie DLK.
  4. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS w przypadku rezygnacji z zabawy nie przysługuje zwrot należności.
  5. Przy zapisie należy podać następujące dane: imię i nazwisko, nr stały, datę urodzenia, numer telefonu. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr i Spraw Socjalnych pod numerem tel. 75 77 35-236,
75 77 35-789.

         

 

ULGOWA ODPŁANOŚĆ

ZA ZAPROSZENIE WYNOSI

         20,- zł/osoba.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć