Aktualności

Barbórka 2019

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW ZAPRASZA

 na Zabawy Barbórkowe dla pracowników,

które odbędą się w niżej wymienionych lokalach:

 

 

Klub Górniczy „Jubilat” w Bogatyni:

15.11.2019 r.  16.11.2019 r.  23.11.2019 r.

Uwaga: dla uczestników ze Zgorzelca w dniach 15 i 16 listopada zostanie zabezpieczony transport na zabawę i z powrotem. Wyjazd o godz. 19:00 ze Zgorzelca po przystankach pracowniczych, powrót z zabawy ok. godz. 04:00 po zakończeniu imprezy.

 

Dom Weselny „Alf” w Bogatyni:                   Restauracja „Olimpia” w Zawidowie:

30.11.2019 r.   07.12.2019 r.                        23.11.2019 r.             

Odpłatność za zabawy w KG Jubilat, Dom Weselny Alf, Restauracja Olimpia wynosi odpowiednio: 110zł/para przy dochodzie poniżej 2100zł/os.

120zł/para przy dochodzie powyżej 2100zł/os.

 

Pałac w Łagowie:

22.11.2019 r.    29.11.2019 r. 07.12.2019 r.

Uwaga: dla uczestników ze Zgorzelca zostanie zabezpieczony transport na zabawę i z powrotem. Wyjazd o godz. 19:30
ze Zgorzelca po przystankach pracowniczych, powrót z zabawy ok. godz. 04:00 po zakończeniu imprezy.

 

Motel Łużycki w Lubaniu:

30.11.2019 r.

Odpłatność za zabawy w Pałacu w Łagowie oraz w Motelu Łużyckim wynosi odpowiednio:

120zł/para przy dochodzie poniżej 2100zł/os.

 130zł/para przy dochodzie powyżej 2100zł/os.

 

Należność za zabawy uczestnicy  regulują w następujący sposób: z najbliższego wynagrodzenia zostanie potrącona należność za zabawę oraz podatek dochodowy od wartości dofinansowania z Funduszu.

Zapisy będą przyjmowane w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych od godz. 6:00 w dniu 28.10.2019r.

  1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zabawie przy zapisie muszą złożyć wniosek „Zgłoszenie udziału w zabawie barbórkowej”. Osoby dokonujące telefonicznego zgłoszenia zobowiązane są w terminie 2 dni dostarczyć do Działu DLK ww. wniosek. Brak złożenia wniosku w wymaganym terminie  uznany będzie za rezygnację z imprezy.
  2. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS w przypadku niewykorzystania świadczenia nie przysługuje zwrot należności.
  3. Współmałżonkowie pracujący w Oddziale KWB Turów mogą kupić tylko jedno

zaproszenie.

  1. Zaproszenie będzie ważne z dokumentem tożsamości, którym należy

wylegitymować się przy wejściu.

  1. W zawiązku z tym, iż zabawy barbórkowe dedykowane są wyłącznie dla

pracowników, osoby nieuprawione nie będą wpuszczane na imprezy.

 

 Informacje pod nr telefonu : 5-988, 5-789;

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć