NSZZ Solidarność '80 Region Dolnośląski

Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Region Dolnośląski

Informacja dla Delegatów na Region Dolnośląski

W dniu 25.06.21r. Odbedzie sie zebranie sprawozdawczo - wyborcze do wladz Reionu Dolnoslaskiego NSZZ Solidarnosc '80 ,zebranie odbedzie sie w Bogatynie klub Jubilat o godzinie 8.oo.Obecnosc obowiazkowa.

wycieczki wycieczki dział kadr i spraw socjalnych dział kadr i spraw socjalnych spółki spółki galeria zdjęć galeria zdjęć